Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Νέα πλατφόρμα Πρακτικής ¶σκησης για την συμπλήρωση εντύπωνν 04/06/2020  

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου Πρακτικής ¶σκησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην ιστοσελίδα http://praktiki.upatras.gr/aitisi/ είναι πλέον διαθέσιμη, μια εφαρμογή με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία και να παράγονται, αυτόματα και συμπληρωμένα, το σύνολο των εντύπων που απαιτούνται κατά το στάδιο της υπογραφής σύμβασης.

Μ. Φακής

Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής ¶σκησης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις