ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών περιλαμβάνει τέσσερις Σχολές και δύο ανεξάρτητα Τμήματα:

α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Φυσικής,

Τμήμα Χημείας,

Τμήμα Μαθηματικών,

Τμήμα Βιολογίας,

Τμήμα Γεωλογίας,

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

β) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών,

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

Γενικό Τμήμα

γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Ιατρικής,

Τμήμα Φαρμακευτικής.

δ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως,

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,

Τμήμα Φιλολογίας,

Τμήμα Φιλοσοφίας.

ε) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

στ) Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων