Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 31/08/2017  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους φοιτητές που επιθυμούν  να διαγραφούν από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην οποία θα αναφέρεται  η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους προς διαγραφή φοιτητές, μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Από τη Γραμματεία.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις