Αρχική Σελίδα   English Version


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΕΙΜ.ΕΞ. 2017-2018 
 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017  
 ΠΜΣ Ειδίκευσης Ηλεκτρονική & Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 
 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2016-2017 
 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ) ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2016-2017 
 ΠΜΣ Ειδίκευσης Φυσικής Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 
 ΠΜΣ Ειδίκευσης Ηλεκτρονική & Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 
 ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολ. Πολυμερών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15