Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εγγραφές Κατατακτηρίων Eξετάσεων 2019-2020 17/01/2020  

Καλούνται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 να προσέλθουν στη Γραμματεία από 20.01.2020 έως 24.01.2020 για εγγραφή, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Ακριβές Αντίγραφο πτυχίου (αν δεν κατατέθηκε με την αίτηση)
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκδίδεται μόνο από τα ΚΕΠ)
  • μία Φωτογραφία του τύπου ταυτότητας (δεν έχει σημασία αν θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των επιτυχόντων στο χώρο της Γραμματείας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς εντός των ως άνω προθεσμιών.

 

Εκ της γραμματείας.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις