Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση για το μάθημα Μηχανική των Ρευστών 08/01/2018  

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών» (εξάμηνο 7ο) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Πέμπτη 11-01-2018, αίθουσα Φ7 και ώρα 10:15-13:00.

Δευτέρα 15-01-2018, αίθουσα Φ7 και ώρα 12:15-15:00.

Πέμπτη 18-01-2018, αίθουσα Φ7 και ώρα 10:15-13:00.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος.

Βασίλης Λουκόπουλος

Αν/της Καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις