Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ 17/11/2017  

Την Παρασκευή 24/11 στην αίθουσα Φ5 και ώρα 11.00-13.00
θα γίνει η πρώτη πρόοδος του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Οπτική".

Η ύλη έχει αναρτηθεί στο eclass.

Ο Διδάσκων
Μιχάλης Φακής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις