Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Διπλωματικές εργασίες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 17/06/2020  
Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με επιβλέποντα τον κο Λευθεριώτη να προσκομίσουν (στον ίδιο τυπωμένο ή σε ηλεκτρονική μορφή στο glefther@physics.upatras.gr) το συνημμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τη σελίδα «ακαδημαϊκό έργο» από το progress.upatras.gr στην οποία να φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας.
 
Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 30/6/2020


Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις