Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 17/04/2020  

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 1293 συνεχίζεται η αναστολή της Πρακτικής ¶σκησης μέχρι και τις 10/5/2020.

Μ. Φακής

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις