Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Διανυσματική Ανάλυση

Κωδικός Μαθήματος: MCC104 
Εξάμηνο: 2
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 4
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ιωάννης Κιουτσιούκης  Ιωάννης Κιουτσιούκης- Περισσότερες Πληροφορίες
    Δημήτριος Σουρλάς  Δημήτριος Σουρλάς- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί
1. να υπολογίζει πολλαπλά ολοκληρώματα,
2. να επιλύει φυσικά προβλήματα,
3. να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της επίλυσης των φυσικών προβλημάτων βοηθούμενος από τις μαθηματικές έννοιες του μαθήματος.

Δεξιότητες
Ικανότητα εφαρμογής των νέων μαθηματικών εννοιών στην επίλυση φυσικών προβλημάτων, όπως του Ηλεκτρομαγνητισμού, Μηχανικής των Ρευστών κ.α.

Προαπαιτήσεις
1. Μαθηματική Ανάλυση.
2. Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Άλγεβρα των διανυσμάτων
2. Διανυσματικές συναρτήσεις
3. Βαθμωτά πεδία - Κατευθύνουσα παράγωγος - Βάθμωση
4. Διανυσματικά πεδία - Απόκλιση - Στροβιλισμός
5. Επικαμπύλια ολοκληρώματα
6. Διπλά ολοκληρώματα
7. Τριπλά ολοκληρώματα
8. Επιφανειακά ολοκληρώματα
9. Τα θεωρήματα Green, Stokes και Gauss
10. Μέγιστα και ελάχιστα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με τον κλασικό τρόπο, (πίνακας, κιμωλία), με σύγχρονη χρήση παρουσιάσεων, (Powerpoint), και του μαθηματικού πακέτου Maple.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕλληνικήΠροτεινόμενη Βιβλιογραφία
«Διανυσματική Ανάλυση», Δ. Σουρλάς, Εκδόσεις Συμμετρία 2013
«Διανυσματικός Λογισμός», J. Marsden, A. Tromba, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2005
«Διανυσματικός Λογισμός», G. Thomas, R.Finney, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 1997
"Calculus one and several variables", S. Salas, E. Hille, J. Anderson, Εκδόσεις John Wiley 1986


Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ MAPLE  2008-04-13
 Αναξαρτησία του επικαμπυλίου ολοκληρώματος  2013-04-01
 Πλήρης λύση της άσκησης 6 του Κεφαλαίου 10  2015-04-29
 Λύση Ασκήσεως 6 του Κεφαλαίου 10  2014-05-21
 ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  2014-03-18
 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-2016  2016-05-23
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΘΗΚΕΣ  2016-04-18

Ασκήσεις
 Ασκήσεις Διανυσματικής Ανάλυσης  2014-04-07

Θέματα
 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  2018-06-20

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε-CLASS  2012-09-12