Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ενημέρωση για συνέχεια Πρακτικής ¶σκησης Νο2 06/05/2020  

Οι Φοιτητές Πρακτικής ¶σκησης ενημερώνονται για τα εξής: Η Πρακτική ¶σκηση σταμάτησε στις 19/3/2020. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε όσοι διακόψατε, είναι να ενημερώσετε τους Φορείς σας ότι το Πρόγραμμα ξαναξεκινάει και να συμφωνήσετε για την επανέναρξη. Οι φοιτητές που έχουν ξεκινήσει και διακόψει πρέπει να κάνετε τροποποιητική σύμβαση και για αυτό το λόγο χωρίζεστε ως εξής:
1) Όσοι έχετε αρχίσει στις 1/1/2020 πρέπει να κάνετε τροποποιητική σύμβαση για 11 ημέρες (π.χ. από 19/5/2020-31/5/2020). Εξαίρεση αποτελεί ο φοιτητής Δημόπουλος ο οποίος σταμάτησε νωρίτερα διότι διεκόπη η λειτουργία των σχολείων.
2) Όσοι έχετε αρχίσει στις 1/2/2020 πρέπει να κάνετε τροποποιητική σύμβαση για 11 ημέρες και ένα μήνα (π.χ. από 19/5/2020-30/6/2020).
3) Όσοι έχετε αρχίσει στις 1/3/2020 πρέπει να κάνετε τροποποιητική σύμβαση για 11 ημέρες και δύο μήνες (π.χ. από 19/5/2020-31/7/2020).
Η κα. Βαγγελάτου θα στείλει σε όσους πρέπει τα έγγραφα τροποποιητικής σύμβασης για να τα συμπληρώσετε, να τα υπογράψετε και στη συνέχεια να τα υπογράψω εγώ. Καλό είναι όσοι θέλετε να ξεκινήσετε 19/5/2020 το υπόλοιπο μέρος της Πρακτικής σας, μέχρι 13-14/5/2020 να τα έχετε έτοιμα και να τα υπογράψω. Θα δίνουμε ραντεβού για να έρχεστε στο γραφείο μου για υπογραφή.
Όσοι δεν μπορείτε να συνεχίσετε το υπόλοιπο μέρος της Πρακτικής σας, ή ο Φορέας δεν μπορεί να σας δεχτεί από εδώ και πέρα για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να διακόψετε οριστικά, κάτι το οποίο θέλει πάλι κάποια έγγραφα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πληρωθείτε.
Όσοι φοιτητές δεν έχετε ξεκινήσει και θέλετε να ξεκινήσετε από 1/6/2020, μπορείτε. Το Πρόγραμμα και οι διαδικασίες λειτουργούν πάλι κανονικά. Τα έγγραφα για έναρξη Πρακτικής είναι αναρτημένα στη σελίδα της Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο (http://praktiki1.upatras.gr/node/312). Να σας θυμίσω ότι πρέπει να τα έχετε έτοιμα 15 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη.

Τέλος έχω δημιουργήσει μάθημα στο e-class για την Πρακτική ¶σκηση. Παρακαλώ εγγραφείτε για να ενημερώνεστε και από εκεί άμεσα.
Μιχάλης Φακής
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής ¶σκησης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις