Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ενημέρωση για συνέχεια Πρακτικής ¶σκησης 06/05/2020  

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

σας ενημερώνω για την έκδοση του ΦΕΚ Τεύχος Β Αρ. Φύλλου 1699 5/5/2020 σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα για συνέχιση της Πρακτικής ¶σκησης από 11/5/2020. Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ αναγράφεται: Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.
Επίσης είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης των φοιτητριών/φοιτητών των οποίων η Πρακτική ¶σκησης διεκόπη.

Μ. Φακής

Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής ¶σκησης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις