Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής 06/07/2020  

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, και ώρα 11.00π.μ  θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, η παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής κ. Παναγιώτη Μπερτσιά.

Ο τίτλος της διατριβής είναι:

«Καινοτόμα CMOS Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα για την Υλοποίηση των Προσεγγίσεων του Λαπλασιανού Τελεστή Κλασματικής Τάξης”

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για να την παρακολουθήσουν να αποστείλουν e-mail στον επιβλέποντα Καθηγητή Κ. Ψυχαλίνο, στην διεύθυνση cpsychal@upatras.gr, ώστε να τους δοθεί ο σύνδεσμος για τη σύνδεση στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης.

 

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Κ. Ψυχαλίνος, Καθηγητής Τμ. Φυσικής (Επιβλέπων)

Σπ. Βλάσσης, Καθηγητής Τμ. Φυσικής

Γρ. Καλύβας, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις