Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση μαθήματος ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 04/06/2020  

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

 

Παρακαλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εξέταση του μαθήματος «Γενική Βιολογία»(ΒΙΟ359), μέχρι τις 10 Ιουνίου και ώρα 14:00. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στο e-class του μαθήματος είναι τα εξής:

 

•     Επιλέγετε το πεδίο «Ομάδες Χρηστών» που θα βρείτε στην αριστερή στήλη της αρχικής σελίδας του μαθήματος.

•     Eπιλέγετε (κάνοντας κλικ) την Ομάδα “ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ”

•     Επιλέγετε «Αλλαγή» στο πάνω-δεξιά μέρος της σελίδας.

•     Επιλέγετε το όνομά σας από το πεδίο «Μέλη ομάδας χρηστών: μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι» και στη συνέχεια με το σύμβολο «>>» μετακινηθείτε στο πεδίο «Μέλη ομάδας χρηστών».

•     Αφού επιβεβαιώσετε την προσθήκη του ονόματός σας στην ΣΩΣΤΗ ομάδα, πατήστε την εντολή «Αλλαγή» που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

•     Για επαλήθευση επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα, στην οποία κάνοντας κλικ πάνω στην ομάδα μπορείτε να δείτε το όνομά σας στη σχετική λίστα της Ομάδας Χρηστών που υποδηλώνει την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος.

•     Αν για κάποιο λόγο αποφασίσετε, πριν τη λήξη της προθεσμίας, να μη συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος, υπάρχει και η δυνατότητα απεγγραφής από το πεδίο επιλέγοντας το όνομά σας και το σύμβολο «<<»)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής στην εξέταση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης (Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00) δεν θα έχετε

τη δυνατότητα να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εξέταση του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις