Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Τελετή Απονομής ΔΜΣ και Ορκωμοσίας Διδακτόρων - Ιούνιος 2019 04/06/2019  

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών καθώς και η τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων  θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα από 08.07.2019 έως 12.07.2019 . Ως εκ τούτου, όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος επιθυμούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω τελετές, καλούνται να καταθέσουν τις αντίστοιχες αιτήσεις ορκωμοσίας τους έως την Παρασκευή 22.06.2019.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τις ημερομηνίες και ώρες και τον χώρο διεξαγαγωής των Τελετών.

Εκ της Γραμματείας.Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις