Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Μαθηματική Ανάλυση - Ύλη επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2017 24/07/2017  

Κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2017 του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση:

(α) Οι φοιτητές οι οποίο ολοκλήρωσαν ήδη το 2ο εξάμηνο σπουδών, θα εξεταστούν στα θέματα, βάσει της ύλης την οποία διδάχτηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017.

(β) Οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν ήδη το 4ο εξάμηνο σπουδών και άνω, θα εξεταστούν - εφ' όσον το επιθυμούν - σε θέματα στα οποία έδινε έμφαση ο προηγούμενος διδάσκων (κατ' αναλογίαν των θεμάτων των επί πτυχίω φοιτητών τον Ιούνιο 2017), ήτοι σε παραγώγους, ολοκληρώματα και προβλήματα εφαρμογής του ολοκληρωτικού και διαφορικού λογισμού στη Φυσική.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις