Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Επείγουσα Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών (4ο εξάμηνο) 08/05/2020  

Σε συνέχεια των εργαστηριακών ασκήσεων που ήδη πραγματοποιήθηκαν, και λόγω των έκτακτων συνθηκών, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών (4ο εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί με την εκτέλεση ασκήσεων εξ αποστάσεως με τη χρήση του προγράμματος SPICE. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το SPICE στον υπολογιστή σας. Στην ενότητα “Έγγραφα” υπάρχει ο σύνδεσμος για την λήψη του SPICE, οδηγίες για την εγκατάσταση, καθώς και ο οδηγός χρήσης του.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η παρακάτω:

 1. Συνδέεστε με τους κωδικούς σας στο e-class (https://eclass.upatras.gr/)
 2. Εισέρχεστε στο μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτρονικών», όπου είστε ήδη κατανεμημένοι από εμάς στο Τμήμα σας (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή).
 3. Στο menu «Εργασίες», επιλέγετε  «¶σκηση ΧΧΧΧ-Τμήμα ΥΥ» (το Τμήμα σας) και στα «Στοιχεία Εργασίας» θα βρείτε ένα αρχείο με όνομα: ¶σκηση ΧΧΧΧ-Τμήμα ΥΥ.rar
 4. Ανοίγοντας το .rar αρχείο θα επιλέξετε το .doc αρχείο με τον αριθμό μητρώου σας Ο κάθε φοιτητής έχει διαφορετικά δεδομένα στην άσκηση που θα εκτελέσει.
 5. Θα εκτελέσετε την άσκηση και θα καταγράψετε τις απαντήσεις σας στο συγκεκριμένο .doc αρχείο συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πλαίσια.
 6. Θα ανεβάσετε το συμπληρωμένο αρχείο σας μέσω e-class.
 • Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να ανεβάσετε ένα μόνο αρχείο (όπου θα έχουν ενσωματωθεί τα πάντα),  είτε σε μορφή Word είτε σε μορφή PDF.
 • Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου, διατηρείστε το όνομα του αρχείου που κατεβάσατε.

 

 • Θα γίνουν οι Ασκήσεις 2,3,4,6 του φυλλαδίου που σας έχει διανεμηθεί.

Γίνεται έναρξη με την ¶σκηση 2 και οι επόμενες  θα αναρτώνται στο e-class αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της προηγούμενης ¶σκησης.

Το χρονοδιάγραμμα  υποβολής των εργασιών (για όλα τα Τμήματα) είναι:

 • ¶σκηση 2: Κυριακή 17/05/2020
 • ¶σκηση 3: Κυριακή 24/05/2020
 • ¶σκηση 4: Κυριακή 31/05/2020
 • ¶σκηση 6: Κυριακή  07/06/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: η υποβολή πρέπει να γίνει εντός της προκαθορισμένης ημερομηνία υποβολής.

 

 • Για απορίες μπορείτε να στέλνετε στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Οι διδάσκοντες του Εργαστηρίου

 Κ. Ψυχαλίνος, Καθηγητής, Σ. Βλάσσης, Καθηγητής, Γ. Οικονόμου, Καθηγητής, Κ. Γιαννακόπουλος, ΕΔΙΠ, Χ. Κασίμης, ΕΔΙΠ
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις