Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Επέκταση Ισχύος Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου για Διδακτορικούς Φοιτητές 03/06/2020  
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα των διδακτορικών φοιτητών, υπολογίζεται πλέον στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του δικαιούχου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι δέν έχουν υπερβεί τα πέντε (5) έτη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής απο την ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη Γραμματεία την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα προκειμένου να ακυρωθεί και εν συνεχεία να εκδοθεί νέα.
Η νέα ταυτότητα θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία αρχική αίτησης.       

Από τη Γραμματεία.
 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις