Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κου Λουκόπουλου (2) 10/06/2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τα οποία είμαι ο διδάσκων, θα διεξαχθούν με εξ αποστάσεως μέθοδο, βάσει των με τις υπ’ αριθ. 428/16115/22.5.2020 και 429/16125/22.5.2020 αποφάσεις της Συγκλήτου (υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ίδιο θα συμβεί για όσα μαθήματα θα εξεταστούν για τους επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του κάθε μαθήματος είναι να:

1. έχετε εγγραφεί στο https://exams.eclass.upatras.gr του μαθήματος, χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

2. επιπλέον να εγγραφείτε για συμμετοχή σας στην εξέταση, στην ομάδα χρηστών ”Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση Ιουνίου 2020” του https://exams.eclass.upatras.gr του μαθήματος.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής σας στην εξέταση είναι η Πέμπτη, 11η Ιουνίου 2020.

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα πρέπει να διαβάσουν τον «Οδικό Χάρτη Διεξαγωγής των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020» από την επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστήμιου στις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19, https://www.upatras.gr/el/node/9112.

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει με τη μέθοδο «Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση» (μέθοδος γ του Οδικού Χάρτη), https://sfb.sites.upnet.gr/exams/.

 

Ο διδάσκων

Βασίλειος Λουκόπουλος

Αν/της Καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις