Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 31/08/2017  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη και επιθυμούν να εξεταστούν στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλώνοντας:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
  • Ώρες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθεί η εξέταση
 
 
Ρίο, 30/08/2017
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Κούκιου Γεωργία       Επιστροφή στις Ανακοινώσεις