Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Αλλαγή ημερομηνιών και ενημέρωση φοιτητών_Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 2020 11/06/2020  
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 2020
Αλλαγή ημερομηνιών
 
Ενημερώνονται οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες ότι το Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας 2020 θα διεξαχθεί από 15 Ιουνίου έως 21 Ιουλίου 2020 ως εξής:
  • Ανάρτηση προς μελέτη των διαλέξεων των εκπαιδευτών στην πλατφόρμα eclass.upatras.gr στις 15 Ιουνίου 2020
  • Αξιολόγηση γνώσεων ΜΦ και ΥΔ απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις 20 και 21 Ιουλίου 2020
Οι ΜΦ και ΥΔ που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει:
α) να εγγραφούν στην πλατφόρμα  eclass.upatras.gr στο μάθημα "ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ" με κωδικό MED980 που   βρίσκεται στα μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Ιατρικής
β) να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτηθεί εκεί στις 15/6 και θα είναι συνέχεια διαθέσιμο
γ) να περατώσουν επιτυχώς την απομακρυσμένη αξιολόγηση στις 20 και 21/7. 
 
Η λήψη βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου πιστοποιείται από την εγγραφή στο μάθημα στο eclass και την επιτυχή περάτωση της απομακρυσμένης αξιολόγησης
 
Οδηγίες, διευκρινίσεις, απορίες επί του σεμιναρίου και της αξιολόγησης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass.
 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. Εξαιρούνται α) οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημόσια Υγεία” του Τμήματος Ιατρικής.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις