Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Χειμερινό Εξάμηνο:

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:    26.9.2011
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:  6.1.2012
Διεξαγωγή εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου: 16.1.2012 – 3.2.2012

Εαρινό Εξάμηνο:

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 13.2.2012
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 25.5.2012
Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου: 5.6.2012 – 22.6.2012