Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση μαθήματος Εισαγωγή στη Γεωφυσική 13/09/2017  

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στη  Γεωφυσική θα γίνει την Δευτέρα 25/9 στις 9:00πμ - 12:00μ.μ, στην αίθουσα του Φ2 του Τμήματος Φυσικής.

 

Ο διδάσκων

Ε. Σώκος

Αναπληρωτής καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις