Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών-Εξέταση 23/05/2020  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών» σε παλιότερα ακαδημαϊκά έτη,

καθώς και όσοι/όσες το παρακολουθούν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, για την συμμετοχή στην εξέτασή του θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις,

που έχουν ήδη βγει και θα βγουν και στο μέλλον, στο eclass του μαθήματος.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις