English Version |   |   |   |   |   |   |  -  |    

2020 27/02/2020  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η ημερομηνα της επικεμενης ορκωμοσας εναι η 8η Απριλου και η ρα εναι 9:00π.μ.

Υπενθυμζουμε στους προς ορκωμοσα φοιτητς τι την ημρα της ορκωμοσας θα πρπει να βρσκονται στο χρο της Γραμματεας μα ρα νωρτερα, τοι 8:00 με 8:15.

 

Εκ της Γραμματεας

 ...

ERASMUS+ / 27/02/2020  

Σας ενημερνουμε τι η προθεσμα υποβολ αιτσεων για την συμμετοχ των φοιτητν στο Πργραμμα ERASMUS+ / Κινητικτητα για Σπουδς, για το ακαδημακ τος 2020-2021, χει παραταθε ως την Τρτη 03/03/2020.

 

 ...

Erasmus + / 2020-2021 26/02/2020  

Σας ενημερνουμε τι την Πμπτη 27/2, στις 15:00, στην Αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β, 3ος ροφος) θα πραγματοποιηθε ενημερωτικ συνντηση με σους φοιτητς/φοιττριες ενδιαφρονται να συμμετσχουν στον Πργραμμα Erasmus+ για Σπουδς κατ το ακαδημακ τος 2020-2021.

 

Τονζεται τι για την Πρακτικ ασικηση θα γνει λλη συνντηση μσα στο Μρτιο.

 

Ανδρας Καζαντζδης

 

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς

 ...

11 EBEC (European BEST Engineering Competition) 25/02/2020  
11ος Τοπικς Διαγωνισμς Μηχανικς 
EBEC (European BEST Engineering Competition)
 
Οι φοιτητς, ανεξρτητα απ το ακαδημακ τους υπβαθρο, χουν την ευκαιρα να εξετσουν να σγχρονο πρβλημα της μηχανικς σε κατασκευαστικ εππεδο (δημιουργα ενς πρωτοτπου μοντλου) την ρευνα για να επιχειρησιακ πρβλημα (δημιουργα πλνου δρσης σε θεωρητικ εππεδο).
 
Χρονοδιγραμμα 11ου Διαγωνισμο Μηχανικς
 • Επσημη Τελετ ναρξης | Αρχαιολογικ Μουσεο Πατρν | 19 Μαρτου 2020
 • Διαγωνιστικς ημρες | Πανεπιστμιο Πατρν | 20 & 21 Μαρτου 2020
 • Επσημη Τελετ Λξης |Αρχαιολογικ Μουσεο Πατρν | 22 Μαρτου 2020
Περισστερες πληροφορες για το διαγωνισμ και τον BEST Patras μπορετε να βρετε στην ιστοσελδα http://www.bestpatras.gr/events/ebec-gr/ebec2020/ .
 ...

2020 24/02/2020  

           Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευτα­ος βαθμς θα κατατεθε στις προσεχες ημρες) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα Απριλου 2020, να χουν καταθσει τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­μα­­τεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργ­τε­ρο μχρι την Παρασκευ 06/03/2020 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμ­ματεα μχρι την ανωτρω ημερομην­α). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για την πρθεσ τους να συμμετσχουν στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

Ημερομηνα και ρα ορκωμοσας θα ανακοινωθον αργτερα.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστ­μιο. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­­μ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 

 Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στη Γραμ­ματεα 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας που θα ανακοινωθε, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

_ 24/02/2020  
Οι παρακτω φοιτητς παρακαλονται να προσλθουν την Τρτη 25/3/2020 και ρα 11:00 στο χρο του εργαστηρου για ενημρωση και χωρισμ σε ομδες.
Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.
 
Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.
1055672
16
ΜΠΟΥΡΔΟΣ Μ.
1046014
2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.
5069
17
ΝΤΟΛΙΝΣΚΙ Ο.
1055700
3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
1051458
18
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.
1055585
4
ΒΟΛΑΝΗΣ Κ.
1055601
19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι.
1055617
5
ΓΑΝΟΥ Χ.
1055680
20
ΠΡΑΤΤΗ Γ.-Π.
1020229
6
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Χ.-Π.
1057893
21
ΣΙΓΟΥΡΑΚΗ Ρ.-Ε.
1048701
7
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ Ν.
1048617
22
ΣΤΑΚΟΥ Ε.
102456
8
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π.
1019394
23
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ Α.
1020487
9
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ Λ.-Ε.
1019522
24
ΣΤΡΕΚΛΑ Α.
1048618
10
ΚΑΤΣΑΤΗ Β.
1055670
25
ΤΖΟΥΡΑΣ Ι.
1048608
11
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ Χ.
1048591
26
ΤΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
1055612
12
ΚΟΤΖΑΜΑΠΑΣΑΚΗΣ Α.
1048547
27
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ Ν.
1055576
13
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ.
1055640
28
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ Α.
1055608
14
ΛΕΝΤΑΡΗ Ι.
5531
29
ΤΣΙΧΛΙΑ Γ.
1048620
15
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ Ε.
1048704
30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-Ν.
1055571
 
Ο Διδσκων.
Γ. Λευθεριτης.
 ...

& —: & 18/02/2020  

Την Πμπτη 20/02/2020, στις 10.30, στην αθουσα 107 (1ος ροφος, κτιρου-Β Φυσικς), θα γνουν οι παρουσισεις των παρακτω Μεταπτυχιακν Διπλωματικν Εργασιν:

 • Καμηλρης Θεμιστοκλς (AM 1002446) 

“Υλοποηση ελεγκτν κλασματικς τξης για τον λεγχο συστημτων μαγνητικς αιρησης”

 • Κασκοτα Ελπδα  (AM 1002439)

“ Υλοποηση του μοντλου της εμπδησης των πνευμνων με χρση κυκλματος κλασματικς τξης”

 

 • Τσικριτσ Ελνη  (AM 1070275)

“ Υλοποηση του μοντλου της εμπδησης του ιστο του δικφαλου μυς κατ την διρκεια σκησης κπωσης ”

 

Ο επιβλπων

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 ...

18/02/2020  
Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα Υλικ και Διατξεις Μικροηλεκτρονικς να επευθνουν μεσα e-mail εκδλωσης ενδιαφροντος και στους δο διδσκοντες.
Θα πραγματοποιηθε προκαταρκτικ συνντηση την Πμπτη  20/2/2020 στις 13.30 στογραφεο του κου Σκαρλτου (Κτριο Α 3ος ροφος).
 
Οι διδσκοντες
Δ. Σκαρλτος
Λ.Παλλης
 ...

18/02/2020  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ το διστημα 18/02 με 25/02. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

Erasmus+ 18/02/2020  

Σας ενημερνουμε τι ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η προγραμματισμνη συνντηση για την Τετρτη 19/2, στις 13:00, με σους φοιτητς/φοιττριες ενδιαφρονται να συμμετσχουν στον Πργραμμα Erasmus+.

Ειδικ για την Πρακτικ σκηση, θα κανονισθε και θα ανακοινωθε να συνντηση μσα στο Μρτιο.

Σε κθε περπτωση, για το Erasmus+ που αφορ τις Σπουδς μπορετε:

Να επικοινωνετε με το Τμμα Διεθνν Σχσεων (κα Δμητρα Σταματοπολου, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr, τηλ.: 2610-969029)

Να επισκπτεστε το  Τμμα Διεθνν Δευτρα και Τετρτη 11.30 με 14.00

Να ζητσετε πληροφορες απ το σλλογο των φοιτητν Erasmus student network UOPA: https://uopa.esngreece.gr/

Να επικοινωνετε μαζ μου μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου: akaza@upatras.gr

 

Ανδρας Καζαντζδης

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς

 ...

17/02/2020  

Οι παραδσεις του μαθματος επιλογς Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς του 8ου εξαμνου θα ξεκινσουν την Τρτη 25/2/2020 στις 3μμ. στην αθουσα Φ2, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο Διδσκων

Λεωνδας Παλλης

 ...

17/02/2020  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ σε συνντηση και ναρξη παραδσεων την Πμπτη 20/2, στις 10πμ, στην αθουσα Φ2, Τμμα Φυσικς, Ισγειο.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα, καλονται να εγγραφον στο e-class.

 

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

17/02/2020  

Οι παραδσεις του μαθματος της Γενικς Βιολογας θα ξεκινσουν την Τετρτη 26 Φεβρουαρου στις 4μμ, στο τμμα Βιολογας στην αθουσα απναντι απ τη Γραμματεα (στο ισγειο).

 

Εκ των διδασκντων,

Ηλας Καζνης

 ...

17/02/2020  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΙΙ
 
ΟΙ παραδσεις του μαθματος ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ, του 6ου εξαμνου θα ξεκινσουν στις 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα στο ΑΘΕ 4.
Ο Διδσκων
Καθ. Σ. Κουρς
 ...

16/02/2020  

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα Ειδικ Θματα Φυσικς Στοιχειωδν Σωματιδων & Πεδων να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο email dmoustos@upatras.gr ως την Παρασκευ 21/02/2020.

 ...

14/02/2020  
: Dr. , : : , . . , , 40% . , . , . , . - . . , . / . : , . , / : , 17 2020 : /: 12:15 : 12:30  ...

14/02/2020  
ναρξη διδασκαλας του μαθματος ΚΥΜΑΤΙΚΗ
 
Η διδασκαλα του μαθματος "Κυματικ" θα ξεκινσει την Πμπτη 20/2/2020 ρα 14:00, σμφωνα με το ωρολγο πργαμμα.
 
Ο διδσκων
Γ. Λευθεριτης
 ...

Erasmus + / 14/02/2020  

Συμμετοχ στο Erasmus + / για Σπουδς και Πρακτικ σκηση για το ακαδημακ τος 2020-2021

Σας ενημερνουμε τι την Τετρτη 19/2, στις 13:00, στην Αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β, 3ος ροφος) θα πραγματοποιηθε ενημερωτικ συνντηση με σους φοιτητς/φοιττριες ενδιαφρονται να συμμετσχουν στον Πργραμμα Erasmus+ για Σπουδς και Πρακτικ σκηση κατ το ακαδημακ τος 2020-2021.

Τονζεται τι οι αιτσεις για Σπουδς θα γνονται απ 17-28/2 (δετε ανακονωση που ακολουθε) εν οι αιτσεις για Πρακτικ θα ξεκινσουν μσα στο Μρτιο.

Ανδρας Καζαντζδης

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς

 

 

Αν εστε φοιτητς/τρια (αφορ λους τους κκλους σπουδν), χετε τη δυναττητα να υποβλλετε ατηση συμμετοχς στο Πργραμμα ERASMUS+ / Κινητικτητα για Σπουδς, για το ακαδημακ τος 2020-2021.

§ Στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμματος Διεθνν Σχσεων μπορετε να δετε πληροφορες σχετικ με τις προποθσεις συμμετοχς, τα κριτρια μοριοδτησης των αιτσεων καθς και γενικς πληροφορες που αφορον στη δρση Erasmus+ KA103/εξερχμενη κινητικτητα για Σπουδς.

§ Πληροφορες σχετικ με τις Erasmus+ δι-ιδρυματικς συμφωνες εντς Ευρπης αν Τμμα, μπορετε να δετε εδ: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus

§ Η ατησς σας υποβλλεται ηλεκτρονικ μσω της πλατφρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17-28/2/2020

 

Για επιπρσθετα ερωτματα, μη διστσετε να επικοινωνσετε με το Τμμα Διεθνν Σχσεων (κα Δμητρα Σταματοπολου, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr, τηλ.: 2610-969029)

 ...

8 13/02/2020  

Οι παραδσεις του μαθματος ''Εισαγωγ στην αρχιτεκτονικ των μικροπολογιστν'' θα ξεκινσουν τη Δευτρα 17/2/2020 και ρα 11πμ στην αθουσα Φ3, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται για το μθημα να εγγραφον στο https://eclass.upatras.gr.

Δ. Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

13/02/2020  
Οι παραδσεις του μαθματος Εισαγωγ στη Φυσικ Στερες Κατστασης θα ξεκινσουν την Πμπτη 20 Φεβρουαρου 2020.
Ο Διδσκων
Αναστασπουλος Δημτρης.
 ...

, 12/02/2020  
18/2 . -- Dr P.K. Karahaliou  ...

12/02/2020  
ӻ 8 12-02-2020 ӻ 19-02-2020 . / ӻ 20-02-2020. afterzis@upatras.gr vxloukop@upatras.gr /  ...

12/02/2020  
eclass . ECLASS . 17/2 20/2 24/2 -- Dr P.K. Karahaliou  ...

12/02/2020  
I . : 2019-2020 : I e-class! 18 2020 11.30.. – - 24 12 / 8 ! : eclass.upatras.gr (: , ), . : 5-8 5-8 2-5 1-4 , , . : 24 2020.  ...

& 2020 12/02/2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Μαρτου 2020, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:

Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης

Τρτη 10 Μαρτου 2020 και ρα 11:30.

Καθομολγηση Διδακτρων

Τετρτη 11 Μαρτου 2020 και ρα 12:00.

 

ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

12/02/2020  

Σγχρονη Φυσικ 2020 - ναρξη Παραδσεων

 

Οι παραδσεις του μαθματος Σγχρονη Φυσικ για το εαριν εξμηνο του Ακ. τους 2019-2020

θα ξεκινσουν την Τετρτη 19/2/2020 στο αμφιθατρο Α11 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Το μθημα χει γνει τετρωρης εβδομαδιαας διρκειας.

 

Ο διδσκων

Δ. Σκαρλτος

 ...

... 12/02/2020  

Παρακαλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το εργαστριο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας

να προσλθουν για εγγραφ στο χρο του εργαστηρου απ 18/2 ως και 21/2/2020.

 

Το εργαστριο διδσκεται Τρτη 11:00-14:00. Θα γνουν δεκτο περ τους 30 φοιτητς

και θα δοθε προτεραιτητα στους φοιτητς της κατεθυνσης Ενργεια & Περιβλλον.

 

Ο χωρισμς των φοιτητν σε ομδες θα γνει την Τρτη 25/2/2020 και ρα 11:00 στο χρο του εργαστηρου.

Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη. Οι φοιτητς που θα επιλεγον θα ενημερωθον με νετερη ανακονωση.

 

 

 Εκ του εργαστηρου

 

Ευχαριστ,

 

Γ. Λευθεριτης
Αναπλ. Καθηγητς
 

 ...

2020 12/02/2020  

Οι φοιτητς/φοιττριες που θα επιλξουν το μθημα  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 2020 καλονται να εγγραφον στο e-class.

 

Ελευθερα-Παναγιτα Χριστοπολου

 ...

: : ˻ 10/02/2020  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΖΛ»
Το Αρσκειο Λκειο Πατρν σε συνεργασα με το Εργαστριο Ατμσφαιρας του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν διοργαννουν, στο πλασιο της Παγκσμιας Ημρας Μετεωρολογας, ημερδα με ττλο «Κλιματικ Κρση: Συνθτοντας το παζλ», η οποα θα πραγματοποιηθε στην Εστα Επιστημν στα Αρσκεια Σχολεα Πατρν την Δευτρα 23 Μαρτου 2020.

Η ημερδα χει ως κριο θμα το ζτημα της κλιματικς αλλαγς στον πλαντη, τα ατια, τις επιπτσεις και τους τρπους αντιμετπισης και εναι προσκεκλημνοι σοι προπτυχιακο και μεταπτυχιακο φοιτητς/φοιττριες ενδιαφρονται.

Στην ημερδα αναμνεται να λβουν χρα ομιλες και συζητσεις με τους ακλουθους προσκεκλημνους:

Χρστος Ζερεφς, Ακαδημακς, Επτιμος Διδκτωρ της Σχολς Θετικν Επιστημν του Πανεπιστημου Πατρν

Κωνσταντνα Σκαναβ, Καθηγτρια Περιβαλλοντικς Εκπαδευσης και Επικοινωνας

Κυρικος Αντωνπουλος, Πρεδρος Λιμενικο Ταμεου Σκρου και συν-ιδρυτς του πολυβραβευμνου περιβαλλοντικο προγρμματος Skyrosproject

Στην ημερδα μπορον να συμμετσχουν μαθητς και μαθτριες της Β ́ & Γ ́ τξης του Γυμνασου και της Α ́ και Β ́ τξης του Λυκεου απ λα τα Σχολεα της Δυτικς Ελλδας, που υπγονται στις Διευθνσεις Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης Αχαας, Ηλεας και Αιτωλοακαρνανας και τους οποους καθοδηγον εκπαιδευτικο λων των ειδικοττων.

Στο πλασιο της ημερδας επιδικεται να δοθε ο λγος στους μαθητς, οι οποοι θα διατυπσουν μσα απ τις εργασες τους προβληματισμος και τις ανησυχες τους και θα προτενουν λσεις για την αντιμετπιση των κλιματικν μεταβολν και των επιπτσεν τους, αλλ και στους ειδικος, στε να ενημερωθε η εκπαιδευτικ κοιντητα και οι τοπικς κοινωνες, να ευαισθητοποιηθον οι πολτες και να κινητοποιηθον οι φορες με σκοπ να γνουν λες οι απαρατητες δρσεις στε οι κοινωνες να αντιμετωπσουν τα ακραα καιρικ φαινμενα και να προσαρμοστον με πιο τρπο στα να κλιματικ δεδομνα.

Η συμμετοχ στο Συνδριο μπορε να χει, ενδεικτικ, κποια απ τις παρακτω μορφς:

Εισηγσεις

Poster

Πειραματικ διταξη

κθεση φωτογραφας

λλη δραστηριτητα

 

Η πλρης προκρυξη της ημερδας εναι διαθσιμη στον ακλουθο σνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/ge0zng81nq6s17t/ProkirixiMathitikisImeridas_ARSAKEIA_2020.pdf?dl=0

 

 ...

Erasmus+ 10/02/2020  

Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι στο πλασιο του Προγρμματος Erasmus+ ΚΑ1 ακαδημακο τους 2020-2021, το Τμμα Διεθνν Σχσεων πρκειται να πραγματοποισει δο ενημερωτικς ημερδες για σπουδς και πρακτικ σκηση:

 • 11/02/2020 και ρα 11.00-15.00 στο Συνεδριακ & Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν, και
 • 12/02/2020 και ρα 11.00-15.00 στο Μεγλο Αμφιθατρο πρ. Τμ. Επιχειρηματικο Σχεδιασμο, Κουκολι, πρην ΤΕΙ Δυτικς Ελλδος.

 

 ...

/ (2 ) 10/02/2020  

Οι εγγραφς στο Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ (υποχρεωτικ για τους πρωτοετες και για σους δεν το χουν παρακολουθσει σε προηγομενα ακαδημακ εξμηνα) θα πραγματοποιηθον απ την Δευτρα 10/02/2020 ως και την Τετρτη 26/02/2020 (ρα 23:59) στο eclass του μαθματος Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ-Εργαστριο (PHY2003) στις Ομδες Χρηστν.

Το εργαστριο θα εναι διρκειας 1 ρας και θα υπρχουν 6 συνολικ  εργαστηριακ τμματα αν εβδομδα.

Τα εργαστηριακ τμματα σμφωνα και με το ωρολγιο πργραμμα εναι τα εξς:

1) Τρτη 13:00-14:00

2) Τρτη 14:00-15:00

3) Τρτη 15:00-16:00

4) Πμπτη 13:00-14:00

5) Πμπτη 14:00-15:00

6) Πμπτη 15:00-16:00

Κθε εργαστηριακ τμμα χει μγιστη χωρητικτητα 30 ατμων και θα πραγματοποιεται στο χρο του Υπολογιστικο Κντρου του Τμματος.

Η διανομ του Φυλλαδου του εργαστηρου θα γνει την Πμπτη 27/02/2020 και την Παρασκευ 28/02/2020 απ τις 10:00-13:30 στο χρου του Υπολογιστικο Κντρου του Τμματος.

Προσοχ σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Τρτης στο Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο τμμα της Πμπτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραιτητα σε αυτ τα τμματα.

Αντστοιχα, σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Πμπτης στο  Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο τμμα της Τρτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραιτητα σε αυτ τα τμματα.

 Προσοχ, η εγγραφ σας στο eclass δεν σημανει και ταυτχρονη εγγραφ στην ηλεκτρονικ γραμματεα. Για την εγγραφ σας, στην ηλεκτρονικ γραμματεα για τα μαθματα του εαρινο εξαμνου, θα βγει σχετικ ανακονωση στο site του Τμματος Φυσικς απ την γραμματεα του τμματος.

Προσοχ, μπορε να γνει συγχνευση τμημτων σε περπτωση που κποια τμματα δεν χουν συμπληρωθε. Θα βγει σχετικ ανακονωση των τελικν τμημτων.

Η ναρξη του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ θα πραγματοποιηθε για τα τμματα της Τρτης, την Τρτη 03/03/2020 και αντστοιχα για τα τμματα της Πμπτης, την Πμπτη 05/3/2020.

Το εργαστριο θα διαρκσει για 9 εβδομδες.

Θα πρπει να χετε πντα μαζ σας το Φυλλδιο, να εστε προετοιμασμνοι στην θεωρα της εντητας και στα αντστοιχα προγρμματα τις εργαστηριακς σκησης, καθς και να χετε τους κωδικος εισδου στον υπολογιστ που σας εχαν δοθε στο Εργαστριο Προγραμματισμο Ι.

Για οποιοδποτε πρβλημα να επικοινωνσετε με τον Υπεθυνο του Εργαστηρου κ. Αναστασπουλο Βασλη vassilis@upatras.gr

 

Ρο 10/02/2020

Ο υπεθυνος του Εργαστηρου

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

(8 ) 10/02/2020  

Η ναρξη του μαθματος «Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος» θα πραγματοποιηθε σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα την Δευτρα 17 Φεβρουαρου 2020 στις 12:00 στην Αθουσα Φ3 (Β Κτριο, 2ος ροφος).

Στο πρτο μθημα θα παρουσιαστε η λη του εξαμνου και τα πιο σημαντικ κομμτια της.

Επσης, θα δοθον οι σημεισεις του μαθματος.

 

Ρο 10/02/2020

Ο Διδσκων

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

“ ” (8 ) 08/02/2020  

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που χουν πρθεση να δηλσουν το μθημα “Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν” στο εαριν εξμηνο να στελουν email στην υπεθυνη του εργαστηρου Γ. Κοκιου (gkoukiou@upatras.gr), το αργτερο μχρι το Σαββτο 15/02/2020.

Για να μπορσετε να ανταπεξλθετε στην  παρακολοθηση του εργαστηρου, καλ θα εναι να χετε  παρακολουθσει σε προηγομενο εξμηνο την αντστοιχη θεωρα, δηλαδ τη θεωρα του μαθματος “Ψηφιακ Ηλεκτρονικ”.

Την Τρτη 18/02/2020 και ρα 10:00 στο χρο του εργαστηρου (Β' Κτριο Φυσικς, 2ος ροφος) θα γνει το πρτο εργαστριο. Το πρτο εργαστριο/συνντηση θα εναι εισαγωγικ, στε να ενημερωθον σοι ενδιαφρονται να δηλσουν το μθημα για τις διαδικασες και τις απαιτσεις του εργαστηρου.

Η πρτη εργαστηριακ σκηση θα πραγματοποιηθε την Τρτη 25/02/2020 και ρα 9:45 στον χρο του εργαστηρου (Β Κτριο Φυσικς, 2ος ροφος).

Ρο 08/02/2020

Η υπεθυνη του Εργαστηρου,

Κοκιου Γεωργα

 ...

- 2020 05/02/2020  
Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 09.03.2020 ως 13.03.2020. Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 21.02.2020.
Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.
Εκ της Γραμματεας.
 ...

- 04/02/2020  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

Το Εισαγωγικ μθημα του ΕΡΓ. ΦΥΣΙΚΗΣ Ι, για τους πρωτοετες φοιτητς οι οποοι χουν λθει με μεταγραφ απ λλο Παν/μιο και δεν χουν παρακολουθσει το μθημα κατ τη διρκεια του Χειμερινο εξαμνου, θα γνει την:

ΤΡΙΤΗ 11/2/2020 και ρα 12.00-15.00 στην αθουσα των ΠΕΦ (Ισγειο Γ Κτιρου Φυσικς).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρακολοθηση εναι Υποχρεωτικ, στε να χετε τη δυναττητα εγγραφς σας στο ΕΡΓ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ του εαρινο εξαμνου

 

Στ. Γεωργ

 ...

(8 ) 03/02/2020  
 • Οι εγγραφς στο Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν  (8ο εξμηνο) θα γνουν την Τρτη 18/02/2020, απ 11.00-13.00, στο χρο του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • To Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν (8ο εξμηνο) θα ξεκινσει την Δευτρα 24/02/2020

Προσοχ

 • Η 1η εργαστηριακ σκηση (SPICE), θα πραγματοποιηθε στο Υπολογιστικ Κντρο του Τμματος (1ος ροφος), στις 15.00.

Ρο, 03/02/2020

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                                                     

 ...

(4 ) 31/01/2020  
 • Οι εγγραφς στο Εργαστριο θα γνουν την Τετρτη 19/02/2020, απ 11.30-13.30, και την Πμπτη 20/02/2020, απ 10.00-12.00, στο χρο του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).

 • Οι ρες των εργαστηριακν τμημτων εναι:
  • Δευτρα         10.00-13.00
  • Τρτη               10.00-13.00
  • Τετρτη          10.00-13.00
  • Πμπτη            10.00-13.00
  • Παρασκευ     10.00-13.00

 

 • To Εργαστριο Ηλεκτρονικν θα ξεκινσει την Δευτρα 24/02/2020

 

Προσοχ

 • Η 1η εργαστηριακ σκηση για λα τα τμματα θα γνει στο Υπολογιστικ Κντρο του Τμματος (1ος ροφος), και αφορ το πργραμμα ανλυσης κυκλωμτων SPICE.

Θα πρπει να χει γνει μελτη της αντστοιχης θεωρητικς παρουσασης που υπρχει στο Παρρτημα των σημεισεων του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν.

Το πργραμμα για την 1η εργαστηριακ σκηση φανεται παρακτω:

 • Τμμα Δευτρας:                        24/02/2020  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Τρτης:                              25/02/2020  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Τετρτης:                         26/02/2020  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Πμπτης                            27/02/2020  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Παρασκευς                     28/02/2020  απ  10.00-11.30

Ρο, 31/01/2020

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                        

 ...

IV 31/01/2020  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙV  θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη   19-2-2020 (ρες 11:30 ως 13:30)

και την Πμπτη  20-2-2020 και ρες 10:00-12:00 π.μ. στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος  Α κτιρου  κ. Κατσιδμας).

Τα τμματα εναι Τρτη-Παρασκευ 9:00-12:00
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

ναρξη εργαστηριακν μαθημτων  Τρτη 25/2/2020.

Πτρα  31-01-2020

Eκ του εργαστηρου

 ...

( ) 24/01/2020  

Σας υπενθυμζουμε τι η Σγκλητος, χει εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα, στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

 

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο).

• Η επανεξταση επιτρπεται κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρζονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος, σμφωνα με απφαση της Συνλευσης του Τμματος.

 ...

.. 407/80 2019-2020 22/01/2020  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πρσληψη διδασκντων του Τμματος Φυσικς σμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80
 
Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς της Σχολς Θετικν Επιστημν του Πανεπιστημου Πατρν, στην υπ’ αριθμ. 8/13.01.2020 συνεδρασ της, αποφσισε την πρσληψη διδασκντων, με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για το εαριν εξμηνο του Ακαδημακο τους 2019-2020 κατπιν της υπ’ αριθμ. Φ.11/109908/Ζ2/5-7-2019 απφασης του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και της υπ’ αριθμ. 156/25-7-2019 απφασης της Συγκλτου, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, πως ισχει, για τη διδασκαλα των παρακτω μαθημτων:
           
1) Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ - Εργαστριο
2) Εργαστριο Φυσικς ΙΙ
3)Εργαστριο Φυσικς IV
           
Η υπογραφ των συμβσεων θα ολοκληρωθε υπο την προπθεση γκρισης των σχετικν πιστσεων που προβλπονται στην ως νων Υπουργικ Απφαση.
Οι ενδιαφερμενοι παρακαλονται να υποβλουν στη Γραμματεα του Τμματος μχρι 10.02.2020 ατηση και να δηλσουν το μθημα γνωστικ αντικεμενο, για το οποο ισχει η ατησ τους.
Τα απαρατητα δικαιολογητικ καθς και οι προποθσεις επιλογς αναφρονται στη συνημμνη Πρσκληση.
 
Ο Πρεδρος του Τμματος
Βασλειος Αναστασπουλος
Καθηγητς
 ...

20/01/2020  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 31/01/2020 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Φεβρουαρου 2020.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

2020 20/01/2020  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2020

βλ. συνημμνο

 ...

2020-21 20/01/2020  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ  

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

Γνωρζουμε καλ τι σημανει να δνεις ευκαιρες σε νους. O Αριστοτλης Ωνσης ξεκνησε χοντας στις αποσκευς του να ραμα και κατκτησε τον κσμο.
Γι’ αυτ και απ το 1978, το δρυμα Ωνση απελευθερνει δυνμεις, χοντας προσφρει περισστερες απ 7.000 υποτροφες, και συνεχζει. Στηρζει με
συνπεια εκενους που αριστεουν, που επιθυμον να διακριθον στον τομα
τους και να κυνηγσουν το νειρ τους.

Προθεσμα υποβολς αιτσεων: 28 Φεβρουαρου 2020
Οι αιτσεις υποβλλονται μνο ηλεκτρονικ. Για οποιαδποτε διευκρνιση μπορετε να επικοινωνετε στα τηλφωνα: 210 37 13 054, -055, -056, -057
μσω e-mail στο scholarships@onassis.org

Δετε τους ρους και προποθσεις εδ

 

 

 

 

 
 ...

E 2019-2020 17/01/2020  

Καλονται οι επιτυχντες στις κατατακτριες εξετσεις 2019-2020 να προσλθουν στη Γραμματεα απ 20.01.2020 ως 24.01.2020 για εγγραφ, προσκομζοντας τα παρακτω δικαιολογητικ:

 • Ακριβς Αντγραφο πτυχου (αν δεν κατατθηκε με την ατηση)
 • Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
 • Πιστοποιητικ γννησης
 • Βεβαωση ΑΜΚΑ (εκδδεται μνο απ τα ΚΕΠ)
 • μα Φωτογραφα του τπου ταυττητας (δεν χει σημασα αν θα εναι γχρωμη ασπρμαυρη)

Σε περπτωση αδυναμας προσλευσης των επιτυχντων στο χρο της Γραμματεας, παρακαλονται πως αποστελουν τα ανωτρω δικαιολογητικ ταχυδρομικς εντς των ως νω προθεσμιν.

 

Εκ της γραμματεας.

 ...

, & 16/01/2020  

Κατπιν συννενησης με τους φοιτητς που χουν εκκρεμτητα με το μθημα η εξταση του μαθματος Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και Υγροκρυσταλλικν Υλικν θα γνει την Παρασκευ 24/1 στις 12:30, στην αθουσα Φ7.

--
Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997453,+302610997484
email: pkara@upatras.gr
 ...

15/01/2020  

Στον πνακα ανακοινσεων ξω απ το Εργαστριο Φυσικς ΙΙΙ χουν αναρτηθε τα αποτελσματα.

15/1/2020

Εκ του εργαστηρου

 ...

11/01/2020  

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, μνο για τους επ πτυχω φοιτητς,  θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 22/01/2020.

Η ρα εξτασης εναι  12.30-14.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση chrkasim@upatras.gr  δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου 

Ρο, 12/01/2020

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς        

 ...

10/01/2020  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς παρατενεται απ την Κυριακ 12 Ιανουαρου 2019 ως και την Κυριακ 19 Ιανουαρου 2019.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν ηλεκτρονικν συστημτων που λειτουργον στα Τμματα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο ps.modip.upatras.gr
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

International Summer Programmes (5 July - 15 August 2020) University of Cambridge 09/01/2020  

Σας ενημερσουμε τι στον σνδεσμο http://www.ice.cam.ac.uk/courses/international-summer-programmes θα βρετε πληροφορες για τα International Summer Programmes (5 July - 15 August 2020) του University of Cambridge.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

09/01/2020  

Με χαρ σας ανακοιννουμε τι η εργασα, Stravroula Kapoulea, Costas Psychalinos, and Ahmed S. Elwakil, με ττλο “Minimization of Spread of Time Constants and Scaling Factors in Fractional Order Differentiator and Integrator Realizations”, που δημοσιετηκε στο τεχος Δεκεμβρου 2018, pp. 5647–5663, στο περιοδικ Circuits, Systems and Signal Processing (CSSP), λαβε το βραβεο Armen H. Zemanian καλτερης εργασας στην θεματικ περιοχ Κυκλωμτων και Συστημτων.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-019-01336-2

 

Κ. Ψυχαλνος

Καθηγητς

 ...

- 2020 02/01/2020  

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον στην εξεταστικ περοδο του Ιανουαρου 2020, παρακαλονται:

 1. Να στελουν μχρι τις 15 Ιανουαρου 2020  e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr με θμα Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν, δηλνοντας:
 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Η ημερομηνα και η ρα εξτασης, θα καθοριστον μσω επικοινωνας με την διδσκουσα.

Ρο, 02/01/2020
Η Διδσκουσα

Γ. Κοκιου

 ...

23/12/2019  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς θα πρπει να προσκομισθον στην Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Σε περπτωση που παρελφθη βιβλιριο υγεας απ το Πανεπιστμιο, θα πρπει να επιστραφε. Διαφορετικ συμπληρνεται η σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται).
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον ετε ταχυδρομικ, ετε να προσκομισθον αυτοπροσπως.
Το πιστοποιητικ διαγραφς εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη), αν αυτ αναφρεται στην ατηση.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

_3 20/12/2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
«ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

19-12-2019

Η επμενη διλεξη του μαθματος «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 08-01-2020.

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος
Αν/της Καθηγητς

 ...

19/12/2019  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ προπτυχιακος και  μεταπτυχιακος φοιτητς χει ξενικσει απ τη Δευτρα 18 Νοεμβρου 2019 και θα ολοκληρωθε την Κυριακ 12 Ιανουαρου 2020.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

- 16/12/2019  
 Σας προσκαλομε στη 2η Ημερδα Αστρονομας και Αστροφυσικς τη Δευτρα 16/12/2019 στο Αμφιθατρο Α4 στις 13:30μμ. 
 Επισυνπτεται το πργραμμα με τους ομιλητς. 
 ...

16/12/2019  

Μετεγγραφς φοιτητν με σοβαρς παθσεις και αδελφν φοιτητν εισαχθντων στην τριτοβθμια εκπαδευση με σοβαρς παθσεις και με την κατηγορα των αθλητν

Το Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων ενημερνει:

α) τους ενδιαφερμενους φοιτητς των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χρας, οι οποοι εισχθησαν στην τριτοβθμια εκπαδευση με την κατηγορα των παθσεων της υπ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), πως αυτ εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται, σε ποσοστ 5% καθ υπρβαση του αριθμο εισακτων και χωρς εξετσεις το ακαδημακ τος 2019-2020, τι απ την Παρασκευ 13 Δεκεμβρου 2019 ως και την Παρασκευ 20 Δεκεμβρου 2019 μπορον να υποβλουν ηλεκτρονικ ατηση για χοργηση μετεγγραφς μσω της κεντρικς ιστοσελδας των μετεγγραφν https://transfer.it.minedu.gov.gr και συγκεκριμνα στην εντητα-ειδικ εφαρμογ «Μετεγγραφς με κοινωνικ και οικονομικ κριτρια». Για την εσοδ τους στην ηλεκτρονικ εφαρμογ, οι αιτοντες θα χρησιμοποισουν το νομα χρστη (username) και τον κωδικ (password) που τους χορηγθηκε απ τη Γραμματεα της Σχολς του Τμματς τους για τις ηλεκτρονικς υπηρεσες του Ιδρματος στο οποο φοιτον.

β) τους ενδιαφερμενους προπτυχιακος φοιτητς των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. χοντες αδλφια προπτυχιακος φοιτητς, εισαχθντες στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2019-2020 με την κατηγορα των παθσεων της υπ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), πως αυτ εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται, με την κατηγορα των διακριθντων αθλητν του ρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), πως τροποποιθηκε και ισχει, και σπουδζουν σε διαφορετικ Περιφερειακ Εντητα, τσο μεταξ τους σο και απ την Περιφερειακ Εντητα στην οποα οι γονες τους διαμνουν μνιμα χουν πλρη κυριτητα επικαρπα κατοικας, και εφσον πληρονται οι προποθσεις, πως αυτς ορζονται στην υπ αριθμ. 37818/Ζ1/5-03-2018 Υ.Α (Β862), να υποβλλουν ατηση μετεγγραφς σμφωνα με την ακλουθη διαδικασα:

Επισκπτονται την ιστοσελδα https://transfer3.it.minedu.gov.gr και απ το μενο Χρσιμα γγραφα επιλγουν τα πρτυπα Ατησης Μετεγγραφς και Δλωσης Αποποησης αντστοιχα. Ο ενδιαφερμενος για μετεγγραφ αδελφς συμπληρνει την ατηση μετεγγραφς και ο αδελφς του την αποποηση δικαιματος μετεγγραφς αντστοιχα. Τα εν λγω γγραφα αποθηκεονται σε μορφ pdf και ο αιτομενος τη μετεγγραφ αδελφς αποστλλει το ζεγος ατηση μετεγγραφς-αποποηση αδελφο ως επισυναπτμενα ηλεκτρονικο μηνματος με θμα: Ατηση μετεγγραφς αδελφν φοιτητν με σοβαρς παθσεις αθλητν ακαδημακο τους 2019 – 2020, στις ηλεκτρονικς διευθνσεις: foitmer@minedu.gov.gr και egovan@minedu.gov.gr , στο διστημα απ την Παρασκευ 13 Δεκεμβρου 2019 ως και την Παρασκευ 20 Δεκεμβρου 2019.

 ...

/ . 2018-2019 16/12/2019  

Πργραμμα οικονομικς ενσχυσης επιμελν φοιτητν/τριν που ανκουν σε ευπαθες κοινωνικς ομδες ακαδ. τους 2018-2019 Το ΙΚΥ ενημερνει τους ενδιαφερμενους τι ξεκνησε η διαδικασα υποβολς αιτσεων στο πλασιο της Πρξης «Πργραμμα Οικονομικς Ενσχυσης Επιμελν φοιτητν/τριων που ανκουν σε Ευπαθες Κοινωνικς Ομδες»- ακαδ. τος 2018/19. Οι ενδιαφερμενοι, αφο μελετσουν προσεκτικ την σχετικ «Πρσκληση υποβολς αιτσεων» , καλονται να υποβλλουν ατηση υποψηφιτητας στην διαδικτυακ εφαρμογ του ΥΠAΙΘ (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr), το αργτερο ως και τις 20 Δεκεμβρου 2019 και ρα 15.00. λες οι σχετικς πληροφορες και λεπτομρειες του Προγρμματος παρχονται στον ιστοχρο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019.

 ...

(3 ) 16/12/2019  

Η παρδοση του μαθματος "Ηλεκτρονικ" θα γνει εκτκτως σμερα στις 13.00-15.00 στο αμφιθατρο Α11.

Ο διδσκων

Κ. Ψυχαλνος

Καθηγητς

 ...

2019-2020 - 13/12/2019  

Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν καταθσει στη Γραμματεα τα δικαιολογητικ τους για μετεγγραφ, τι η διαδικασα ελγχου χει ολοκληρωθε.

Απαρατητη προπθεση για την λψη των πιστοποιητικν εγγραφς και των κωδικν πρσβασης στις ηλεκτρονικς υπηρεσες εναι η προσκμιση Διαγραφς απ το προηγομενο Τμμα φοτησης.

Επσης, οι φοιτητς/τριες που δεν το χουν πρξει δη, θα πρπει  να εισλθουν στο http://eggrafes.upatras.gr για την ολοκλρωση της εγγραφς τους, συμπληρνοντας τον ΑΜ του Υπουργεου καθς και στο πεδο Πατρνυμο να εισγουν τη λξη ΤΕΣΤ με κεφαλαα ελληνικ.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΖΥΓΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΜΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΑΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΙΔΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΖΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(http://eggrafes.upatras.gr)

ΒΑΡΟΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΓΑΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΘΕΙΑΚΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΚΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΟΣ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΝΤΡΕΤΣΑ ΑΛΝΤΙΤ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

 

 

 ...

2019-2020 11/12/2019  
Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους για το πργραμμα των Κατατακτηρων Εξετσεων για το ακαδημακ τος 2019-2020:
 
Τετρτη  18/12/2019
Μθημα:  “Μηχανικ – Ρευστομηχανικ”
ρα: 10.00π.μ. - 12.00 μ.μ.
 
Πμπτη  19/12/2019
Μθημα: “Θερμτητα - Κυματικ – Οπτικ”
ρα: 12.00μ.μ. – 14.00 μ.μ.
 
Παρασκευ  20/12/2019
Μθημα: "Μαθηματικ"
ρα:  10π.μ. - 12.00 μ.
 
Παρακαλονται λοι οι ενδιαφερμενοι να χουν προσλθει τουλχιστον μισ ρα νωρτερα στον χρο της Γραμματεας για την υπδειξη του χρου εξετσεων και λοιπ πληροφοριακ υλικ.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

( ) 06/12/2019  

Το τελευταο Εργαστριο Φυσικς ΙΙΙ (Τμμα Παρασκευς) θα γνει στις 13/12/2019 ημρα Παρασκευ και ρα 09:00-12:00.

σοι χουν μα απουσα δικαιολογημνη το συμπληρωματικ και για αυτος θα γνει την Τετρτη 11/12/2019 και ρα 09:00-12:00.

 

6/12/2019

Εκ του εργαστηρου.

 ...

04/12/2019  

Το συμπληρωματικ εργαστηρου  III θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 11/12/2019 και ρα 09:00-12:00.

Εναι κοιν και για τις τσσερις μρες του εργαστηρου και αφορ σους χουν μια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσα.

4/12/2019

Εκ του εργαστηρου

 ...

V () 04/12/2019  

     Το συμπληρωματικ εργαστηρου  V (Πυρηνικς) θα πραγματοποιηθε την Τρτη 10/12/2019 και ρα 13:00-16:00.

Εναι κοιν και για τις τσσερις μρες του εργαστηρου και αφορ σους χουν μια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσα.

4/12/2019

Εκ του εργαστηρου

 ...

_ 03/12/2019  
Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, Τμμα Φυσικς
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν: Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ
Ειδκευση: Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος
 
Προσκεκλημνη Ομιλα
Ανπτυξη ενς ενοποιημνου συστματος για την προσομοωση των αλληλεπιδρσεων αρα-θαλσσιων κυμτων
 
Περιγραφ: Στη διλεξη θα αναλυθε πς αλληλεπιδρ ο αρας με τα θαλσσια κματα αναπτσσοντας να αμφδρομα συζευγμνο σστημα μοντελοποησης. Στη συνχεια, θα παρουσιασθον εφαρμογς του ενοποιημνου συστματος στην προσομοωση κυκλωνικν συστημτων, αιφνδιων πλημμυρν και αιωρομενων σωματιδων λατος.
 
Ομιλητς: Γεργιος Βρλας, Εργαστριο Υδρομετεωρολογας, Ινστιτοτο Θαλσσιων Βιολογικν Πρων και Εσωτερικν Υδτων, Ελληνικ Κντρο Θαλασσων Ερευνν
 
Ο Γεργιος Βρλας εναι απφοιτος του Τμματος Φυσικς του ΕΚΠΑ και μεταδιδακτορικς ερευνητς στο Εργαστριο Υδρομετεωρολογας, Ελληνικ Κντρο Θαλασσων Ερευνν. Η ρευνα και η εξειδκευση του εστιζουν στην προσομοωση και ανλυση των αλληλεπιδρσεων των κυμτων των ωκεανν και του αρα καθς και των επιπτσεν τους στον σχηματισμ κυκλνων. Ως αποτλεσμα χει αναπτξει να ολοκληρωμνο σστημα προσομοωσης των αλληλεπιδρσεων του αρα με τον ωκεαν, το CHAOS (Chemical Hydrological Atmospheric Ocean wave System.
Για την εργασα του στο συγκεκριμνο επιστημονικ πεδο, ο Γεργιος Βρλας λαβε το Βραβεο της Ευρωπακς Μετεωρολογικς Εταιρεας για νους επιστμονες κατ το τος 2018.
 
Η ομιλα θα λβει χρα την Τετρτη, 4/12, 13:00, στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας ,  Τμμα Φυσικς, Κτριο Β, 3ος ροφος.
 
σοι ενδιαφρονται, προσκαλονται να την παρακολουθσουν.
Περισστερες πληροφορες:
Ανδρας Καζαντζδης
Καθηγητς
Διευθυντς Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας, Πανεπιστμιο Πατρν
Τηλφωνο: 2610 997549
***
 ...

( ) 02/12/2019  

 

Αριο Τρτη  3/12/2019   09:00-12:00  θα γνει να επιπλον   εργαστριο για το τμμα της  Παρασκευς.

Την Παρασκευ 6/12/2019 θα γνει κανονικ το επμενο   εργαστριο.

2/12/2019

Εκ του εργαστηρου

 ...

. 2019-2020 - 28/11/2019  
Δηλσεις  Μαθημτων Χειμερινο Εξαμνου ακ. τους 2019-2020 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα θα ανοξει την Παρασκευ 29/11 για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 22/12/2019.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Φεβρουαρου 2020 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

- (15 ) 25/11/2019  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου που δεν προσφρεται στο Πργραμμα Σπουδν του Τμματς μας δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

 

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα εαρινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

 

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

2019-2020 22/11/2019  

Ενημερνουμε τους φοιτητς που πραν μετεγγραφ για το Τμμα Φυσικς τι, προκειμνου να γνει ο απαρατητος λεγχος στε να ολοκληρωθε η μετεγγραφ τους, θα πρπει :

 • Να καταθσουν στη Γραμματεα  απ 25/11 ως 29/11/2019 κατ τις ρες 10:00-12:30 καθημεριν, τα δικαιολογητικ που αναφρονται στην εγκκλιο μετεγγραφς τους, η οποα επισυνπτεται, καθς επσης και τα εξς:
 1. Φωτοτυπα ταυττητας
 2. Βεβαωση ΑΜΚΑ
 3. Πιστοποιητικ γννησης
 4. (1) φωτογραφα τπου αστυνομικς ταυττητας
 5. Βεβαωση διαγραφς τους απ την προηγομενη σχολ τους.
 • Να εισλθουν στο http://eggrafes.upatras.gr με τον ΑΜ του Υπουργεου και να συμπληρσουν τα πεδα που θα τους ζητηθον. ΠΡΟΣΟΧΗ: στο πεδο Πατρνυμο να εισγουν τη λξη ΤΕΣΤ με κεφαλαα ελληνικ.

Οι φοιτητς του Τμματς Φυσικς που πραν μετεγγραφ για λλο Τμμα, αφο πρτα τακτοποισουν τυχν εκκρεμτητες σχετικς με δανεισμ βιβλων, στιση με λλες υπηρεσες του Πανεπιστημου Πατρν, μπορον να ακολουθσουν την διαδικασα διαγραφς, πως αυτ περιγρφεται στην απ 26/09/2012 σχετικ ανακονωη με ττλο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=newsNews&nId=2515)

Απ τη Γραμματεα

 ...

2019 21/11/2019  

Ενημερνουμε τους προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες τι η Τελετ Ορκωμοσας της Πμπτης 5/12 θα γνει στην Αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" (α' ροφος κτηρου διοκησης - Πρυτανεα) σε δο τμματα.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 11:30-11:45 και 13:00-13:15 αντστοιχα.

ρα Ορκωμοσας πρτου τμματος: 12:30

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 5480 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2 5268 ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΠΙΔΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3 5287 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4 1048664 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΟΥΡΗ ΟΘΩΝ
5 5062 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6 1018960 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
7 1002443/5833 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8 5258 ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ
9 1002344/5844 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
10 1019119 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 1002483/5701 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 5266 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13 5301 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
14 1002463/5805 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΣΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
15 1048629 ΑΡΙΣΤΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16 1019655 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17 3652 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18 1002481/5741 ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19 1048642 ΙΡΙΣ ΛΙΚΜΕΤΑ ΙΛΙΡ
20 1048596 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 5140 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
22 1048669 ΕΒΙΣΑ ΜΕΜΛΙΚΑ ΠΕΤΡΑΚ
23 5630 ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ρα Ορκωμοσας δετερου τμματος: 14:00

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
24 1048603 ΕΛΕΝΗ ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
25 1048654 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
26 5355 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
27 1020227 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΑΤΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28 1002452/5679 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
29 1002565/5764 ΜΑΡΙΑ  ΠΟΓΙΑΤΖΙΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
30 4597 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31 1002783/5885 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
32 1002526/5825 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
33 1048626 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
34 5186 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
35 5662 ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
36 1048698 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 5841 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38 1048659 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
39 1020605 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
40 1048688 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
41 1048623 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
42 5398 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43 5615 ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ
44 1048592 ΒΥΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
45 1048536 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 ...

- 2019-2020 19/11/2019  

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες να παραλβουν απο τη Γραμματεα τις συμβσεις για το επικουρικ ργο χειμερινο εξαμνου ακαδημακο τους 2019-2020, κατ τις ημρες Τρτη - Τετρτη - Πμπτη και ρες 10:00-12:30.

Απ τη Γραμματεα.
 

 ...

-- 18/11/2019  

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2019 ΣΤΙΣ 1.00 μμ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Φ5. 

 ...

Copernicus Hackathon 18/11/2019  

Εν χετε μια πρωττυπη ιδα και αισθνεστε τοιμοι να την αναπτξετε χρησιμοποιντας τις υπηρεσες Space Data και Earth Observation (EO), ετε απλ θλετε να αναπτξετε περαιτρω τις δεξιτητς σας, να αλληλεπιδρσετε με καταπληκτικος ανθρπους και να διασκεδσετε εν εργζεστε σε μια πραγματικ επιχειρηματικ πρκληση, δηλστε συμμετοχ στο Copernicus Hackathon της Θεσσαλονκης!

Το Copernicus εναι το πργραμμα γεωσκπησης της Ευρωπακς νωσης, το οποο παρατηρε το περιβλλον και τον πλαντη μας προς φελος λων των ευρωπαων πολιτν. Παρχει υπηρεσες πληροφρησης με βση δορυφορικ δεδομνα γεωσκπησης και επγεια (μη διαστημικ) δεδομνα. Το πργραμμα χρησιμοποιε μεγλες ποστητες παγκσμιων δεδομνων προερχμενων απ δορυφορικ και απ επγεια, αερομεταφερμενα και θαλσσια συστματα μτρησης, για την παροχ πληροφοριν που βοηθον τους παρχους υπηρεσιν, τις δημσιες αρχς και λλους διεθνες οργανισμος να βελτισουν την ποιτητα ζως των πολιτν της Ευρπης. Οι χρστες του προγρμματος χουν ελεθερη και απρσκοπτη πρσβαση στις παρεχμενες υπηρεσες πληροφρησης.

 

Το Τμμα Φυσικς αποτελε μλος του Copernicus Academy, της ομδας των ευρωπακν ερευνητικν φορων που χουν ως σκοπ τη διχυση του προγρμματος Copernicus και των εφαρμογν του. Για το σκοπ αυτ, το Τμμα Φυσικς υποστηρζει το Hackathon της Θεσσαλονκης ως University Partner.

Περισστερες πληροφορες θα βρετε στο σνδεσμο: https://draxis.gr/copernicus-thessaloniki-hackathon

 

 ...

1 , 14/11/2019  

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Η 1η προδος του μαθματος “ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι”

μετατθεται για τις 22/11 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

στις 5μμ στην αθουσα ΑΘΕ11.

Ο Διδσκων
Καθ. Αν. Τερζς

 ...

12/11/2019  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς θα πραγματοποιηθε απ τη Δευτρα 18 Νοεμβρου 2019 ως και την Κυριακ 12 Ιανουαρου 2020.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

11/11/2019  

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2019 ΣΤΙΣ 12.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Φ5. 

 ...

IKY - / ()- . 2018-19 11/11/2019  

Το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (I.K.Y), στο πλασιο της Πρξης «Πργραμμα Οικονομικς Ενσχυσης Επιμελν φοιτητν/τριν που ανκουν σε Ευπαθες Κοινωνικς Ομδες (ΕΚΟ)- ακαδ. τος 2018-19» και σε εφαρμογ του Κανονισμο του Προγρμματος (Απφαση 99166/Ζ1/20-6-2019, ΦΕΚ 2555/B/27-6-2019) προκηρσσει 3.771 προπτυχιακς υποτροφες σε επιμελες φοιτητς/τριες που σπουδζουν σε λα τα Τμματα/Σχολς των ΑΕΙ της χρας και ανκουν σε
Ευπαθες και λλες Κοινωνικς Ομδες.

Η πρξη συγχρηματοδοτεται απ την Ελλδα και την Ευρωπακ νωση (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο) μσω του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020».

Οι υποτροφες απευθνονται σε επιμελες φοιτητς των ΑΕΙ της χρας και αποσκοπον στη διασφλιση της ιστιμης συμμετοχς στην τριτοβθμια εκπαδευση, αυτν που διαθτουν χαμηλ εισοδματα και ανκουν σε Ευπαθες και λλες Κοινωνικς Ομδες (ΕΚΟ), στε να ολοκληρσουν γκαιρα τις σπουδς τους.

Η διαδικτυακ εφαρμογ του Υ.ΠΑΙ.Θ (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr) για την ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων στο πλασιο της εν λγω Πρξης θα εναι διαθσιμη απ την Τετρτη 4 Δεκεμβρου 2019 ως και την Παρασκευ 20 Δεκεμβρου 2019 και ρα 15.00, λγω του τι η αρμδια Υπηρεσα του Υ.ΠΑΙ.Θ εναι επιφορτισμνη με τη διαδικασα υποβολς αιτσεων για τις Μετεγγραφς ακαδ. τους 2019/20.
λες οι σχετικς πληροφορες και λεπτομρειες του Προγρμματος παρχονται στον ιστoχρο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019

 

Ο Πρεδρος του Διοικητικο
Συμβουλου του ΙΚΥ

 ...

& _ & 2019-2020 07/11/2019  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Η ανανωση εγγραφς στο χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 θα ανοξει και για τους υποψφιους διδκτορες.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Παρασκευ 08.11.2019 ως και την Παρασκευ 30.11.2019.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2019-2020 06/11/2019  

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2010 ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

 ...

04/11/2019  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σας ενημερνουμε τι σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4485/2017 (Α 114) σε συνδυασμ με τις διατξεις της υπ αριθμν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικς εγκυκλου, της υπ αριθμν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικς Απφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β/15.09.2017), η οποα τροποποιθηκε με την υπ αριθμν Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017) Υπουργικ Απφαση, θα πρπει να προχωρσετε στην ανδειξη των εκπροσπων σας και των αναπληρωτν τους στα Συλλογικ ργανα του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, τοι στη Συνλευση του Τμματος για ετσια θητεα (απ 1.12.2019 ως 30.11.2020).

Στην ανωτρω υπ αριθμν Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017) Υπουργικ Απφαση, στο ΚΕΦ. Δ, ρθρο 9 «Ανδειξη εκπροσπων φοιτητν» αναφρεται τι: «1. Οι εκπρσωποι των φοιτητν στα συλλογικ ργανα των ιδρυμτων εκλγονται με τους αναπληρωτς τους απ το σνολο των φοιτητν με δικαωμα συμμετοχς σμφωνα με την περ. β’ του ρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικεας κατηγορας (α) προπτυχιακο φοιτητς και β) μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες. 2. Η εκλογικ διαδικασα διεξγεται σε ετσια βση και σε κοιν ημερομηνα, η οποα ορζεται και προκηρσσεται απ τα αρμδια συνδικαλιστικ ργανα των φοιτητν. Οι φοιτητς ψηφζουν για την ανδειξη των εκπροσπων τους σε τρεις (3) διαφορετικς κλπες, που αφορον τη συμμετοχ τους στο τμμα (Συνλευση Τμματος), τη Σχολ (Γενικ Συνλευση και Κοσμητεα) και τη Σγκλητο. Σε περιπτσεις που η Σχολ χει μνο να τμμα (ρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4485/2017), η εκλογικ διαδικασα διεξγεται με δο (2) κλπες. Οι υποψφιοι χουν δικαωμα συμμετοχς σε λα τα ψηφοδλτια αν Τμμα, Σχολ και Σγκλητο εφσον εναι εγγεγραμμνοι σε αντστοιχο τμμα. 3. Η εκλογ γνεται με μεση, μυστικ και καθολικ ψηφοφορα, η οποα προκηρσσεται απ τα ργανα των φοιτητν, τα οποα εναι υπεθυνα για τη συγκρτηση σχετικς εφορευτικς επιτροπς, αν Τμμα, αν Σχολ και αν δρυμα. Οι επιτροπς αποτελονται απ φοιτητς, με τους αναπληρωτς τους και εναι υπεθυνες για την ομαλ διεξαγωγ της εκλογικς διαδικασας. Οι υποψηφιτητες, οι παραιτσεις και οι ενστσεις σχετικ με την ανακρυξη των υποψηφων, υποβλλονται στη σχετικ εφορευτικ επιτροπ και πρωτοκολλονται.

Σμφωνα με τις διατξεις του 21 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/04.08.2017) η Συνλευση του Τμματος Φυσικς απαρτζεται: α) απ εκοσι επτ (27) μλη ΔΕΠ, β) απ τους εκπροσπους των φοιτητν σε ποσοστ 15% του συνλου των μελν της Συνλευσης του Τμματος, δηλαδ εκπροσπους των φοιτητν σε ποσοστ 15% των εκοσι επτ (27) μελν ΔΕΠ (3 εκπρσωποι φοιτητν), γ) απ τρεις (3) εκπροσπους, ναν (1) αν κατηγορα απ τα μλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμματος.

Οι ανωτρω εκπρσωποι των φοιτητν εκλγονται, μαζ με τους αναπληρωτς τους, για ετσια θητεα απ τους φοιτητς, με δικαωμα συμμετοχς, με μεση, μυστικ και καθολικ ψηφοφορα απ το σνολο των φοιτητν της οικεας κατηγορας του Τμματος.

Η Συνλευση του Τμματος συγκροτεται και λειτουργε νμιμα στω και αν οι εκπρσωποι των περιπτσεων β και γ δεν χουν εκλεγε.

Οι εκπρσωποι των φοιτητν εναι κατ’ ελχιστον νας (1) εκπρσωπος των προπτυχιακν και νας (1) συνολικ των μεταπτυχιακν φοιτητν και των υποψφιων διδακτρων, που υπρχουν.

Στις διατξεις του ρθρου 2, εδαφ. β) του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/04.08.2017) αναφρεται τι: «Φοιτητς με δικαωμα συμμετοχς»: οι φοιτητς που χουν δικαωμα συμμετοχς στα εκλεκτορικ σματα για την εκλογ οργνων διοκησης Α.Ε.Ι. και εκλογς τους στα ργανα αυτ. Το δικαωμα αυτ χουν: αα) οι προπτυχιακο φοιτητς των οποων η διρκεια φοτησης δεν χει υπερβε τη διρκεια των εξαμνων που απαιτονται για τη λψη του ττλου σπουδν, σμφωνα με το ενδεικτικ πργραμμα σπουδν, προσαυξανμενη κατ τσσερα (4) εξμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακο φοιτητς των οποων η διρκεια φοτησης δεν χει υπερβε τη διρκεια του ενδεικτικο προγρμματος του δετερου κκλου σπουδν, και γγ) οι υποψφιοι διδκτορες που διανουν τα πντε (5) πρτα τη του τρτου κκλου σπουδν. Για τους φοιτητς μερικς φοτησης ο χρνος αυτς εναι διπλσιος του ενδεικτικο χρνου για την ολοκλρωση του προγρμματος σπουδν που παρακολουθον».

Κατπιν των ανωτρω, παρακαλομε πως υποδεξετε, κατ τις ισχουσες διατξεις τους εκπροσπους σας στη Συνλευση του Τμματος.

 

Γραμματεα του Τμματος Φυσικς

 ...

2019-2020 31/10/2019  

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2019-2020

 

   Η Γ.Σ. του Τμματος στην υπαριθμ. 5/29.10.2019 Συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν της :

1. Τις διατξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β 3185) «Διαδικασα κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης» σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 57 του ν.4186/2013 (Α 193) με την οποα καθορζονται οι λεπτομρειες της διαδικασας κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το τρχον ακαδημακ τος και εφεξς (Φ2/194545/Β3/18.12.2013 γγραφο του ΥΠΑΙΘ).

2. Τις διατξεις της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 “Αντικατσταση- συμπλρωση διατξεων της αριθ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υπουργικς Απφασης “Κατταξη πτυχιοχων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση (Β 1517)”. (Β1758) ,§1 (Επιτροπ Κατταξης), §2 (Βαθμολογητς – Αναβαθμολογητς) οι οποες εξακολουθον να ισχουν ως ειδικς διατξεις σμφωνα με το Φ2/1350/Β3/8.1.2014 γγραφο του ΥΠΕΘ).

Ανακοιννει σε τι αφορ στις κατατακτριες εξετσεις για την εισαγωγ στο Τμμα Φυσικς τα εξς:

Στο Τμμα Φυσικς κατατσσονται πτυχιοχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και απφοιτοι Παραγωγικν Σχολν Αξιωματικν και Υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων και Σωμτων Ασφαλεας διετος και υπερδιετος κκλου σπουδν στο Γ εξμηνο σπουδν , μετ απ επιτυχες  γραπτς εξετσεις σε δο μαθματα.

Εξεταζμενα μαθματα:

 • ΦΥΣΙΚΗ: Μηχανικ-Ρευστομηχανικ  & Θερμτητα-Κυματικ- Οπτικ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μαθηματικ Ανλυση & Αναλυτικ Γεωμετρα-Διανυσματικ Ανλυση.
 • Υποβολ αιτσεων 1-20 Νοεμβρου 2019

Απαιτομενα δικαιολογητικ

i. Ατηση του ενδιαφερμενου

ii. Αντγραφο πτυχου πιστοποιητικ ολοκλρωσης σπουδν.

Προκειμνου για πτυχιοχους εξωτερικο συνυποβλλεται και βεβαωση ισοτιμας του ττλου σπουδν τους απ τον Διεπιστημονικ Οργανισμ Αναγνρισης Ττλων Ακαδημακν και Πληροφρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) απ το ργανο που χει την αρμοδιτητα αναγνρισης του ττλου σπουδν.

 • Διενργεια εξετσεων κατ το διστημα 1 – 20 Δεκεμβρου 2019

Οι  ημερομηνες και ο τπος των εξετσεων θα ανακοινωθον  στις αρχς Δεκεμβρου.

 

Εξεταστα λη Φυσικς   

Α.  Μηχανικ-Ρευστομηχανικ

           1.Μονδες, φυσικς ποστητες και διανσματα.

 2. Ευθγραμμη κνηση. 

 3. Κνηση σε δο τρεις διαστσεις.  

 4. Νμοι του Νετωνα. 

 5. Εφαρμογς των νμων του Νετωνα.  

 6. ργο και κινητικ ενργεια.       

 7. Δυναμικ ενργεια και διατρηση της ενργειας. 

 8. Ορμ, θηση και κροσεις. 

 9. Περιστροφικ κνηση στερεν σωμτων. 

10. Δυναμικ της περιστροφικς κνησης. 

11. Ισορροπα και ελαστικτητα.

12. Βαρτητα.

13. Περιοδικ κνηση. 

14. Μηχανικ των ρευστν.

Προτεινμενη βιβλιογραφα

 1.  Serway/Jewett: "ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" Μηχανικ -Ταλαντσεις και Μηχανικ Κματα- Θερμοδυναμικ- Σχετικτητα Εκδσεις Κλειδριθμος
 2. Halliday, Resnick, Krane: "ΦΥΣΙΚΗ" Τμος 1, Εκδσεις Α.Γ. Πνευματικς

 

Β.  Θερμτητα - Κυματικ – Οπτικ

1. Θερμτητα

 1. Θερμοκρασα και θερμτητα
 2. Θερμικς ιδιτητες της λης
 3. Το πρτο θερμοδυναμικ αξωμα
 4. Το δετερο θερμοδυναμικ αξωμα

2. Κυματικ

 1. Μηχανικ Κματα
 2. χος και Ακουστικ

3. Οπτικ

 1. Η φση και η διδοση του φωτς
 2. Γεωμετρικ οπτικ και οπτικ ργανα
 3. Συμβολ  
 4. Περθλαση

Προτεινμενη βιβλιογραφα

1. Young H.D, Πανεπιστημιακ Φυσικ, Εκδσεις Παπαζση, Αθνα, 1994.

2. Serway R.A., Physics for Scientists and Engineers, (Ελληνικ κδοση), Βιβλιοπωλεο Κορφιτη, Αθνα, 1992.

3. Resnik R., Halliday D., Krane K.S., Φυσικ, κδοση Γ. & Α. Πνευματικς, 2009.

 

Εξεταστα λη Μαθηματικν

 1. Παργωγος συνρτησης και Εφαρμογς
 2. Διαφορικ συνρτησης και Εφαρμογς
 3. Ολοκλρωμα συνρτησης και Εφαρμογς
 4. Ανπτυγμα Taylor συνρτησης
 5. Διαφορικς Εξισσεις 1ης τξης
 6. Γραμμικς Διαφορικς Εξισσεις με σταθερος συντελεστς
 7. Συναρτσεις πολλν μεταβλητν – Βαθμωτ πεδα
 8. Κατευθνουσα παργωγος – Ιδιτητες αυτς – Βθμωση - Εφαρμογς
 9. Διανυσματικ πεδα – Απκλιση – Στροβιλισμς – Εφαρμογς

Προτεινμενη Βιβλιογραφα

 1. Αντερα Μαθηματικ Spiegel
 2. Διανυσματικ Ανλυση Δ. Σουρλς Εκδσεις Συμμετρα
 3. Συνθεις Διαφορικς Εξισσεις Δ. Σουρλς Εκδσεις Συμμετρα
 ...

2019-2020 30/10/2019  

ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/11/2019 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/10/2019. 

Μ. ΦΑΚΗΣ

 ...

/ ɻ - 30/10/2019  

Τα εργαστρια θα διεξγονται στο Υπολογιστικ Κντρο και θα ξεκινσουν απ την Δευτρα 4/11/2019, σμφωνα με το πργραμμα που βρσκεται στην εσοδο του εργαστηρου.

Ο κθε φοιτητς προσρχεται, κθε εβδομδα, τη μρα και ρα που αντιστοιχε στο εργαστηριακ τμμα στο οποο χει γγραφε, μαζ με το φυλλδιο των εργαστηριακν ασκσεων και τους κωδικος πρσβασης που του χουν δοθε απ το Παν/μιο Πατρν.

Η παρουσα στα εργαστρια εναι υποχρεωτικ.

 

Εκ του εργαστηρου

 ...

2019 30/10/2019  

           Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευτα­ος βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της Πμπτης 5/12/2019, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στη Γραμ­μα­­τεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Παρασκευ 08/11/2019 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για την πρθεσ τους να συμμετσχουν στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­μ πτυχου.

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στη Γραμ­ματεα 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας που θα ανακοινωθε, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

E _ 2019-2020 24/10/2019  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς (πλην των πρωτοετν 2019-2020) και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος που ενδιαφρονται να παρσχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο 2019-2020, να καταθσουν  στη Γραμματεα του Τμματος σχετικ ατηση (επισυνπτεται), ως τη Δευτρα 4 Νοεμβρου 2019. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

/ - 22/10/2019  

Οι εγγραφς στα εργαστηριακ τμματα θα γνουν ηλεκτρονικ στο https://eclass.upatras.gr του μαθματος «Πρ/σμος Η/Υ Ι» απ Τετρτη 23/10/19 14:00 ως Τετρτη 30/10/19 23:00 (επιλογ «Ομδες Χρηστν»).

Ο/Η κθε φοιτητς/φοιττρια επιλγει το εργαστηριακ τμμα στο οποο επιθυμε να συμμετχει, αφο πρτα συμβουλευτε τα παρακτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Ζ ως και Λ να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τετρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τετρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Μ ως και Π να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι υπλοιποι φοιτητς δεν χουν καννα περιορισμ.
 • Οι δηλσεις εργαστηριακν τμημτων αφορον μνο: (α) τους πρωτοετες φοιτητς/φοιττριες και (β) τους φοιτητς μεγαλτερων ετν που δεν ολοκλρωσαν το εργαστριο λγω απουσιν. σοι χουν ολοκληρσει το εργαστριο τα προηγομενα χρνια δεν εγγρφονται στα φετιν εργαστηριακ τμματα.

Εκ του εργαστηρου

 ...

_ - 2019-2020 21/10/2019  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 πραγματοποιονται απ την Τρτη 22.10.2019  ως και την Παρασκευ  01.11.2019.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες).
 ...

_ - 2019-2020 21/10/2019  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 πραγματοποιονται απ την Τρτη 22.10.2019  ως και την Παρασκευ  01.11.2019.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες).
 ...

Master / 18/10/2019  

Ανακοιννεται τι υπρχει διαθσιμη στο ΙΤΕ Κρτης, στο Ηρκλειο, μα θση για απκτηση διπλματος Master /και εκπνηση Διδακτορικς Διατριβς  με θμα

«Brain implantable SiC electrode array incorporating nanowire networks»

Η θση εναι αμειβμενη.

Λεπτομρειεις θα βρετε στο αρχεο: 

 ...

18/10/2019  

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΛΑΒΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2019. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Μ. ΦΑΚΗΣ

ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 ...

& 2019 17/10/2019  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Νοεμβρου 2019, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τετρτη 20 Νοεμβρου 2019 και ρα 09:30.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Παρασκευ 22 Νοεμβρου 2019 και ρα 10:30.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

_ 17/10/2019  

Οι ενδιαφερμενοι να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "Ειδικ Θματα Αστροφυσικς" 2019-2020 στο ΜΠΣ της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ να αποστελουν email στην κ. Χριστοπολου  (pechris@physics.upatras.gr) ως την Παρασκευ 18/10/2019.

Η διδσκουσα.

 ...

- () 15/10/2019  

Καλονται οι φοιτητς που ανκουν στην κατηγορα των Αλλοδαπν - Αλλογενν (Κπριοι) να προσλθουν στη Γραμματεα του Τμματος προκειμνου να παραλβουν τα πιστοποιητικ εγγραφς τους.

 

Εκ της Γραμμτεας.

 ...

_ _ 15/10/2019  

ποιοι φοιτητς επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα Θεωρα Ομδων & Εφαρμογς στη Φυσικ, να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα, Kαθηγητ Ανδρα Αρβανιτογεργο, Τμμα Μαθηματικν (arvanito@math.upatras.gr)

 ...

14/10/2019  

Στη σελδα της Πρακτικς σκησης χουν αναρτηθε ενδεικτικ θματα για Πρακτικ σκηση στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Μ. Φακς

 ...

. 2019-2020 11/10/2019  

Η ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr θα παραμενει ενεργ απ την Παρασκευ 11 Οκτωβρου ως και τη Δευτρα 14 Οκτωβρου 2019 προκειμνου οι εγγραφντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, πρωτοετες φοιτητς, οι οποοι δεν ολοκλρωσαν την ηλεκτρονικ εγγραφ τους στο Πανεπιστμιο Πατρν εντς της καθορισμνης προθεσμας, να συμπληρσουν τα λοιπ στοιχεα που τους ζητονται και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf.

Εκ της Πρυτανεας

 ...

_ 10/10/2019  
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση "Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ".
 
Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα "Ειδικ Θματα Κοσμολογας" για το ακαδημακ τος 2019-2020 να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο e-mail: kngourg@upatras.gr ως την Δευτρα 14-10-2019.
 
Ο διδσκων
Κωνσταντνος Γουργουλιτος
 ...

09/10/2019  

Η ΙΒΜ ανακονωσε να πργραμμα πρακτικς σκησης για φοιτητς απ λον τον κσμο στο θμα του κβαντικο υπολογισμο. Απευθνεται τσο σε προπτυχιακος σο και μεταπτυχιακος φοιτητς. Η πρακτικ σκηση θα γνει το καλοκαρι του 2020 και θα διαρκσει ως 12 εβδομδες.

Για περισστερες πληροφορες: https://www.ibm.com/blogs/research/2019/10/ibm-quantum-intern/

 ...

_ 09/10/2019  
ΠΜΣ: ΑΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 
Καλονται οι Μεταπτυχιακο φοιτητς, οι οποοι επελγησαν στην ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΟΝΙΚΗ” και πρκειται να παρακολουθσουν το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μθημα του ΑΕξαμνου
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
 
να προσλθουν στην 1η συνντηση, η οποα θα πραγματοποιηθε την ΤΡΙΤΗ 15/10/2019 στις 12.30 μ.μ., στην αθουσα των ΠΕΦ (Ισγειο ΓΚτηρου Φυσικς).
 
Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, στε να καθορισθον οι ομδες/μρες/ρες   των διαλξεων/εργαστηριακν ασκσεων.
 
Η συντονστρια του μαθματος
 
Στ. Γεωργ                         
 ...

- 2019 09/10/2019  
Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 18.11.2019 ως 22.11.2019 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως τη Δευτρα 04.11.2019.
Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.
Εκ της Γραμματεας.
 ...

09/10/2019  

Οι διαλξεις για το μθημα υποχρεωτικ μθημα του Α τους "Χημεα" για τις ημερομηνες 9/10 και 10/10 θα αναβληθον.

 

Η διδσκουσα,

Χρυσ Καραπαναγιτη

Αν. Καθηγτρια

Τμμα Χημεας

 ...

_ _ 2019-2020 08/10/2019  
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση "Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ".
 
Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα "Ειδικ Θματα Μηχανικς των Ρευστν" για το ακαδημακ τος 2019-2020 να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο e-mail: vxloukop@upatras.gr ως την Παρασκευ 11-10-2019.
 
Ο διδσκων
Βασλης Λουκπουλος
 ...

2019-2020. 08/10/2019  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς στην αριθμ.  3/07.10.2019 συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν τα Πρακτικ των Επιτροπν Επιλογς, ενκρινε τον πνακα επιτυχντων μεταπτυχιακν φοιτητν (κατ αλφαβητικ σειρ) των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" και στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 13.10.2019, ως ακολοθως:

ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ & ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ"

Ειδκευση: «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος»

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα»

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΜΕΜΛΙΚΑ ΕΒΙΣΑ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΜΣ "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ"

Ειδκευση:«Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»

ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΟΝΤΕΛΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

Ειδκευση: «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ»

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΒΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

 ...

( -) 08/10/2019  
Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να επιλξουν το μθημα να δηλσουν την πρθεσ τους μσω email στους 
διδσκοντες Καραχλιου Παναγιτα (pkara@upatras.gr) και Παλλη Λεωνδα (lpalilis@physics.upatras.gr). Η πρτη συνντηση ορζεται για την 
Πμπτη 10/10 στις 14.30.
Οι διδσκοντες
 ...

- 07/10/2019  
πειτα απ ατημα των φοιτητν που παρακολουθον το μθημα: 
Πυρηνικ Φυσικ και Φυσικ Στοιχειωδν Σωματων
η διδασκαλα του θα γνεται 1 ρα αργτερα: 
Δευτρα 12.00-15.00, αθουσα Φ2.

Η διδσκουσα
Σ. Λλα
 ...

03/10/2019  

Ενημερνουμε τους κκ. φοιτητς/τριες, που θα δηλσουν το μθημα «Σχολικ Συμβουλευτικ», πως το μθημα διδσκεται κθε Δευτρα, 9:00 – 12:00 στο Τμμα Επιστημν της Εκπαδευσης και Κοινωνικς Εργασας, αθουσα Τ10, ισγειο. ρες γραφεου του διδσκοντα: Δευτρα,12:00 – 13:00 και Πμπτη, 12:00 – 13:00 (Σ. Βασιλπουλος, γραφεο Β1, 2ος ροφος, ΤΕΠΕΚΕ).

 ...

02/10/2019  

Η Δρ. Μαρα Κανδλα (ΕΙΕ) χει θσεις για 2 υποψφιους διδκτορες στα παρακτω ερευνητικ θματα:

1. Ανπτυξη νανοδομημνων οπτοηλεκτρονικν διατξεων, βασισμνων σε ετεροδομς Si/ZnO.

Το ZnO εναι ημιαγωγς n-τπου με μεγλο ενεργειακ δικενο (~ 3.4 eV), χρσιμο για οπτοηλεκτρονικς εφαρμογς. Στα πλασια αυτς της διπλωματικς εργασας, θα αναπτυχθον ετεροδοδοι p-Si / n-ZnO με εναπθεση υμενων ZnO πνω σε νανοδομημνα υποστρματα p-Si. Η μθοδος αυτ επιτρπει το σχηματισμ νανοδιαμορφωμνων ετεροδιδων με ενισχυμνες ηλεκτρικς ιδιτητες. Οι δοδοι θα χρησιμοποιηθον για την ανπτυξη φωτοανιχνευτν κυανς και υπεριδους ακτινοβολας, με ταυτχρονη εκμετλλευση των οπτικν ιδιοττων του ZnO και του νανοδομημνου πυριτου.

2. Ανπτυξη μικρο/νανοδομημνων επιφανειν με χρση laser για κυτταροκαλλιργειες.

Υποστρματα πυριτου θα ακτινοβοληθον με διφορα παλμικ συστματα laser (femtosecond, nanosecond) για την ανπτυξη μικροδομν νανοδομν στην επιφνει τους. Οι δομς θα χαρακτηρισθον με μεθδους ηλεκτρονικς μικροσκοπας και θα βελτιστοποιηθον για την καλλιργεια κυττρων με στχο την ενεργοποησ τους. Η καλλιργεια κυττρων σε διαμορφωμνες επιφνειες οδηγε σε in vitro συνθκες που προσομοιζουν τις in situ φυσιολογικς συνθκες.

 

Φορας: Εθνικ δρυμα Ερευνν, Αθνα
Τμμα: Ινστιτοτο Θεωρητικς και Φυσικς Χημεας
Επιστημονικ Υπεθυνη: Δρ. Μαρα Κνδυλα, Τηλ: 2107273826
Email: kandyla@eie.gr
Web: www.mkandyla.gr

Για περισστερες πληροφορες στον Καθ. Σ. Κουρ (couris@upatras.gr )

 ...

02/10/2019  

Η πρτη συνντηση για το μθημα επιλογς Ειδικ Θματα Κβαντομηχανικς και Εφαρμογν Κβαντικς Φυσικς της κατεθυνσης "Θεωρητικ,Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ" θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 4/10 και ρα 13.00 στην αθουσα Φ5.

 

 ...

02/10/2019  

Αναρτθηκε η προκρυξη του προγρμματος Πρακτικς σκησης του Τμματς μας για το ακ. τος 2019-2020. Δετε τα σχετικ γγραφα στη σελδα της Πρακτικς σκησης του Τμματς μας και στην σελδα του Γραφεου Πρακτικς σκησης (https://praktiki.upatras.gr/).

Οι φοιτητς μπορον να υποβλλουν τις αιτσεις τους ες την Τετρτη 16/10/2019 σμφωνα με τις οδηγες που αναγρφονται στην προκρυξη. 

Ο Επ. Υπεθυνος

Μ. Φακς

 ...

02/10/2019  

Σας ενημερνουμε τι απ την Παρασκευ 4 Οκτωβρου ως και την Πμπτη 10 Οκτωβρου 2019 οι εγγραφντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, πρωτοετες φοιτητς, θα μπορον να εισρχονται στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμνου να συμπληρσουν τα λοιπ στοιχεα που τους ζητονται και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf, τα οποα εναι:

 •       Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
 •       Πιστοποιητικ γννησης
 •       ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ (μπορε να αναζητηθε μεσα στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
 •       Μα (1) φωτογραφα τπου ταυττητας

 

Μετ την ολοκλρωση του απαρατητου ελγχου, οι Γραμματεες οριστικοποιον την ατηση, εγκρνουν την εγγραφ και στη συνχεια εκδδουν το πιστοποιητικ εγγραφς και τους κωδικος πρσβασης για τις υπηρεσες τηλεματικς του Πανεπιστημου.

Η Γραμματεα θα εξυπηρετε τους πρωτοετες φοιτητς καθημεριν στις ως νω ημερομηνες και κατ τις ρες 9:30-13:30.

Επισημανεται τι, στο Κεφλαιο 4  της υπουργικς εγκυκλου ορζεται η διαδικασα χοργησης κωδικν πρσβασης (μσω ΚΕΠ) για τις περιπτσεις των πρωτοετν φοιτητν που καθσταται αδνατη η αυτοπρσωπη παρουσα τους στην Γραμματεα του Τμματος και μνο για εξαιρετικος λγους, στε στη συνχεια να λβουν μρος στη διαδικασα των μετεγγραφν του τρχοντος ακαδημακο τους..

 ...

2 - 01/10/2019  

Οι φοιτητς/φοιττριες οι οποοι επιθυμον να δουν το γραπτ τους για τα μαθματα

 1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 2. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 5. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

που αφορον την εξεταστικ περοδο του Σεμπτεμβρου 2019, μπορον να προσλθουν στο γραφεο του κ. Β. Λουκπουλου την ΠΕΜΠΤΗ 03/10/2019 και ρα 13:00-15:00.

Ο διδσκων
Καθηγητς Β. Λουκπουλος

 ...

30/09/2019  

Οι εγγραφς  στο κατ’ επιλογν μθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ θα γνουν μσω της πλατφρμας e-class απ Δευτρα 30 Σεπτεμβρου 2019 ως και Πμπτη 3 Οκτωβρου 2019 24:00. Θα συναντηθομε την Παρασκευ 4 Οκτωβρου  2019 ρα 12:15 στο Yπολογιστικ για ενημρωση. Η παρουσα των εγγεγραμμνων στη συνντηση  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

 

Η διδσκουσα

Χριστοπολου

 ...

30/09/2019  

7ο εξμηνο

Οι παραδσεις στο υποχρεωτικ  μθημα της κατεθυνσης   ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ι θα ξεκινσουν την Τρτη 8 Οκτωβρου 2019 σμφωνα με το πργραμμα.

 

Οι διδσκοντες

 Χριστοπολου, Γουργουλιτος

 ...

29/09/2019  

Οι εγγραφς του μαθματος "Υπολογιστικ Φυσικ" του 7ου εξαμνου, θα πραγματοποιηθον - βσει του ωρολογου προγρμματος - την Τετρτη, 2η Οκτωβρου 2019, ρα 09:00 -12:00, στο υπολογιστικ κντρο του Τμματος Φυσικς.

O Διδσκων
Βασλειος Λουκπουλος

 ...

ɻ 27/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος «Ηλεκτρομαγνητισμς Ι» θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 2μμ στο αμφιθατρο Α11, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Οι διδσκοντες

Ν. Σπηλιπουλος

Β. Αναστασπουλος

 ...

ܻ 27/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος «Ψηφιακ Ηλεκτρονικ» θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 2μμ στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, Β Κτριο), σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

1 / 26/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος «Προγραμματισμς Η/Υ Ι» του 1ου εξαμνου σπουδν θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 9πμ στην αθουσα Α11, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Αγνοστε, προς το παρν, τις ρες που αναφρονται στο ωρολγιο πργραμμα ως «Προγραμματισμς Η/Υ Ι (Εργαστριο)».

 

Δημτρης Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

LASER 26/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος: «ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LASER», θα ξεκινσουν την ΠΕΜΠΤΗ 3/10/2019 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα στην αθουσα συνεδρισεων του Τμματος, στο νο κτριο στον 2ο ροφο.

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

26/09/2019  

Το μθημα "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ" θα ξεκινσει τις παραδσεις την Τρτη 1/10/2019 στις 11.00π.μ. στην αθουσα Φ7 του Τμματος Φυσικς.

 

Η διδσκουσα.

 ...

26/09/2019  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς θα πρπει να προσκομισθον στην Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Σε περπτωση που παρελφθη βιβλιριο υγεας απ το Πανεπιστμιο, θα πρπει να επιστραφε. Διαφορετικ συμπληρνεται η σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται).
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον ετε ταχυδρομικ, ετε να προσκομισθον αυτοπροσπως.
Το πιστοποιητικ διαγραφς εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη), αν αυτ αναφρεται στην ατηση.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

25/09/2019  

Παρακαλονται οι φοιττριες και οι φοιτητς που σκοπεουν να δηλσουν το μθημα του 7ου εξαμνου Ειδικ Θματα Φυσικς Στερες Κατστασης να επικοινωνσουν μεσα με τους  διδσκοντες Δημτρη Αναστασπουλο και Χρστο Τοπρακτσογλου στο εργαστριο των ακτνων-Χ στον τρτο ροφο πνω απ την γραμματεα του Τμματος.

 ...

I 25/09/2019  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη   

2-10-2019(ρες 09:00 ως 12:00 π.μ.) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι Τρτη-Τετρτη-Πμπτη-Παρασκευ  9:00-12:00

Πτρα  25-09-2019 

Eκ του εργαστηρου

 ...

V( ) 25/09/2019  

Οι εγγραφς του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθον την  Τρτη    

      1-10-2019 (ρες 09:00 ως 12:00) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι : Δευτρα- Τρτη-Τετρτη-Πμπτη 13:00-16:00

 

Πτρα  25-09-2019

Eκ του εργαστηρου
 

 ...

III 25/09/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου III  θα πραγματοποιηθε    4 Οκτωβρου 2019   ημρα Παρασκευ  και ρα 09:00

στο εργαστριο (Αφορ  τους ΑΜ: 1061037, 5611, 1055642 που χουν δηλσει ενδιαφρον για εξταση).

   25-09-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

25/09/2019  

Καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα του 7ου  εξαμνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στην πλατφρμα eclass.upatras.gr μχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019, και ρα 12μ. 

Δικαωμα συμμετοχς στο μθημα, χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

 

Η πρτη συνντηση θα γνει, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019 και ρα 2.00μ.μ., στην αθουσα Φ7, για ενημρωση και καθορισμ των εργαστηριακν ομδων/ωρν.

Η παρουσα λων (στη συνντηση)  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

25/09/2019  

Οι Εγγραφς    στο κατ’ επιλογν μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι θα γνουν αποκλειστικ μσω της πλατφρμας e-class!

Οι εγγραφς αρχζουν την Δευτρα 30 Σεπτεμβρου 2019 και ρα 11.30 π.μ. και – εφσον δεν συμπληρωθον νωρτερα τα Τμματα - θα διαρκσουν μχρι την Τρτη 1 Οκτωβρου και ρα 14.00.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2019-2020

 

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

Οι εγγραφς στα τρωρα γνονται Ηλεκτρονικ στη διεθυνση:  eclass.upatras.gr:

στο μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Εκπαιδευτς: Σταυρολα Γεωργ, Ευγγελος Βιτωρτος), σμφωνα με τις οδηγες που χουν αναρτηθε στο πεδο «γγραφα».

 

Τα τρωρα των μαθημτων θα εναι:

Τρτη 5-8

Τετρτη 12-3

Τετρτη 5-8

Πμπτη 12-3

Αφο λβετε υπ’ ψιν σας το Ωρολγιο Πργραμμα στε να μην υπρχουν συμπτσεις μαθημτων, καλεσθε να δηλσετε το Τρωρο της επιλογς σας, στο πεδο «Ομδες Χρηστν».

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

 

Για την Επιτροπ των Διδασκντων:

24.ΙΧ.2019.                                                                              

 ...

25/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος θα ξεκινσουν την Τετρτη 2/10 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Η διδσκουσα

Π. Καραχλιου

 ...

25/09/2019  

Οι παρδσεις του μαθματος ΑΠΕ θα ξεκινσουν τη Δευτρα 30/9 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.”

 

Γ. Λευθεριτης

Αναπλ. Καθηγητς
 

 ...

24/09/2019  

Οι φοιτητς/φοιττριες οι οποοι επιθυμον να δουν το γραπτ τους για το μθημα «Γραμμικ λγεβρα και Αναλυτικ Γεωμετρα» (ΠΟΥ ΑΦΟΡ ΤΗΝ ΕΞΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-08-2019) μπορον να προσλθουν στο γραφεο του κ. Β. Λουκπουλου την ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2019 και ρα 14:00-17:00.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Μηχανικ των Ρευστν», θα γνει την Πμπτη 03/10/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

޻ 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Υπολογιστικ Φυσικ», θα γνει την Τετρτη 02/10/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

ܻ 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Ειδικ Μαθηματικ», θα γνει την Δευτρα 30/09/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

_ Dr. Ovidiu Florin CALTUN 24/09/2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητο  Συνδελφοι & Φοιτητς,
Επισκπτεται το Τμμα Φυσικς, στα πλασια του προγρμματος Erasmus,
ο καθηγητς Dr. Ovidiu Florin CALTUN,
του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου
“Alexandru Ioan Cuza” του Ιασου της Ρουμανας.
 
Θα δσει διαλξη, στην αθουσα συνεδρισεων του κτιρου Φυσικς (κτριο Γ),
την Τετρτη (25/09/2019) 11μ. με θμα: 
Magnetism in matter at macroscopic and nanoscale dimension.
Nanostructured materials for sensors and actuators. Future development and
MEMS.
 
Υπρχει ενδιαφρον ανπτυξης ερευνητικς συνεργασας με το Τμμα μας και γενικτερα.
Ακολουθον μερικ βιογραφικ στοιχεα για τον καθ. O. Caltun
CALTUN Ovidiu Florin received his Ph.D. in 1998 at Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania with thesis “Magnetic and electrical properties of Bismuth doped manganese zinc ferrite”. In 2003 he worked as fellow researcher in the University of Changhua Taiwan in pulsed laser deposition (PLD) of thin ferrite films. From 2009 he is full professor at Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania. The main research interests are in magnetic materials nanostructurated and Physics Education. He was invited for lectures in France, Germany, Italy, Greece, Slovakia, Hungary, Chile, Japan and Taiwan. Last Academic year he was a Fulbright scholar in California Polytechnic University. He is an established academic and researcher.
Presentations Outlines.
 • Magnetic nanoparticles for medical application.
Magnetic materials in bulk. Thick and thin films. Atomic layers and magnetic properties. Microstructure characterization and properties of nanostructured magnetic thin film. Applications.
 ...

_ 2019-2020 24/09/2019  

Παρακαλονται οι υποψφιοι διδκτορες και μεταπτυχιακο φοιτητς του Τμματος Φυσικς πως δηλσουν καταρχς την πρθεσ τους να παρχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στα εργαστρια ΦΥΣΙΚΗΣ Ι,ΙΙΙ,V με email  στη Γραμματεα στη διεθυνση mkrokou@upatras.gr, μχρι την Παρασκευ 27.09.2019.

Θα ακολουθσει νετερη ανακονωση για την υποβολ αιτσεων κατ την τακτικ διαδικασα.

 ...

( & ) 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Θεωρα Σημτων και Κυκλωμτων» , θα γνει την Τρτη 1/10, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

ܻ ( & ) 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Αναλογικ Ηλεκτρονικ», θα γνει την Τρτη 1/10, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

޻ 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Ηλεκτρονικ», θα γνει την Δευτρα 30/09, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

 ...

& 23/09/2019  

Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι στα πλασια της ναρξης της νας ακαδημακς χρονις, η Βιβλιοθκη & Κντρο Πληροφρησης οργαννει κθε Τρτη του Οκτωβρου (15, 22 και 29 Οκτωβρου 2019, 10-12 πμ) ξενγηση - πληροφρηση των φοιτητν για τις διαθσιμες υπηρεσες και τον τρπο λειτουργας της.

Οι φοιτητς που ενδιαφρονται να συμμετσχουν, μπορον να συμπληρσουν τα στοιχεα τους και την ημερομηνα ξενγησης στη φρμα https://bit.ly/2lZcuN4.

 

 ...

23/09/2019  

Ενημερνουμε τους πρωτοετες φοιτητς που ολοκληρσαν την εγγραφ τους στην ηλεκτρονικ βση του Υπουργεου Παιδεας  https://eregister.it.minedu.gov.gr, η οποα ξεκνησε στις 18.09.2019 και θα ολοκληρωθε στις 27.09.2019, τι θα αναρτηθε αναλυτικ ανακονωση στον διαδικτυακ τπο του Ιδρματος (www.upatras.gr) και του Τμματος Φυσικς (www.physics.upatras.gr) σχετικ με τις ημερομηνες κατ τις οποες θα κληθον να εισλθουν στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του Ψηφιακο λματος (eggrafes.upatras.gr) του Πανεπιστημου Πατρν, προκειμνου να ολοκληρσουν τη διαδικασα εγγραφς τους στο Τμμα.

Κατπιν ελγχου των στοιχεων και των δικαιολογητικν απ τη Γραμματεα, θα χορηγηθον πιστοποιητικ εγγραφς και κωδικο πρσβασης στις τηλεματικς υπηρεσες του Ιδρματος.

 

 ...

22/09/2019  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ στην ναρξη παραδσεων την Τετρτη 9/10, στις 10πμ, στην αθουσα Α4.

Δεν θα γνουν διαλξεις στις 2 και 4/10, λγω απουσας στο εξωτερικ.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα, παρακαλονται οι φοιτητς να εγγραφον στο e-class.

Ο Διδσκων
Ανδρας Καζαντζδης

 ...

20/09/2019  

Η  ναρξη του μαθματος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι» θα γνει την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ρα 9-12, στο αμφιθατρο Α11.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρουσα στο μθημα εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

- - 2019 – 2020 (80926, ..: . ) (18/09/2019) 20/09/2019  
Σε συνχεια της υπ’ αριθμ. 62590/22.07.2019 Πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος για την ανθεση 93 συμβσεων ργου – ιδιωτικν συμφωνητικν στο πλασιο του ερευνητικο ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019 – 2020 στο Πανεπιστμιο Πατρν»,  με Επιστημονικ Υπεθυνη την κα. Β. Κυριαζοπολου, ανακοιννεται το Πρακτικ Αξιολγησης, σμφωνα με σα ορζονται στην ανωτρω Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος.
 
Η ορθ επανληψη αφορ στον πνακα μοριοδτησης στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ, του Τμματος Διοκησης Επιχειρσεων στη ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
 
Ενστσεις επ του αποτελσματος μπορον να υποβληθον στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημου Πατρν εντς 5 εργσιμων ημερν απ την επμενη της ημρας ανρτησης των αποτελεσμτων αξιολγησης ως 26 Σεπτεμβρου 2019.
 
Ημερομηνα-ναρξης:
Τετρτη, 18 Σεπτμβριος 2019 - 2:15μμ
Ημερομηνα-Λξης:
Πμπτη, 26 Σεπτμβριος 2019 - 2:00μμ.
 
Με τιμ
 
Στυλιαν Χρ. Κολη
Γραφεο Εθνικν ργων, Τμμα Διαχερισης ργων
Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας Πανεπιστημου Πατρν
Πανεπιστημιοπολη Ρου, Κτριο Α’, ΤΚ 26504
[t] +30 2610 997885  [f] +30 2610 996677
 ...

- 1 2019 - 2020 19/09/2019  

Ενημερνουμε τους νεοεισαχθντες πρωτοετες φοιτητς του Τμματος, τι οι παραδσεις των μαθημτων "Μηχανικ - Ρευστομηχανικ" και "Μαθηματικ Ανλυση" του 1ου (χειμερινο) εξαμνου του ακαδημακο τους 2019 - 2020, αρχζουν τη Δευτρα, 30η Σεπτεμβρου, με βση το ωρολγιο πργραμμα (http://www.physics.upatras.gr/UploadedFiles/program_5610.pdf).

Το αμφιθατρο Α11 βρσκεται στο διο εππεδο με τη Γραμματεα του Τμματος (Κτριο Α' Φυσικς - Ισγειο).

Σας ευχμαστε καλ ακαδημακ χρονι!

Οι Διδσκοντες
Παναγιτα Καραχλιου - Χριστφορος Κροντηρς - Αθανσιος Αργυρου

 ...

- 2019 – 2020 (80926, ..: . ) (18/09/2019) 19/09/2019  
Σε συνχεια της υπ’ αριθμ. 62590/22.07.2019 Πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος για την ανθεση 93 συμβσεων ργου – ιδιωτικν συμφωνητικν στο πλασιο του ερευνητικο ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019 – 2020 στο Πανεπιστμιο Πατρν»,  με Επιστημονικ Υπεθυνη την κα. Β. Κυριαζοπολου, ανακοιννεται το Πρακτικ Αξιολγησης, σμφωνα με σα ορζονται στην ανωτρω Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος.
 
Ενστσεις επ του αποτελσματος μπορον να υποβληθον στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημου Πατρν εντς 5 εργσιμων ημερν απ την επμενη της ημρας ανρτησης των αποτελεσμτων αξιολγησης ως 25 Σεπτεμβρου 2019.
 
Ημερομηνα-ναρξης:
Τετρτη, 18 Σεπτμβριος 2019 - 2:15μμ
Ημερομηνα-Λξης:
Τετρτη, 25 Σεπτμβριος 2019 - 2:00μμ
 
Ευχαριστομε εκ των προτρων για την συνεργασα σας
 
 
Με τιμ
 
Στυλιαν Χρ. Κολη
Γραφεο Εθνικν ργων, Τμμα Διαχερισης ργων
Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας Πανεπιστημου Πατρν
Πανεπιστημιοπολη Ρου, Κτριο Α’, ΤΚ 26504
[t] +30 2610 997885  [f] +30 2610 996677
 
 
 ...

IV 18/09/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  IV  θα πραγματοποιηθε  στις 25 Σεπτεμβρου 2019 ημρα Τετρτη και ρα 10:00 στο εργαστριο Φυσικς IV.(Αφορ  τους  AM: 1002564, 1061124,1055642 ).

 

 

Πτρα:   18-09-2019 

 

Eκ του εργαστηρου

 ...

޻ 2019-2020 16/09/2019  

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» για το ακαδημακ τος 2019-2020 να προσλθουν για συνντευξη, την Παρασκευ 27.09.2019, τις παρακτω ρες:

 • Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος:  10:00, στο εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (3ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα:  10:00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας: 11.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ

 ...

2019-2020 16/09/2019  

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» για το ακαδημακ τος 2019-2020 να προσλθουν για συνντευξη, την Παρασκευ 27.09.2019, τις παρακτω ρες:

 • Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ:  10.00 πμ, στην αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος (2ος ροφος Γ κτιρου Φυσικς)
 • Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ: 10.00 π.μ., στην αθουσα ΠΕΦ (ισγειο Γ κτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.

 ...

_ 2019-2020 13/09/2019  

Παρακαλονται οι υποψφιοι διδκτορες του Τμματος Φυσικς πως δηλσουν καταρχς την πρθεσ τους να παρχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στα εργαστρια ΦΥΣΙΚΗΣ Ι,ΙΙΙ,V με email  στη Γραμματεα στη διεθυνση mkrokou@upatras.gr.

Θα ακολουθσει νετερη ανακονωση για την υποβολ αιτσεων κατ την τακτικ διαδικασα.

 ...

: 06/09/2019  

Ανακονωση Διπλωματικς Εργασας:

Τεχνικς Μηχανικς Μθησης (machine learning) για ταυτοποηση γεωγραφικς προλευσης τροφμων.

Περιγραφ του Θματος
Ο λεγχος της αυθεντικτητας και η πιστοποηση της γεωγραφικς προλευσης ενς τροφμου (π.χ. ελαιλαδου), αποτελον σημαντικς και αναγκαες πρακτικς, για τις παροσες συνθκες οικονομικο ανταγωνισμο.
Κτω απ’ αυτν την θερηση, η χρση της φασματοσκοπας πλσματος επαγμενου απ λιζερ (Laser Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS) υποβοηθομενη απ τεχνικς μηχανικς μθησης (machine learning) αποτελε μια πολλ υποσχμενη στρατηγικ προσγγιση. Ο συνδυασμς της τεχνολογας των λιζερ με την ισχ και ταχτητα που παρχουν οι τεχνικς μηχανικς μθησης για τον αξιπιστο, γργορο και ασφαλ λεγχο της γεωγραφικς προλευσης των προντων σε πραγματικ χρνο, μπορον να ενισχσουν σημαντικ το “brand name” και να προσδσουν στα προντα υψηλ προστιθμενη αξα.
Στχος της συγκεκριμνης διπλωματικς εναι να μελετηθον/επιλεγον/υλοποιηθον οι αλγριθμοι μηχανικς μθησης που εναι καταλληλτεροι για την αντιμετπιση των φασματοσκοπικν δεδομνων που παρχει η τεχνικ LIBS. Θα αναζητηθον αλγριθμοι επιβλεπμενης (π.χ. ανλυση κριων συνιστωσν) και μη επιβλεπμενης (π.χ. γραμμικ διακριτ ανλυση) μθησης, μηχανς διανυσμτων υποστριξης, αλγριθμοι k-NN, βασισμνοι σε νευρωνικ δκτυα καθς και κατηγοριοποισεις με βση συσταδοποηση, μεωση διαστασιμτητας, κλπ., και θα επιλεγον/υλοποιηθον οι καταλληλτεροι. Σε δετερη φση πρκειται να εκπαιδευτον και βελτιστοποιηθον οι επιλεγμνοι αλγριθμοι μηχανικς μθησης με στχο την επτευξη των υψηλτερων ποσοστν επιτυχος γεωγραφικς αναγνρισης.

Προαπαιτομενα
Γενικ: Βασικς γνσεις σε τεχνικς μηχανικς μθησης. Εμπειρα σε προγραμματισμ και περιβλλοντα προσομοωσης.
Μαθματα: Τεχνητ Νοημοσνη, Υπολογιστικ Νοημοσνη, IoT, τεχνολογες και αλγριθμοι για blockchain
Προγραμματισμς: Matlab

Η διπλωματικ εργασα θα εκπονηθε στο Τμμα Μηχανικν Η/Υ και Πληροφορικς υπ την επβλεψη του Καθ. κ. Χ. Μπορα σε συνεργασα με τον Καθ. Σ. Κουρ απ το Τμμα Φυσικς. Για περισστερες πληροφορες οι φοιτητς του Φυσικο μπορον να επικοινωνσουν με τον Καθ. Σ. Κουρ.

 ...

& 2019 05/09/2019  

Το Πανελλνιο Συνδριο Ηλεκτρονικς και Τηλεπικοινωνιν (PACET) θα διοργανωθε στον Βλο, απ το Τμμα Ηλεκτρολγων Μηχανικν &  Η/Υ του Πανεπιστημου Θεσσαλας, στις 8 και 9 Νοεμβρου 2019. 

Το συνδριο αποσκοπε στην παρουσαση και διχυση των αποτελεσμτων ερευνητικν και αναπτυξιακν δραστηριοττων στη περιοχ των ηλεκτρονικν και τηλεπικοινωνιακν κυκλωμτων και συστημτων.

Περισστερες πληροφορες στην ιστοσελδα του συνεδρου: http://pacet2019.e-ce.uth.gr

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 

 

 ...

XXXIV Panhellenic Conference on Solid State and Materials Science 04/09/2019  

Σας υπενθυμζουμε τι το Τμμα μας μαζ με το Τμμα Επιστμης των Υλικν διοργαννει το το XXXIV Panhellenic Conference on Solid State and Materials Science απ 11/09 ως και 14/09  στο μικρ αμφιθατρο του Συνεδριακο Κντρου. λοι οι συνδελφοι και οι φοιτητς του Τμματος ειναι ευπρσδεκτοι  να παρακολουθσουν τις ομιλες.

 ...

04/09/2019  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς, θα πρπει να προσκομισθον στην Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Σε περπτωση που παρελφθη βιβλιριο υγεας απ το Πανεπιστμιο, θα πρπει να επιστραφε. Διαφορετικ συμπληρνεται η σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται).
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον ετε ταχυδρομικ, ετε να προσκομισθον αυτοπροσπως.
Το πιστοποιητικ διαγραφς εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη), αν αυτ αναφρεται στην ατηση.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

E 04/09/2019  

Η εξταση του μαθματος της Ατμοσφαιρικς Ρπανσης θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 20 Σεπτεμβρου και ρα 10:00 στην αθουσα φοιτητν του Εργαστηρου Φυσικς της Ατσφαιρας.

 

Ο Διδσκων,

Βασλειος Σαλαμαλκης

 ...

/ . 2019-2020 03/09/2019  

Γνεται γνωστ στους φοιτητς/τριες που ενδιαφρονται να σιτζονται δωρεν το ακαδημακ τος 2019-2020, τι θα πρπει να υποβλλουν ηλεκτρονικ την ατηση και τα δικαιολογητικ στη διεθυνση https://sitisi.upatras.gr, δνοντας username/password που διαθτουν απ 03-09-2019 ως 25-10-2019.

Οι φοιτητς/φοιττριες θα πρπει να υποβλλουν λα τα δικαιολογητικ, το κθε να ξεχωριστ, ψηφιοποιημνα σε μορφ pdf (πχ. με σαρωτ (scanner), κλπ.), καταχωρντας στο ηλεκτρονικ σστημα κατ την συμπλρωση της ατησης.

Οι φοιτητς θα λαμβνουν στο κινητ τους τηλφωνο την ηλεκτρονικ κρτα στισης. Με αυτ με την Ακαδημακ Ταυττητα θα μπορον να προσρχονται στο εστιατριο. Επσης, μσω του ιδου link θα μπορον να παρακολουθον την ατηση τους.

Για την  γργορη κδοση της ειδικς ηλεκτρονικς ταυττητας δωρεν στισης  παρακαλονται οι φοιτητς να υποβλλουν γκυρα τα δικαιολογητικ τους.

Δεν απαιτεται να προσκομσετε την ατηση και τα δικαιολογητικ σε ντυπη μορφ στα Τμματα Στισης και Παροχν, Τμμα Φοιτητικς Μριμνας (Κουκολι), Τμμα Υπηρεσιν Φοιτητικς Μριμνας (Μεσολγγι), παρ μνο εν σας ζητηθε.

Επισημανεται τι οι φοιτητς των Τμημτων του πρην ΤΕΙ Δυτικς Ελλδας που δεν χουν ακμα ταυτοποιηθε, θα πρπει πρτα να επισκεφθον (απ 5/9/2019) το link http://www.upnet.gr/upw-accounts, προκειμνου, αφο πρτα ταυτοποιηθον, να μπουν στο https://sitisi.upatras.gr, προκειμνου να υποβλουν ηλεκτρονικ την ατησ τους.

 

Πληροφορες:

- Οι φοιτητς των Τμημτων της Πτρας στη Διεθυνση Φοιτητικς Μριμνας του Πανεπιστημου Πατρν (κτριο Α’ ισγειο, τηλ.2610969093)

- Οι φοιτητς των Τμημτων του Αγρινου στο γραφεο Φοιτητικς Μριμνας (Γ. Σεφρη 2, Β’ κτριο, κα Μαρα Στεργου, τηλ. 2641074169)

- Οι φοιτητς των Τμημτων του πρην ΤΕΙ Δυτικς Ελλδος που εδρεουν στην πλη των Πατρν, στο Τμμα Φοιτητικς Μριμνας (Κουκολι),(κα Αθην Ττση,τηλ.2610369-094).

- Οι φοιτητς των Τμημτων που εδρεουν στις πλεις Μεσολογγου, Αιγου, Αμαλιδος και Πργου στο Τμμα Υπηρεσιν Φοιτητικς Μριμνας (κ. Σαλπα Αλξιο, τηλ. 2631058257).

Για περισστερες πληροφορες για τα απαιτομενα δικαιολογητικ στο www.upatras.gr/el/food

 

   Απ τη Διεθυνση Φοιτητικς Μριμνας

 ...

02/09/2019  

Η πρακτικ ξταση στo Εργαστριo ΙΙ θα πραγματοποιηθε τη Δευτρα 23/9/2019 στις 10:00 στο εργαστριο.

Αφορ μνο τους φοιτητς που χουν παρακολουθσει το Εργαστριο (δεν χουν κοπε απ απουσες) και χουν βαθμ μικρτερο του πντε.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση pkara@upatras.gr μχρι τις 15/9, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Απ το Εργαστριο ΙΙ

 

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

V () 30/08/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου V  θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρου V

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 

 

 

 ...

IV 30/08/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου IV θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρου IV

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 

 ...

II 30/08/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου IIΙ θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρων IIΙ

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 ...

- 2019 23/08/2019  

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 09/09/2019.

Η ρα εξτασης εναι 12.30-14.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση chrkasim@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 23/08/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς       

 ...

21/08/2019  

Οι εξετσεις των μαθημτων ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ θα εναι:

 

1. Οπτικοηλεκτρονικ, Δευτρα 2/9/2019, ρες 16:00-19:00 στην αθουσα ΑΘΕ 11.

2. Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ, Τρτη 17/9/2019, ρες 16:00-19:00 στην Αθουσα Σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν

 

Μνος Πασπαλκης

 ...

2019 20/08/2019  

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον την Τετρτη 11/9 στις 13:00, παρακαλονται:

 1. Nα εγγραφον στο αντστοιχο τμμα εξτασης στο eclass του μαθματος (Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν (PHY1994))
 2. Να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:
 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Ρο, 20/08/2019
Η Διδσκουσα

Γ. Κοκιου

 ...

ɻ - 2019 20/08/2019  

Η εξταση του μαθματος ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ θα γνει την Παρασκευ 19/9 στις 09:00, στην αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας.

 

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

2019 23/07/2019  

Ενημερνουμε τους προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες τι η Τελετ Ορκωμοσας της Παρασκευς 2/8 θα γνει στην Αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" (α' ροφος κτηρου διοκησης - Πρυτανεα) σε δο τμματα.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 12:30-12:45 και 14:00-14:15 αντστοιχα.

ρα Ορκωμοσας πρτου τμματος: 13:30

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 2535 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 1018940 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 1018991 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 1019139 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 5480 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6 1002475/5776 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 1002414/5786 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 1046146 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9 1002491/5781 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 1048673 ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ
11 1019402 ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 4919 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13 5514 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14 1002436/5698 ΚΕΛΕΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
15 5315 ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16 1002416/5806 ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΗΔΗΣ
17 1048565 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ρα Ορκωμοσας δετερου τμματος: 15:00

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
18 4744 ΛΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
19 5410 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
20 5343 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 1002531/5694 ΞΕΡΡΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ
22 5559 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23 1002494 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 1002457/5760 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ
25 5574 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΜΗΛΙΟΣ
26 5576 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27 1002514/5735 ΠΙΤΣΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
28 1048556 ΡΟΥΜΕΛΙΛΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 1048616 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
30 1002428/5724 ΤΣΕΛΕΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ
31 1002342/5733 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ  
32 5610 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33 5649 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
34 1002341/5728 ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
35 5023 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ...

2019-2020 23/07/2019  
Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 618 / 22.07.2019 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019-2020 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης  «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019-2020», με Επιστημονικ Υπεθυνη την καθηγτρια Βενετσνα Ε. Κυριαζοπολου του Τμματος Ιατρικς, Πρτανι του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:
 
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
 
Λξη προθεσμας υποβολς προτσεων: 11/08/2019
 
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
 ...

- . 2019-2020 12/07/2019  

Ανακοιννεται Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για εισαγωγ μεταπτυχιακν φοιτητν στο ΔΠΜΣ "Ιατρικ Φυσικ-Ακτινοφυσικ" κατα το ακαδημακ τος 2019-2020.

βλ. συνημμνα.

 ...

2019-2020 11/07/2019  

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2019-2020, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στη διεθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:

Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.

1.Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα

Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 2.Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας

Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 3.Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στη διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 08.08.2019 μχρι  16.09.2019, τα ακλουθα:
 • Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • κθεση ενδιαφροντος σε σχση με την ειδκευση.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφ σον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων. Στην περπτωση αυτ αντγραφο του  πτυχου του  διπλματς τους προσκομζεται πριν  απ  την  ημερομηνα ναρξης του προγρμματος.
Σε κθε περπτωση, οι επιλεγντες θα πρπει να προσκομσουν λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μχρι τη λξη των εγγραφν.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 27.09.2019 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
 
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Ψυχαλνος Κων.
Καθηγητς
 ...

2019-2020 11/07/2019  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ
«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», για το ακαδημακ τος 2019-2020.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 08.08.2019 μχρι  16.09.2019 τα ακλουθα:
 • Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • κθεση ενδιαφροντος σε σχση με την ειδκευση.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων. Στην περπτωση αυτ αντγραφο του  πτυχου του  διπλματς τους προσκομζεται πριν την  ημερομηνα ναρξης του προγρμματος.
Σε κθε περπτωση, οι επιλεγντες θα πρπει να προσκομσουν λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μχρι τη λξη των εγγραφν.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 27.09.2019 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

2019 24/06/2019  

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 2ας Αυγοστου 2019, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Τετρτη 10/07/2019 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για τη συμμετοχ τους στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας που θα ανακοινωθε αργτερα, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

2019-2020 13/06/2019  

βλ. συνημμνο γγραφο

 ...

& 2019 11/06/2019  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Ιουλου 2019, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τρτη 09 Ιουλου 2019 και ρα 10:00
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Πμπτη 11 Ιουλου 2019 και ρα 12:00
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

Erasmus+ 05/06/2019  

Σας ενημερνουμε τι, στο πλασιο της δρσης Erasmus+ για πρακτικ σκηση, ανακοινθηκε η προκρυξη θσεων για το επμενο ακαδ. τος 2019-2020.

Η προκρυξη απευθνεται σε φοιτητς του Πανεπιστημου Πατρν απ λους τους κκλους σπουδν (προπτυχιακος-μεταπτυχιακος φοιτητς & υποψ. διδκτορες).

Η μετακνηση θα πραγματοποιεται σε κρτη-μλη της Ευρωπακς νωσης (Ε.Ε), στην Νορβηγα, Ισλανδα, Λιχτενστιν και σε συνεργαζμενες χρες εκτς ΕΕ.

Χρονικ διστημα υποβολς αιτσεων: απ την Δευτρα 03/06/2019 ως και την Παρασκευ 06/09/2019 (ρα Ελλδας 23:59).

Περισστερες πληροφορες, μπορετε να βρετε στους συνδσμους:

http://www.physics.upatras.gr/pages/gr/Erasmus_GR.php

https://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility

Ανδρας Καζαντζδης

Αναπληρωτς Καθηγητς
Συντονιστς Erasmus+,
Τμμα Φυσικς,
Πανεπιστμιο Πατρν

 ...

2018-2019 05/06/2019  
Με το υπαριθ. 86646/Ζ1/30-05-2019 γγραφο του ΥΠΠΕΘ, που αφορ την διαδικασα χοργησης στεγαστικο επιδματος ακαδ. τους 2018-2019, καθορζεται το διστημα υποβολς των ηλεκτρονικν αιτσεων απ την Τρτη 4 Ιουνου 2019 ως και την Πμπτη 4 Ιουλου 2019, μσω της ιστοσελδας του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων.
Για ενημρωσ σας δετε τους παρακτω συνδσμους: 
 ...

- 2019 04/06/2019  

Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 08.07.2019 ως 12.07.2019 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 22.06.2019.

Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

_ 2019 04/06/2019  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η «Παρουσαση Βιβλιογραφας» του Μεταπτυχιακο Προγρμματος θα γνει την Πμπτη 27 Ιουνου, στις 2.00μ.μ. στην Φ6. Η διρκεια των παρουσισεων εναι 20-30 λεπτ. Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να κνουν παρουσαση να με ενημερσουν ηλεκτρονικ μχρι 25/6.
 
Για να αντιμετωπιστον γκαιρα ενδεχμενα προβλματα συμβαττητας, παρακαλονται οι φοιτητς να μου αποστελουν ηλεκτρονικ την ομιλα τους σε Power Point η pdf, το αργτερο μχρι το μεσημρι της Τετρτης 26/6, καθς και τα σχετικ τηλφωνα επικοινωνας.
3/6/19
 
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
ghikas@physics.upatras.gr 
 ...

_ 9 2019 03/06/2019  
Προσοχ : Σας ενημερνουμε τι η συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου χει παραταθε ως την Κυριακ 9 Ιουνου 2019.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
 
 Σας παρακαλομε πως συμμετσχετε στην διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων για τα μαθματα και εργαστρια
που παρακολουθσατε κατ το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019.
 
Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με
τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.
 
Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:
·         Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
·         Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
·         Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
·         Συμπλρωση του ερωτηματολογου
·         Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
·         Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.
 
Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr
 ...

- 2019 02/06/2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, μνο για τους φοιτητς που το παρακολοθησαν σε προηγομενα ακαδημακ τη,  θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 26/06/2019.

Η ρα εξτασης εναι 10.30-12.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση chrkasim@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 02/06/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                 

 ...

31/05/2019  
Η εξταση του μαθματος "Γενικ Βιολογα" θα πραγματοποιηθε την Τετρτη, 12/6/19, 12:30-15:30 στις αθουσες Τ10 και Τ11 του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης (ΠΤΔΕ).
 
Οι διδσκοντες.
Κλει Αναστασοπολου και Ηλας Καζνης
 ...

29/05/2019  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα λειτουργσει κανονικ απ την Πμπτη 30/5.

Οι ρες λειτουργας εναι:

Τρτη - 10:00-13:00

Πμπτη - 10:00-13:00

Εκ της βιβλιοθκης
 

 ...

_ 29/05/2019  
Η σημεριν διλεξη του μαθματος Ατομικ και Μοριακ Φυσικ δεν θα πραγματοποιηθε προκειμνου να μπορσουν οι φοιτητς να παρακολουθσουν την Ενημερωτικ Εκδλωση του Τμματος. Aναπλρωση θα γνει την Παρασκευ
31/05/2019 στις 11:00.
 
Ο διδσκων
 
Λεωνδας Παλλης
 ...

27/05/2019  

Αγαπητο Φοιτητς,

Την Τετρτη 29/5 θα γνει ενημρωση λων των Φοιτητν του Τμματος Φυσικς για το πργραμμα σπουδν και τις κατευθνσεις του.

Η ενημρωση θα γνει στο Α11 στις 12:15.

Οι παρουσισεις που θα εναι αυστηρ ως  7λεπτες  θα χουν ως εξς

 1. Γενικ παρουσαση απ τον Πρεδρο.
 2. Τομας Συμπυκνωμνης Υλης
 3. Τομας Θεωρητικς - Αστρονομας
 4. Τομας  Ηλεκτρονικς
 5. Εργαστριο LASER
 6. Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας

Θα ακολουθσουν ερωτσεις απ τους φοιτητς.

Θα χει και γλυκκι.

(Ουισκκι δεν θα χει)

Βασλης Αναστασπουλος

 ...

34th annual Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science 27/05/2019  

Invitation

It is a great pleasure to invite you at the 34th annual Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science which will be held in Patras, from 11 to 14 of September 2019.

The conference is an interdisciplinary event, offering an excellent chance for Physicists, Material Scientists, Chemists and Engineers to meet and discuss their state-of-the-art research activities on solid state Physics and Materials Science. Moreover, it offers the grounds to junior scientists to present their recent scientific work and to expand their scientific interactions with senior scientist.

We are looking forward seeing you in the green landscape of the University of Patras campus,located at the foot of mount Panachaico with a view over the Gulf of Corinth to the mountains of Central Greece across the water.

The Organizing Committee.

http://xxxiv-ssm.upatras.gr

 ...

24/05/2019  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 07/06/2019 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Ιουνου 2019.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

- 23/05/2019  

Παρκαλονται οι φοιττριες Δεδεμπλη Μαρα-Φαν (5713) και Γιανντου Χριστινα (5084), που δεν χουν ξεκινσει την Πρακτικ σκηση και οι φοιττριες Μαστροδμου Ειρνη (1048696) και Πραττ Μαρα-Παναγιτα (1020299), που εναι επιλαχοσες, να επικοινωνσουν μεσα με τον Επιστημονικ Υπεθυνο κ. Μ. Φακ.

 ...

3 23/05/2019  

Ανακονωση

Η 3η προδος του μαθματος "Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος" θα γνει την Τετρτη 29 Μαου ρα 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

Ο διδσκων

 ...

22/05/2019  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ μχρι νεοτρας

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

2019 21/05/2019  
 ...

- 2019 19/05/2019  

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν σε προγενστερα ακαδημακ τη και επιθυμον να εξεταστον στην εξεταστικ του Ιουνου 2019, παρακαλονται να στελουν e-mail μχρι την Παρασκευ 14 Ιουνου 2019 στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:

Ονοματεπνυμο

 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημρα διεξαγωγς της εξτασης θα οριστε μετ απ συνεννηση με την διδσκουσα.

Ρο, 19/05/2019
Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς        

 ...

IV ( ) 18/05/2019  

Παρακλονται οι παρακτω φοιτητς και φοιττριες πως επικοινωνσουν  το συντομτερο με τον κ. Κατσιδμα:

Πηλο Θεοδρα

Ευγενικς Στφανος

Αβτζ Μαρνα -Ανθ

Μλλα Ελνη

Βεκρ Ιωννα

Αγγελπουλος Λμπρος

Σταυριανο-Ζυμαρτου Θωμας 

Λανδρτσης Βικντιος

18/5/2019

Εκ του Εργαστηρου Φυσικς IV.

 ...

IV 18/05/2019  

Παρακλονται οι παρακτω φοιτητς και φοιττριες πως επικοινωνσουν  το συντομτερο με τον κ. Κατσιδμα:

Πηλο Θεοδρα

Ευγενικς Στφανος

Αβτζ Μαρνα -Ανθ

Μλλα Ελνη

Βεκρ Ιωννα

Αγγελπουλος Λμπρος

Σταυριανο-Ζυμαρτου Θωμας 

Λανδρτσης Βικντιος

18/2/2019

Εκ του Εργαστηρου Φυσικς IV.

 ...

. IV 18/05/2019  

Παρακαλονται οι  φοιτητς και οι  φοιττριες που παρακολοθησαν  το Εργαστριο Φυσικς IV  πως προβον στην ηλεκτρονικ  αξιολγηση  του μαθματος.

Εκ του Εργαστηρου IV

 ...

16/05/2019  

Καλονται οι προπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να εκπονσουν διπλωματικ εργασα στις ΑΠΕ με επιβλποντα τον κο Λευθεριτη να προσκομσουν (στον διο) συμπληρωμνο το συνημμνο ντυπο μχρι και 31/5/2019.

Επισημανεται οτι ΔΕΝ εναι απαρατητη η προσκμιση επικαιροποιημνης αναλυτικς βαθμολογας”.

 

Ευχαριστ,

 

Γ. Λευθεριτης
Αναπλ. Καθηγητς
Τμ. Φυσικς, Παν/μιο Πατρν
26504 Πατρα

 ...

13/05/2019  

Θα θλαμε να ενημερσουμε τους φοιτητς τι η εκπνηση της Διπλωματικς Εργασας στο Τμμα Φυσικς δεν εναι υποχρεωτικ, εναι ατομικ και πραγματοποιεται στο 4ο τος σπουδν. Καλπτει δο εξμηνα σπουδν (7ο και 8ο) και συγγρφεται στα ελληνικ.

Η Διπλωματικ Εργασα, ανεξαρττως της κατεθυνσης στα πλασια της οποα θα εκπονηθε, καλπτει 15 ECTS, τοι 9 διδακτικς μονδες και μπορε να αντικαταστσει συνολικ 3 μαθματα επιλογς.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος.

 ...

13/05/2019  

Την Παρασκευ 10/5 και ρα 14.00 βρθηκαν γυαλι μυωπας σε αμφιθατρο του Τμ. Φυσικς και μεταφρθηκαν στην Γραμματεα.

 

Απ την Γραμματεα.

 ...

2019 13/05/2019  

Σας  ενημερνουμε τι το Πργραμμα εξετσεων Ιουνου 2019 το οποο εχε αναρτηθε στην ιστοσελδα του Τμματος, κατβηκε γιατ υπρχαν λθος ημερομηνες. Θα αναρτηθε νο την επμενη εβδομδα.

Ο Πρεδρος του Τμματος.

 ...

10/05/2019  

Την επμενη εβδομδα και συγκεκριμνα την Τρτη 14/5 και την Πμπτη 16/5, που θα διεξαχθε η τελευταα σκηση του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ μαζ με την εξταση του εργαστηρου, θα πραγματοποιηθε και η τελευταα αναπλρωση για σους/σες φοιτητς/φοιττριες χουν απουσα και δεν την χουν αναπληρσει δη.

Οι φοιτητς/φοιττριες που χουν απουσα θα πρπει να συμβουλευτον τους παρακτω πνακες, στους οποους αναφρεται το νομ τους, και να δουν την ημρα τις ημρες που θα πρπει να ρθουν για αναπλρωση για αναπληρσεις, καθς και την ημρα που θα πρπει να πραγματοποισουν την τελευταα σκηση/εξταση.

Οι υπλοιποι που δεν χουν απουσα θα ρθουν κανονικ την ημρα και την ρα που χουν εργαστριο.

Δεν θα πραγματοποιηθε καμα λλη αναπλρωση.

Θα πρπει λοι να χουν πραγματοποισει και τις 9 εργαστηριακς ασκσεις για να θεωρηθε τι χουν περσει επιτυχς το εργαστριο.

 

Εκ του Εργαστηρου

 ...

2019 - 2020 09/05/2019  

Οι ενδιαφερμενοι για εκπνηση προπτυχιακς διπλωματικς εργασας στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, παρακαλονται να δουν τις προποθσεις καθς και τη διαδικασα υποβολς υποψηφιτητας στο σνδεσμο  https://www.atmosphere-upatras.gr/news/proptyxiakes-diplomatikes

 

Ο Δ/ντης του ΕΦΑΠ^2

Α. Καζαντζδης

Αναπληρωτς Καθηγητς

 ...

(4 ) 06/05/2019  

Το συμπληρωματικ εργαστριο, για λα τα Τμματα, θα γνει την Τετρτη 08/05/2019 απ 15.00-18.00

 ...

/ 04/05/2019  

σες/οι φοιττριες/τς χουν απουσα στο Εργαστριο Προγραμματισμο Η/Υ ΙΙ και δεν την χουν αναπληρσει δη, θα πρπει να ρθουν για αναπλρωση σε να απ τα Τμματα της Τρτης 7/5 σε να απ τα Τμματα της Πμπτης 9/5.

Θα πρπει να σημειωθε τι στα Τμματα της Τρτης και της Πμπτης 13:00-14:00 και 14:00-15:00 οι κενς θσεις εναι περιορισμνες.

Στο Τμμα της Τρτης 15:00-16:00 υπρχουν αρκετς κενς θσεις.

 

Εκ του Εργαστηρου

 ...

22/04/2019  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς που χουν ολοκληρσει τη διαδικασα δλωσης μαθημτων θα πραγματοποιηθε απ την Τετρτη 10 Απριλου ως και την Κυριακ  2 Ιουνου 2019.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

17/04/2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 2η προδος στο μθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα γνει την Τετρτη 8 Μαου 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

 

Σ. Φωτπουλος

 ...

- 15/04/2019  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα χειμερινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

. 2018-2019 - 15/04/2019  
Δηλσεις  Μαθημτων Εαρινο Εξαμνου ακ. τους 2018-2019 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 12/05/2019.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Ιουνου 2019 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

& _ & 2018-2019 12/04/2019  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress).Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Παρασκευ 12.04.2019 ως και την Κυριακ 12.05.2019.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2019 11/04/2019  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του Πανεπιστημου Πατρν θα διεξαχθε την Δευτρα 06/05/2019 και Τρτη 07/05/2019 απ 8.30 ως 14.30
στο Συνεδριακ Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν. 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου η παρακολοθηση του Σεμιναρου εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι φοιτητς των Τμημτων του Αγρινου, για τους οποους θα διοργανωθε σεμινριο στο Αγρνιο σε ημερομηνα που θα ανακοινωθε αργτερα γ) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ "Δημσια Υγεα" του Τμματος Ιατρικς.
 
Σας αποστλλουμε την απφαση της Συγκλτου για το σεμινριο. Το πργραμμα του σεμιναρου θα αναρτηθε στον ισττοπο του Γραφεου Τεχνικο Ασφαλεας (http://osh.upatras.gr).
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ...

09/04/2019  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ το διστημα 10/4 με 6/5. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

2019 04/04/2019  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η Τελετ Ορκωμοσας της Τρτης 16/04 θα γνει στην Αθουσα Τελετν «Οδυσσας Ελτης» (α’ ροφος Κτιρου Διοκησης – Πρυτανεα) και ρα 10:00π.μ.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 09:00-09:10.

Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
5063 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5271 ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5090 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
5293 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2064 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1019813 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5334 ΜΕΣΣΗΝΗ ΝΙΚΗ
5336 ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5543 ΜΠΑΚΑΣ ΟΡΦΕΥΣ ΜΙΧΑΗΛ
5832/1002479 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
2826 ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΣΗΜΩ
5556 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
5758/1002448 ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1020201 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5571 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5816/1002525 ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1020273 ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5003 ΣΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5389 ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4443 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5210 ΦΙΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
5616 ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Το πτυχο απονμεται σε δημσια τελετ ορκωμοσας και απονομς πτυχων,ενπιον των Πρυτανικν Αρχν.
- Οι υπ ορκωμοσα απφοιτοι συμμετχουν στην τελετ με την τβεννο του Πανεπιστημου Πατρν. Οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να προσρχονται τουλχιστον 30 λεπτ πριν απ την ναρξη της τελετς, προκειμνου να περιενδυθον την τβεννο. Μετ το πρας της τελετς, επιστρφουν υποχρεωτικ & ενυπογρφως την τβεννο.
- Η επδοση των πτυχων/διπλωμτων γνεται κατ’ αλφαβητικ σειρ.
- Επειδ η τελετ ορκωμοσας αποτελε μια σημαντικ στιγμ τσο για τους αποφοτους σο και για τις οικογνεις τους, μεριμνται στε να πραγματοποιηθε σε ατμσφαιρα πολιτισμο και ευπρπειας, πως αρμζει σε Ακαδημακ δρυμα. Ως εκ τοτου, απαγορεεται η κατανλωση ποτο και φαγητο εντς της Αθουσας διεξαγωγς των τελετν, καθς και η χρση ειδν πρτι (σερπαντνων, κομφετ, καραμουζν κλπ.) τσο εντς της Αθουσας Τελετν και των κοινχρηστων χρων του Κτιρου Διοκησης - Πρυτανεας, σο και στον περιβλλοντα χρο της Πανεπιστημιοπολης.
- Μρος και ολκληρη η τελετ εναι πιθαν να βιντεοσκοπεται και να φωτογραφζεται απ επαγγελματες φωτογρφους. Η φωτογρφιση εναι προαιρετικ και δεν αποτελε σοδο του Πανεπιστημου Πατρν.

 ...

- 2/4 02/04/2019  

Τρτη 2/4, 16:00, Αθουσα Φ7

Μπλκος Κωνσταντνος

“Κβαντικο αλγριθμοι”

 ...

NEUTRONS FOR MEMBRANE BIOPHYSICS 31/03/2019  

School: Neutrons for membrane biophysics

15-19 July 2019, Garching (near Munich), Germany

Membrane biophysics is the study of the physico-chemical environment around the cell and the organelles inside the eukaryote cell, the lipid bilayer. The ability of this structure to provide selective transport properties into and out of the cell underpin its role as the interface between the cell and its environment, but also within the cell, where organelles rely for functioning on the transport properties of their membranes.

  The organised school will be an international meeting with contributions from leading neutron scattering and deuteration facilities. Together with contributions by academic researchers there is a great potential impact for neutron scattering over a diverse range of scientific problems. We will focus on the three experimental techniques (neutron reflectivity, neutron lamellar diffraction and small angle neutron scattering) and the structural perspective that these techniquesgive on the arrangements of lipids into bilayers, the solubilisation of small molecules and interactions of larger biomolecules with lipid bilayers. These generic problems have wide relevance including the fields of food science, the plant sciences, biotechnology, structural biology and more general problems involving the physico-chemistry of lipid bilayers. There will be hands on experience in producing good quality samples and the measurement and analysis of data on world class neutron instrumentation. Deuteration is an indispensable adjunct to the structural perspective of neutron scattering which allows the experimentalist to highlight and resolve very specific molecular detail. An important aspect of this workshop is to provide a context for molecular deuteration from experts, well versed in the power, and importantly the limitations of the technique.

  Additionally we will give instruction, and provide software for, traditional methods of data analysis, modelling of SANS and reflectivity data, and unit cell reconstructions of diffraction data. We will also examine the possibilities in the use of molecular dynamics simulations for direct comparison with scattering derived models.

Organisers:
Dr. Chris Garvey (Uni. Malmo, LINX)
Dr. Alexandros Koutsioumpas (JCNS @ MLZ)

Registration starts in the beginning of April

web page: http://www.fz-juelich.de/jcns/SINE2020 [1]

 ...

26/3 24/03/2019  

Η ομιλα της Τρτης 26/3 του Δρ. Μπλκου Κωνσταντνου με ττλο "Κβαντικο αλγριθμοι", στα πλισια των ομιλιν Κβαντικς Θεμελωσης και Πληροφορας αναβλλεται και μεταφρεται για την επμενη Τρτη 2/4 στις 16:00 στην αθουσα Φ7.

 ...

_ 22.03.2019 22/03/2019  
Το μθημα της Κυματικς σμερα Παρασκευ 22/3/2019 θα γνει στις 13:00- 15:00.
 
Ο διδσκων
Γ. Λευθεριτης
 ...

21/03/2019  

Η 1η «προδος»  στο μθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα γνει την ερχμενη Τετρτη 27 Μαρτου και ρα 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

 

Σπ. Φωτπουλος

Καθηγητς

 

 ...

2018-2019 20/03/2019  

Σμφωνα με το γγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργεου Παιδεας, η διανομ συγγραμμτων για το εαριν εξμηνο θα ξεκινσει την Πμπτη 21 Μαρτου 2019 και θα ολοκληρωθε την Παρασκευ 17 Μαου 2019.

Οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν θα ξεκινσουν την Πμπτη 21 Μαρτου 2019 και θα ολοκληρωθον την Παρασκευ 3 Μαου 2019.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους σε ημερομηνες που θα ανακοινωνθον αργτερα και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

- 19/3 18/03/2019  

Τρτη 19/3, 16:00, Αθουσα Φ7

Αναστπουλος Χρης

“Tο πρβλημα της πληροφορας στις μελανς οπς”

Το 1974 ο Hawking απδειξε τι οι μελανς οπς εκπμπουν θερμικ ακτινοβολα. Αυτ το αποτλεσμα φανεται να χεις ως συνπεια τι στην πορεα της βαρυτικς κατρρευσης υπρχει απλεια φυσικς πληροφορας, κτι που για πολλος σημανει παραβαση βασικν νμων της φυσικς. Στην ομιλα θα αναλσουμε αυτ το ζτημα, εξετζοντας τις βασικς εναλλακτικς που χουν προταθε την τελευταα 30ετα και τις συνπεις τους.

 ...

18/03/2019  

Απ Τρτη 19/3 το ωρριο της βιβλιοθκης του τμματος αλλζει. Το καινοριο ωρριο λειτουργας εναι:

Τρτη     10:00-13:00

Πμπτη  10:00-13:00

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

18/03/2019  

Υπρχουν θσεις για εκπνηση διδακτορικς διατριβς σε θματα Κβαντικς Βιολογας
στο Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Κρτης

Υπεθυνος Καθηγητς: Κομνης Ιωννης (ikominis@physics.uoc.gr)

Θμα: Κβαντικ Βιολογα

Πληροφορες: Καθ. Σ. Κουρς (couris@upatras.gr)

 

 ...

- 12/3 11/03/2019  

Τρτη 12/3, 16:00, Αθουσα Φ7

Κλλας Νικλαος

"Θερμοδυναμικ του διμερος εναγκαλισμο"

Στην ομιλα αυτ θα δοθε μα επισκπηση της θερμοδυναμικς δομς του διμερος εναγκαλισμο. Συγκρνοντας τον με την αξιωματικ θεμελωση της θερμοδυναμικς δεχνεται ὸτι για συστματα πεπερασμνων διαστσεων οι δο θεωρες δεν εναι ισοδναμες. Η ὶδια προσγγιση χρησιμοποιεται για να δειχτε η πλρης αντιστοιχα στο ασυμπτωτικ ὸριο για καθαρς καταστσεις. Για τις μικτς καταστσεις περιγρφεται μια διαφορετικ μθοδος για την κατασκευ του δετερου νμου της θερμοδυναμικς η οποα εφαρμζεται γενικεοντας την συνθη κλση των τοπικν μετασχηματισμν με κλασικ επικοινωνα (LOCC) στους ασυμπτωτικς μη εναγκαλιστικος μετασχηματισμος (SEPP(ε)).

 ...

2019 08/03/2019  

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 16ης Απριλου 2019, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Τετρτη 20/03/2019 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για τη συμμετοχ τους στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας (θα ανακοινωθε αργτερα), προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

- 6/3 05/03/2019  

Τετρτη 6/3, 16:00, Αθουσα Φ7

Μαντ Ζαμπλη

“Κανονικ κβντωση ανηγμνων βαρυτικν δρσεων με συμμετρες υπ συνθκη”

Οι συμμετρες παζουν σημαντικ ρλο σε λους τους τομες της φυσικς, καθς απλοποιον τη μελτη των φυσικν συστημτων. Στην περπτωση της βαρτητας, χρησιμοποιομε τις συμμετρες αυτς για την ολοκλρωση τσο των κλασικν σο και των κβαντικν συστημτων που χουν προκψει απ την κανονικ κβντωση του κλασικο συστματος, μσω της επιβολς των συμμετριν ως τελεστς στην κυματοσυνρτηση. Συνθη συστματα που μελετνται με αυτ τη μεθοδολογα εναι τα ομογεν κοσμολογικ πρτυπα αλλ και λλα βαρυτικ συστματα ετε αμιγς βαρυτικ ετε συζευγμνα με υλικ πεδα, καθς σε αυτ τα συστματα οι βαθμο ελευθερας ανγονται σε συναρτσεις μνο μιας παραμτρου (συνθως του χρνου της ακτινικς απστασης). να παρδειγμα με ιδιατερο φυσικ ενδιαφρον που θα παρουσιαστε εναι το πρτυπο FLRW συζευγμνο με να μαζο βαθμωτ πεδο.

 

 

 ...

(4 ) 04/03/2019  

Λγω της αργας της Καθαρς Δευτρας, το Τμμα της Δευτρας του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν, θα πραγματοποισει την εργαστηριακ σκηση την Τετρτη 13/03/2019 απ 13.00-16.00.

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

 ...

04/03/2019  

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», της κατεθυνσης «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν –Φωτονικ», που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα «Φασματοσκοπες Λιζερ», να επικοινωνσουν μεσα με τον διδσκοντα.

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

04/03/2019  

Οι παρακτω φοιτητς παρακαλονται να προσλθουν την Τρτη 5/3/2019 και ρα 11:00στο χρο του εργαστηρου για ενημρωση και χωρισμ σε ομδες.

Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.
 

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

1

ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1048673

16

ΛΑΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ

1019737

2

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΑΒΒΙΝΑ

1049919

17

ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1048696

3

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5725

18

ΜΑΥΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ

1049554

4

ΚΑΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1048676

19

ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1048622

5

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1019474

20

ΜΠΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1019998

6

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5803

21

ΝΑΖΙΡΗ ΦΩΣΤΗΡΑ

1049924

7

ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

1048694

22

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

1020061

8

ΚΑΡΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

5512

23

ΠΑΦΙΛΙΑΡΗΣ-ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

1020238

9

ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1029559

24

ΠΟΓΙΑΤΖΙΗ ΜΑΡΙΑ

5764

10

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

5709

25

ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1048569

11

ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1019611

26

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

1002841

12

ΚΟΣΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

5805

27

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ

5662

13

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΗ

1048629

28

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5771

14

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

1022976

29

ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

5205

15

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4943

30

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

5672

 

 

Μνυμα 1 απ 71
 ...

/ - 03/03/2019  

Στα γγραφα στο eclass του μαθματος Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ-Εργαστριο, μπορετε να βρετε τα τελικ τμματα του εργαστηρου.

Προσοχ, χουν γνει μικρς αλλαγς, επειδ καταργθηκε το τμμα της Πμπτης 15:00-16:00.

Η ναρξη του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ, θα πραγματοποιηθε για τα τμματα της Τρτης, την Τρτη 05/03/2019 και αντστοιχα για τα τμματα της Πμπτης, την Πμπτη 07/3/2019.

Για οποιοδποτε πρβλημα, μπορετε να επικοινωνσετε με τον υπεθυνο των εργαστηρων κ. Αναστασπουλο Βασλη (vassilis@upatras.gr)

 

Ο Διδσκων,

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

- 2019 01/03/2019  

Διαλξεις Κβαντικς Πληροφορας και Θεμελωσης της Κβαντικς Φυσικς

Πργραμμα Μαρτου 2019

 

Τετρτη 6/3, 16:00

Μαντ Ζαμπλη

“Κανονικ κβντωση ανηγμνων βαρυτικν δρσεων με συμμετρες υπ συνθκη”

 

Τρτη 12/3, 16:00

Κλλας Νικλαος

“Η Θερμοδυναμικ του Εναγκαλισμο”

 

Τρτη 19/3, 16:00

Αναστπουλος Χρης

“Tο πρβλημα της πληροφορας στις μελανς οπς”

 

Τρτη 26/3, 16:00

Μπλκος Κωνσταντνος

“Κβαντικο αλγριθμοι”


 

Οι διαλξεις θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Φ7 στο Β’ κτριο του τμματος Φυσικς

 ...

Lasers 26/02/2019  

Την Παρασκευ 1/3/2019 η διδασκαλα του μαθματος "Εφαρμογς των Lasers" θα γνει εκτκτως στις 9.00 π.μ. στην αθουσα Φ2 αντ στις 12.00 στην αθουσα Φ7 που ταν να γνει σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο Διδσκων

Μιχλης Φακς

 ...

Erasmus + / 2019-2020 26/02/2019  

Την Πμπτη, 28/2, 12:00, στην αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β, 3ος ροφος), θα πραγματοποιηθε ενημερωτικ συνντηση για τους φοιτητς/φοιττριες (αφορ λους τους κκλους σπουδν) που ενδιαφρονται για σπουδς στο εξωτερικ μσω του προγρμματος Erasmus+.

Διρκεια υποβολς αιτσεων: 26 Φεβρουαρου - 8 Μαρτου 2019

Περισστερες πληροφορες μπορετε να βρετε στους συνδσμους:

http://www.physics.upatras.gr/pages/gr/Erasmus_GR.php

http://www.upatras.gr/el/node/8231

 

Ανδρας Καζαντζδης

Αναπληρωτς Καθηγητς

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς, Πανεπιστμιο Πατρν

 ...

, 25/02/2019  

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και Υγροκρυσταλλικν Υλικν να εγγραφον στη σελδα του μαθματος στο eclass.

--

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

22/02/2019  

Την Τετρτη 27/02/2019, στις 09.45, στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, κτιρου-Β Φυσικς), θα γνουν οι παρουσισεις των παρακτω Μεταπτυχιακν Διπλωματικν Εργασιν:

 • Αλιμσης Βασλης (AM 1002498)

“Υλοποηση του κλασματικο μοντλου της αρτηριακς ιξωδοελαστικτητας”

 • Βση Κων/νος (AM 1002473)

“ Σχεδαση κυκλωμτων διαφοριστ-βαθυπερατο φλτρου κλασματικς τξης για την μεωση του θορβου στο ηλεκτροκαρδιογρφημα”

 • Μπιζνης Βασλης  (AM 1003463)

“ Σχεδαση ελεγκτ κλασματικς τξης για τον λεγχο της στθμης του υγρο σε δο αλληλοεπιδρσες δεξαμενς”

 • Παπαχριστοπολου Ζω (AM 1002465)

“ Σχεδιασμς εξομοιωτ κλασματικς τξης της διεπαφς ηλεκτροδου του καρδιακο ιστο”

Ο επιβλπων

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 ...

Erasmus+ 22/02/2019  

Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται για Σπουδς Πρακτικ με το Πργραμμα Erasmus+, προσκαλονται στην ανοικτ Ημερδα Eνημρωσης Erasmus+ που διοργαννει το Τμμα Διεθνν Σχσεων τη Δευτρα 25/02/2019, ρα 10:00 στο Συνεδριακ & Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστμιου Πατρν.

Περισστερες πληροφορες εναι διαθσιμες στην ιστοσελδα: http://www.upatras.gr/el/node/8225

 

 

Ανδρας Καζαντζδης

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς

 ...

- 22/02/2019  

Στην ιστοσελδα του μαθματος "Εργαστριο Φυσικς ΙΙ" στο eclass χουν ανακοινωθε τα εργαστηριακ τρωρα. Η εγγραφ των φοιτητν στα εργαστηριακ τρωρα γνεται αποκλειστικ στην ηλεκτονικ πλατφρμα.

Διρκεια εγγραφν: ΤΕΤΑΡΤΗ 20/02/2019, 09:30 ως ΤΕΤΑΡΤΗ 27/02/2019, 14:30.

Για ο,ποιοδποτε τεχνικ πρβλημα οι φοιτητς μπορον να επικοινωνσουν με την Υπεθυνη του Εργαστηρου Φυσικς ΙΙ

 

Π. Καραχλιου (pkara@upatras.gr)

 ...

- 21/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ 
σε συνντηση και ναρξη παραδσεων την Τετρτη 27/2,
στις 10πμ, στην αθουσα Φ2,
Τμμα Φυσικς, Ισγειο.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα,
καλονται να εγγραφον στο e-class.

Ο Διδσκων
Ανδρας Καζαντζδης

 ...

& 2019 20/02/2019  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 18 Μαρτου 2019 και ρα 10:00
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 20 Μαρτου 2019 και ρα 10:30
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

.. 407/80 20/02/2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την πρσληψη διδασκντων του Τμματος Φυσικς σμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

 

 

Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς της Σχολς Θετικν Επιστημν του Πανεπιστημου Πατρν, στην υπ’ αριθμ: 7/21.01.2019 συνεδρασ της, αποφσισε την πρσληψη διδασκντων, με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για το εαριν εξμηνο του Ακαδημακο τους 2018-2019 κατπιν της υπ’ αριθμ. Φ.175311/Z2/18-10-2018 απφασης του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απφασης της Συγκλτου, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, πως ισχει, για τη διδασκαλα των παρακτω μαθημτων:

           

            1) Εργαστριο Φυσικς ΙΙ

            2) Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ - Εργαστριο

           

 

Οι ενδιαφερμενοι παρακαλονται να υποβλουν στη Γραμματεα του Τμματος μχρι 10.03.2019 ατηση και να δηλσουν το μθημα γνωστικ αντικεμενο, για το οποο ισχει η ατησ τους.

 

Τα απαρατητα δικαιολογητικ καθς και οι προποθσεις επιλογς αναφρονται στη συνημμνη Πρσκληση.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

Βασλειος Αναστασπουλος

Καθηγητς

 ...

.. 407/80 19/02/2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Για την πρσληψη διδασκντων του Τμματος Φυσικς σμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80
 
 
Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς της Σχολς Θετικν Επιστημν του Πανεπιστημου Πατρν, στην υπ’ αριθμ: 7/21.01.2019 συνεδρασ της, αποφσισε την πρσληψη διδασκντων, με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για το εαριν εξμηνο του Ακαδημακο τους 2018-2019 κατπιν της υπ’ αριθμ. Φ.175311/Z2/18-10-2018 απφασης του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απφασης της Συγκλτου, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, πως ισχει, για τη διδασκαλα των παρακτω μαθημτων:
           
            1) Εργαστριο Φυσικς ΙΙ
            2) Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ - Εργαστριο
           
 
Οι ενδιαφερμενοι παρακαλονται να υποβλουν στη Γραμματεα του Τμματος μχρι 10.03.2019 ατηση και να δηλσουν το μθημα γνωστικ αντικεμενο, για το οποο ισχει η ατησ τους.
 
Τα απαρατητα δικαιολογητικ καθς και οι προποθσεις επιλογς αναφρονται στη συνημμνη Πρσκληση.
 
Ο Πρεδρος του Τμματος
Βασλειος Αναστασπουλος
Καθηγητς
 ...

: 19/02/2019  

Η ναρξη του μαθματος θα γνει την Τετρτη 27/2, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Απ το διδσκοντα

 

 ...

- 2019 18/02/2019  

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος οι οποοι επιθυμον να συμμετχουν στις Τελετς Απονομς ΔΜΣ και Ορκωμοσας Διδακτρων Μαρτου 2019, να καταθσουν σχετικ ατηση στη Γραμματεα του Τμματος μχρι την Τετρτη 27.02.2019 (ατηση επισυνπεται).

Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

I 18/02/2019  

Οι εγγραφς αρχζουν την Πμπτη 21 Φεβρουαρου 2019 και ρα 11π.μ. και – εφσον δεν συμπληρωθον νωρτερα τα Τμματα - θα διαρκσουν μχρι τη Δευτρα 25 Φεβρουαρου και ρα 11π.μ.

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 8ο εξμηνο Σπουδν!

Οι εγγραφς στα τρωρα γνονται Ηλεκτρονικ στη διεθυνση: eclass.upatras.gr στο μθημα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Εκπαιδευτς: Σταυρολα Γεωργ, Ευγγελος Βιτωρτος), σμφωνα με τις οδηγες που χουν αναρτηθε στο πεδο «γγραφα».

Τα τρωρα των μαθημτων θα εναι:

Δευτρα 5-8

Τρτη 5-8

Τετρτη 2-5

Πμπτη 1-4

 

Αφο λβετε υπ’ ψιν σας το Ωρολγιο Πργραμμα στε να μην υπρχουν συμπτσεις μαθημτων, καλεσθε να δηλσετε το Τρωρο της επιλογς σας, στο πεδο «Ομδες Χρηστν».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

Για την Επιτροπ των Διδασκντων.

 ...

18/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ σε συνντηση και ναρξη παραδσεων την Τετρτη 27/2, στις 10πμ, στην αθουσα Φ2, Τμμα Φυσικς, Ισγειο.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα, καλονται να εγγραφον στο e-class.

 

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

... 18/02/2019  

Παρακαλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το εργαστριο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας να προσλθουν για εγγραφ στο χρο του εργαστηρου απ 25/2 ως και 1/3/2019.

Το εργαστριο διδσκεται Τρτη 11:00-14:00. Θα γνουν δεκτο περ τους 30 φοιτητς και θα δοθε προτεραιτητα στους φοιτητς της κατεθυνσης Ενργεια & Περιβλλον.

Ο χωρισμς των φοιτητν σε ομδες θα γνει την Τρτη 5/3/2019 και ρα 11:00 στο χρο του εργαστηρου. Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.

 

Εκ του εργαστηρου

 ...

18/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα (επιλογς 8ου εξαμνου) "Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς" να ρθουν σε συνντηση με το διδσκοντα την Τετρτη 20/2/2019 στις 15:00 στο γραφεο του.

Ο Διδσκων

Λεωνδας Παλλης "

 ...

ӻ 18/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα σε ναν απ τους διδσκοντες μχρι την Παρασκευ 22-02-2019.

afterzis@upatras.gr, terzis@physics.upatras.gr vxloukop@physics.upatras.gr

 

Οι διδσκοντες

Ανδρας Τερζς                Βασλειος Λουκπουλος

Καθηγητς                     Αν/της Καθηγητς

 ...

- 16/02/2019  
Καλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα
Υλικ και Διατξεις Μικροηλεκτρονικς (επιλογς 8ου εξαμνου
κατεθυνσης Υλικν Τεχνολογας), σε συνντηση με τους διδσκοντες
την Τετρτη 20/2/2019 στις 14:00 στο γραφεο του κ. Σκαρλτου.
 
Οι Διδσκοντες:
Δ. Σκαρλτος, Λ.Παλλης"
 ...

- 16/02/2019  
Οι παραδσεις του μαθματος θα ξεκινσουν την ερχμενη  
Πμπτη 21/2/2019  στις 15:00 ΑΚΡΙΒΩΣ στο Α11
σμφωνα
με το ωρολγιο πργραμμα.
 
Ο Διδσκων: Δ. Σκαρλτος"
 ...

, 15/02/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και Υγροκρυσταλλικν Υλικν θα ξεκινσουν τη Δευτρα 25/2 και σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

--

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

15/02/2019  

 

Οι παραδσεις του μαθματος "Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος" θα ξεκινσουν την Τετρτη 20/2/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο διδσκων

Σπ. Φωτπουλος

Καθηγητς

 ...

15/02/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος Εισαγωγ στη Φυσικ Στερες Κατστασης θα ξεκινσουν την Πμπτη 21 Φεβρουαρου.

 

Ο Διδσκων

Αναστασπουλος Δημτρης.

 ...

15/02/2019  

Η ναρξη του μαθματος "Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ" θα γνει την Τρτη 26 Φεβρουαρου 2019. 

 

Ο Διδσκων,

Μνος Πασπαλκης

 ...

14/02/2019  

ΟΙ παραδσεις του μαθματος ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ, του 6ου εξαμνου θα ξεκινσουν στις 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο Διδσκων

Καθ. Σ. Κουρς

 ...

14/02/2019  

Η ναρξη των προπτυχιακν μαθημτων του Εαρινο Εξαμνου του Ακαδημακο τους 2018-2019

του Τμματος Φυσικς θα πραγματοποιηθε τη Δευτρα 18 Φεβρουαρου 2019

σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα που χει ανακοινωθε στο site του Τμματος.

 ...

- 14/02/2019  

Καλονται οι πρωτοετες φοιτητς, οι οποοι χουν λθει με ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ απ λλα Πανεπιστμια και ΔΕΝ χουν παρακολουθσει το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι, να παρακολου­θ­σουν το ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, στε να χουν τη δυνατ­τη­τα εγγραφς τους στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ.

 

Το μθημα θα γνει την ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019 και ρα 1-3μ.μ. στην αθουσα των ΠΕΦ (Ισγειο Γ Κτιρου Φυσικς)

 

Παρακαλονται οι ως νω φοιτητς να επικοινωνσουν ΑΜΕΣΑ με τη συντονστρια του Εργαστηρου Φυσικς Ι, κ. Στ. Γεωργ.

Η παρακολοθηση – σμφωνα με τον Οδηγ Σπουδν του Τμματος -  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Στ. Γεωργ

 ...