Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΜΣ_ Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική - Εγγραφές πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 22/10/2018  
Οι εγγραφές των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ στις "Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποιούνται από την από την Τρίτη 23.10.2018  έως και την Δευτέρα 05.11.2018.
Για την εγγραφή τους οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής:
  • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
  • 2 (δύο) φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό Γέννησης (για τους άνδρες)


Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις