Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Έκδοση πιστοποιητικών 08/09/2017  

Ενημερώνονται οι προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος (αφορά φοιτητές του είναι γραμμένοι στην ηλεκτρονική γραμματεία) ότι για την έκδοση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων, θα πρέπει να προηγηθεί της ηλεκτρονικής αίτησης οπωσδήποτε ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Η βάση θα παραμείνει ανοιχτή έως 31.10.2017.

Από τη Γραμματεία.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις