Συνταξιοδοτηθέντα Μέλη ΔΕΠ

Συνταξιοδοτηθέντα Μέλη ΔΕΠ

   Αθανασούλη Γεωργία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
   Αντωνακόπουλος Γρηγόριος (Ομότιμος Καθηγητής)
   Βόμβας Αθανάσιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
   Γεωργαλάς Χρήστος (Ομότιμος Καθηγητής)
   Γιαννούσης Αστέριος (Ομότιμος Καθηγητής)

   Γκίκας Δημήτριος (Καθηγητής)
   Δεληγιάννης Θεόδωρος (Ομότιμος Καθηγητής)
   Ευθυμιόπουλος Θωμάς (Ομότιμος Καθηγητής)
   Ζιούτας Κωνσταντίνος (Καθηγητής)
   Ζούμπος Αναστάσιος (Ομότιμος Καθηγητής)
+Ηλίας Δημήτριος(Καθηγητής)
+Θεοδοσίου Αλέξανδρος (Καθηγητής)
   Καραχάλιος Γεώργιος (Καθηγητής)
   Κατσιάρης Γεώργιος (Ομότιμος Καθηγητής)
   Κοσμόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
   Μαντάς Γεώργιος (Καθηγητής)
   Παπαθανασόπουλος Κων/νος (Καθηγητής)
   Πιζάνιας Μιχαήλ (Ομότιμος Καθηγητής)
   Πρίφτης Γεώργιος (Ομότιμος Καθηγητής)
+Ρηγόπουλος Ρήγας (Καθηγητής)
   Ροϊλός Μηνάς (Ομότιμος Καθηγητής)
   Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Καθηγητής)
   Τσάτης Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)
   Φλογαΐτη Αικατερίνη (Λέκτορας)