Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κου Λουκόπουλου 04/06/2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                 04-06-2020

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, 4Ο ΕΞ¶ΜΗΝΟ

2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

3. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, 3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, 7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, 7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020 του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα διεξαχθούν με εξ αποστάσεως μέθοδο, βάσει της 428/16115/22.5.2020 αποφάσεως της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ίδιο θα συμβεί για όσα μαθήματα θα εξεταστούν για τους επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του κάθε μαθήματος είναι να:

1. έχετε εγγραφεί στο eclass του μαθήματος, χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

2. επιπλέον να εγγραφείτε για συμμετοχή σας στην εξέταση, στην ομάδα χρηστών ”Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση Ιουνίου 2020” του eclass του μαθήματος.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής σας στην εξέταση είναι η Πέμπτη, 11η Ιουνίου 2020.

 

Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής στην εξέταση του κάθε μαθήματος θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση του «Οδικού Χάρτη Διεξαγωγής των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020» από την επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστήμιου στις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19.

 

Ο διδάσκων

Βασίλειος Λουκόπουλος

Αν/της Καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις