Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 20/02/2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 7/21.01.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.175311/Z2/18-10-2018 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

           

            1) Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

            2) Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - Εργαστήριο

           

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 10.03.2019 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι προϋποθέσεις επιλογής αναφέρονται στη συνημμένη Πρόσκληση.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Βασίλειος Αναστασόπουλος

ΚαθηγητήςΣχετικά Αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις