Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΔΕ & ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 06/06/2018  
Σας ενημερώνουμε ότι οι Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και Καθομολόγησης Διδακτόρων έχουν προγραμματιστεί για τις ακόλουθες ημερομηνίες:
Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης: Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018.
Τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων: Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018.
Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τις ακριβείς ώρες των ορκωμοσιών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες Τελετές, παρακαλούνται να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
 
Από τη Γραμματεία.


Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις