Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Επανέναρξη Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ 22/05/2020  

Στο eclass του μαθήματος και στο πεδίο Έγγραφα έχει αναρτηθεί έγγραφο σχετικά με την επανέναρξη του Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ με συνδυασμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης άσκησης.

Εκ των διδασκόντων του Εργαστηρίου.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις