Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Eπανέναρξη λειτουργίας Βιβλιοθήκης 30/05/2020  

Η βιβλιοθήκη του τμήματος θα ξεκινήσει ξανά την λειτουργία της από την ερχόμενη Τρίτη 2/6. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 με 13:00. Όσοι αδυνατούν να επιστρέψουν τυχόν βιβλία που έχουν δανειστεί μπορούν να τα κρατήσουν χωρίς να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.

Εκ της βιβλιοθήκης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις