Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Ι 29/12/2017  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Ι

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Προγραμματισμού Η/Υ Ι, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 09/01/2018 και την Τετάρτη 10/01/2018 από τις 14:00 έως τις 17:00 .

Η εξέταση για κάθε ένα τμήμα θα έχει διάρκεια 1 ώρα (Συνολικά 6 τμήματα).

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να προσέλθουν την αντίστοιχη μέρα και ώρα με αυτήν της διεξαγωγής των 6 εργαστηριακών ασκήσεων.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εξέταση του Εργαστηρίου και δεν προσέλθουν, θα βαθμολογηθούν με 0 (μηδέν) στην εξέταση του εργαστηρίου.

Ο βαθμός του εργαστηρίου αντιστοιχεί στο 25% του τελικού βαθμού του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ Ι.

 

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

Αναστασόπουλος Βασίλης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις