Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 01/06/2020  

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος η 1η έκδοση του Προγράμματος Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής για τυχόν νέες εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2020
  • Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο e-class του κάθε μαθήματος μέχρι 11 Ιουνίου 2020 (η δήλωση θα γίνει ΜΟΝΟ μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού τους). Φοιτητές χωρίς δήλωση συμμετοχής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις. Φοιτητές που θα δηλώσουν και δεν θα παρουσιαστούν στις εξετάσεις θα αποκλειστούν από την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.
  • Σε επόμενη έκδοση του προγράμματος εξετάσεων οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τα μαθήματα που θα εξεταστούν εξ αποστάσεως και δια ζώσης
  • Οι φοιτητές θα γνωρίζουν από πριν την αίθουσα και ώρα εξέτασής τους στις δια ζώσης εξετάσεις
  • Οι φοιτητές θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα στις δια ζώσης εξετάσεις



Επιστροφή στις Ανακοινώσεις