Οργανόγραμμα Τμήματος Φυσικής

Διευθυντής: Αθανάσιος Αργυρίου Διευθυντής: Βασίλης Γιαννέτας Διευθυντής: Δημήτριος Σουρλάς Διευθύντρια: Καλλιρόη-Ανδριανή Θωμά Γραμματέας: Δήμητρα Γιαννακοπούλου Υπεύθυνη: Χρυσάνθη Μοδέ Πρόεδρος: Αλέξανδρος Βραδής Υπεύθυνοι: Θωμάς Αργυρέας-Γεώργιος Σουλιώτης