ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στα πλαίσια των μαθημάτων επιλογής του 7ου και 8ου εξαμήνου:

η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής (24/1-6-2009) αποφάσισε την θεσμοθέτηση και, από το έτος 2011, πιλοτική εφαρμογή για 3 χρόνια, τρίμηνης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων του Τμήματος.

Ανακοινώσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την πρακτική άσκηση, αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής. (http://www.physics.upatras.gr).