Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 19/02/2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80
 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 7/21.01.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.175311/Z2/18-10-2018 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
           
            1) Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
            2) Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - Εργαστήριο
           
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 10.03.2019 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι προϋποθέσεις επιλογής αναφέρονται στη συνημμένη Πρόσκληση.
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Βασίλειος Αναστασόπουλος
Καθηγητής


Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις