Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κατά το έτος 2011, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα (40) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς |  Νέα - Ανακοινώσεις  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016 12/02/2016

Συνημμένο Αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016

Κατηγορία :

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/02/2016

Συνημμένο Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κατηγορία : Έντυπα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ 12/02/2016

Συνημμένο Αρχείο ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ

Κατηγορία : Έντυπα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 2016 12/02/2016

Συνημμένο Αρχείο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 2016

Κατηγορία : Συνεργαζόμενοι φορείς