Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής. 07/01/2021  

Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, στις 13:00, ο κ. Ιωάννης Παπαδάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής και υπότροφος του ΕΛΙΔΕΚ, θα υποστηρίξει δημόσια, μέσω διαδικτύου (πλατφόρμα zoom), την Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «Γραφένια & παράγωγά τους: φυσική των μη-γραμμικών οπτικών τους ιδιοτήτων» Περίληψη Η μη γραμμική οπτική είναι ένας κλάδος της Οπτικής, που μελετά τα φαινόμενα τα φαινόμενα που δημιουργούνται κατά την αλληλεπίδραση ισχυρών σύμφωνων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, όπως είναι οι ακτινοβολίες λέιζερ, με την ύλη. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές, οδηγούν στην τροποποίηση των ιδιοτήτων των ύλης αλλά και των χαρακτηριστικών των ακτινοβολιών, ενώ ακόμη και νέες ακτινοβολίες μπορεί να γεννηθούν. Γενικά, οι εγγενείς οπτικές ιδιότητες ενός μέσου, όπως για παράδειγμα η απορρόφηση και ο δείκτης διάθλασης, είναι δυνατόν να τροποποιούνται με ελεγχόμενο τρόπο μέσω της έντασης, της συχνότητας, κλπ. μιας ισχυρής ακτινοβολίας λέιζερ και το μέσο να λειτουργεί για παράδειγμα ως κορέσιμος ή ανάστροφα κορέσιμος απορροφητής, σαν συγκεντρωτικός ή αποκλίνων οπτικός φακός. Το γραφένιο, είναι από τα διασημότερα μοντέρνα δισδιάστατα (2D) υλικά, αποτελούμενο από ένα γραφιτικό επίπεδο πάχους ενός ατόμου, το οποίο συγκροτείται από ένα σύστημα κανονικών εξαγωνικών δομών άνθρακα. Ανακαλύφθηκε το 2004. Το γραφένιο, λόγω της ιδιαίτερης ηλεκτρονικής δομής του, εμφανίζει διάφορες καινοφανείς ιδιότητες, οι οποίες το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό υποψήφιο τόσο για την βασική έρευνα όσο και για εφαρμογές. Για παράδειγμα, ενώ το καθαρό γραφένιο έχει μηδενικό ενεργειακό χάσμα (bandgap), Eg, και συμπεριφέρεται σαν μέταλλο με τα ηλεκτρόνια του να κινούνται με σχετικιστικές ταχύτητες και απορροφά εξίσου ισχυρά από το υπεριώδες μέχρι το μακρινό υπέρυθρο του οπτικού φάσματος, η χημική του τροποποίηση δημιουργεί μη μηδενικό ενεργειακό χάσμα, μεταβαλλόμενο ανάλογα με το βαθμό χημικής τροποποίησης, το είδος του τροποποιητή και τον τρόπο σύνδεσης του με το γραφενικό πλέγμα κλπ. Γενικά, η τροποποίηση του Eg επιτρέπει την τροποποίηση των ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του γραφενίου, δημιουργώντας μια «πλατφόρμα» για την ανάπτυξη νέων υλικών με «κατά-παραγγελία» ιδιότητες. Υπ’ αυτό το πρίσμα, στην παρούσα Διατριβή μελετήθηκαν οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες και ο οπτικός περιορισμός (optical limiting), αλλά κυρίως διερευνάται η φυσική των διεργασιών και των μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση ακτινοβολιών λέιζερ με διάφορα γραφενικά συστήματα. Ειδικότερα, η διατριβή του κ. Ι. Παπαδάκη, ασχολείται με: τη μελέτη της μη γραμμικής οπτική απόκρισης τρίτης τάξης παραγώγων του γραφενίου, όπως διαφόρων οξειδίων και φθοριωμένων γραφενίων, καθώς και υβριδικών υλικών που προκύπτουν από την χημική τροποποίηση τους. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος των ατελειών πλέγματος (defects) στην μη γραμμική απόκριση των υλικών αυτών. Στα πλαίσια αυτά, μελετήθηκαν επιπλέον οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες τρίτης τάξης και ο ευρείας ζώνης (broadband) οπτικός περιορισμός μερικών πρόσφατα συντεθειμένων οξειδωμένων γραφένιων με προσμίξεις ατόμων βορίου, αζώτου αλλά και των δύο μαζί. Στα χρόνια που πέρασε ο κ. Παπαδάκης μαζί μας, στο εργαστήριο, συμμετείχε δραστήρια και αποφασιστικά, στην εκπόνηση περισσότερων των 20 εργασιών σε υψηλού κύρους διεθνή περιοδικά με κριτές. Την Δευτέρα στις 11-1-2021, στις 13:00 θα παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα μερικών επιλεγμένων εργασιών του, που έγιναν στα πλαίσια της Διδακτορικής του Διατριβής. Οι ενδιαφερόμενοι να την παρακολουθήσουν θα πρέπει να συνδεθούν στο ακόλουθο link: https://upatras-gr.zoom.us/j/93626493625?pwd=dEF3alpkeHd6OHV4K3Z5YmtKM0Q5QT09 Ο Επιβλέπων Καθ. Σ. Κουρής Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών & ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις