Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ_ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/07/2017  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης Πρακτικής ¶σκησης από τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής.
Καλούνται οι επιλαχόντες να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ Βιτωράτο (vitorato@physics.upatras.gr ή vaggelisvitoratos@gmail.com) ή με κάποιον από την Επιτροπή της Πρακτικής ¶σκησης καθ.κ Χριστοπούλου, Λευθεριώτη, Λουκόπουλο, Φακή.
Η σειρά των επιλαχόντων είναι η παρακάτω:
 
Παλαιολόγος Εμμανουήλ
Παπαϊωάννου Αθανασία
Πάγκαλου Αθηνά
Ευαγγελίδου Χαρά
Καμπούρης Κων/νος
Σπέντζας Κων/νος
Ψύλλα Νικολίτσα
Θεοδοσίου Χλόη
Τσελεπή Βασιλική
Χρήστου Ηλίας
Παγιάτη Μαρία-Ελένη
Παππά Αικατερίνη
Γεωργιοπούλου Πετρούλα
Μυλωνάς Θεόδωρος
Δεδεμπίλη Μαρία Φανή
Πελεκανάκης Ευάγγελος
 
Όσοι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για να κάνετε "Πρακτική άσκηση", θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με τον κ Βιτωράτο για να υπογράψετε το σχετικό έντυπο, αν δεν το έχετε ήδη κάνει.
Ε Βιτωράτος.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις