Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση μαθήματος Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 04/06/2020  

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν  στην εξεταστική του Ιουνίου 2020 στο μάθημα Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.
 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις