Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Προκηρύξεις Postdoc & PhD θέσεων 23/02/2018  

Ανακοινώνονται προκηρύξεις για θέσεις Postdoc & PhD, ως ακολούθως:

1. Postdoctoral position in theoretical nanophotonics and metasurfaces .

2. Postdoc & PhD in Ultrafast Nanophotonics.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ. Στ. Κουρή στο e-mail  couris@upatras.gr.

βλ. συνημμένα.



Σχετικά Αρχεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις