Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Προσκεκλημένη Ομιλία: Η καύση ξύλου για οικιακή θέρμανση στην Ελλάδα 09/01/2018  

Τμήμα Φυσικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ειδίκευση:  Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

Προσκεκλημένη Ομιλία

Η καύση ξύλου για οικιακή θέρμανση στην Ελλάδα: επίδραση στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αλληλεπίδραση με το ισοζύγιο ακτινοβολιών

Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλη οικονομική κρίση με πλήθος παράπλευρων συνεπειών, όπως αυτό της έντονης χρήσης της καύσης βιομάζας (ξύλου) για την οικιακή θέρμανση στις πόλεις. Η συγκεκριμένη ομιλία θα επικεντρωθεί στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αντιπροσωπευτική χειμερινή περίοδο αυξημένης καύσης βιομάζας για τη θέρμανση των κατοικιών. Στα πλαίσια αυτής, έχει εκτελεστεί πλήθος προσομοιώσεων των ατμοσφαιρικών διεργασιών, με σκοπό την εκτίμηση της επίδρασης στα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων/χημικών συστατικών αλλά και στο ενεργειακό ισοζύγιο. Επίσης, εκτιμήθηκε η ταυτόχρονη ανάδραση της μεταβολής των μετεωρολογικών συνθηκών / κλιματικών παραμέτρων στη συγκέντρωση των χημικών συστατικών των αιωρούμενων σωματιδίων.

Ομιλήτρια: Ελένη Αθανασοπούλου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η Ελένη Αθανασοπούλου είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με πτυχίο Γεωλογίας και μετ/κο - διδ/κο δίπλωμα από τον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής. Ξεκίνησε την μεταδιδακτορική της έρευνα στο Ινστιτούτο της Καρλσρούης (Γερμανία, 2010), ενώ στη συνέχεια έλαβε υποτροφία για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Μάντσεστερ (2012-2015). Με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνεργάζεται από το 2011, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας. Η έρευνα και η εξειδίκευσή της εστιάζουν στα πεδία της αριθμητικής προσομοίωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της αλληλεπίδρασής της με μετεωρολογικές και κλιματικές παραμέτρους, καθώς και στην παραμετροποίηση φυσικών και ανθρωπογενών εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. Έχει συμμετέχει σε 18 διεθνή κα εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

 

Η ομιλία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 12/01, 15:00, στην Αίθουσα Φ2 ,  Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Α, Ισόγειο.

Όσοι ενδιαφέρονται, προσκαλούνται να την παρακολουθήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες: Ανδρέας Καζαντζίδης, akaza@upatras
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις