Αρχική Σελίδα   English Version

Ιστοσελίδα Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Φυσικής

Ανακοινώνεται στους Φοιτητές ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με το Τμήμα θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

Ηλεκτρονικό μήνυμα που δεν θα έχει στο κάτω μέρος το ονοματεπώνυμο του αποστολέα θα αγνοείται.

Μπορείτε με τις ακόλουθες οδηγίες να δημιουργήσετε αυτόματα την εισαγωγή της υπογραφής σας σε κάθε σας ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να είστε αναγνωρίσιμοι.


Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων 2020

Οδηγίες Ηλεκτρονικής εγγραφής


Καλως ήρθατε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέσα από την ιστοσελίδα του τμήματος θα μπορείτε να ενημερωθείτε για την δομή και λειτουργία του τμήματος, να διαβάζετε όλες τις τρέχουσες ανακοινώσεις και να βρείτε χρήσιμο διδακτικό υλικό στις σελίδες των καθηγητών και των μαθημάτων τους.

Για πληροφορίες και επικοινωνία με την γραμματεία του Τμήματος Φυσικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 2610 997405.