Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ 05/06/2019  

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώθηκε η προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στην Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: από την Δευτέρα 03/06/2019 έως και την Παρασκευή 06/09/2019 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους:

http://www.physics.upatras.gr/pages/gr/Erasmus_GR.php

https://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility

Ανδρέας Καζαντζίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Συντονιστής Erasmus+,
Τμήμα Φυσικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις