Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Επαναληπτικές Εξετάσεις Γαλλικής γλώσσας Περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 28/08/2017  

Σας πληροφορούμε ότι για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 οι εξετάσεις όλων των επιπέδων στη Γαλλική γλώσσα θα γίνουν στις 30 Αυγούστου 2017 στις 10.00΄-12.30΄.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές σας και οι επί πτυχίω, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις στο mail  avelissa@upatras.gr προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διαδικασίες (αίθουσα ανάλογα του αριθμού των συμμετεχόντων, θέματα κλπ.)

Στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία

Ο Διδάσκων

Δρ.Ανδρέας Βελισσάριος

Υ.Γ.1 Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων 29/08/2017 ώρα 14.00' 

Υ.Γ.2 Πληροφορίες για Εξεταστέα Ύλη ανά επίπεδο στο e-class του μαθήματος (πρόσβαση ελεύθερη).
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις