Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής περίπου τριανταπέντε (35) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Νέα - Ανακοινώσεις |  Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς  

Ανακοίνωση Πρακτικής άσκησης 2018-19 05/11/2018

Ανακοίνωση - προκήρυξη Πρακτικής άσκησης για το Έτος 2018-19


Συνημμένο Αρχείο Ανακοίνωση Πρακτικής άσκησης 2018-19

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ 2018-2019 26/11/2018

Συνημμένο Αρχείο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ 2018-2019

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

Αίτηση Πρακτικής άσκησης 2018-2019 05/11/2018

Έντυπο Αίτησης Πρακτικής άσκησης για το έτος 2018-2019


Συνημμένο Αρχείο Αίτηση Πρακτικής άσκησης 2018-2019

Κατηγορία : Έντυπα

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 05/11/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019


Συνημμένο Αρχείο ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019

Κατηγορία : Συνεργαζόμενοι φορείς

Θέματα Πρακτικής 2018-2019 Δημόκριτος 19/11/2018

Συνημμένο Αρχείο Θέματα Πρακτικής 2018-2019 Δημόκριτος

Κατηγορία : Συνεργαζόμενοι φορείς

Θέματα Πρακτικής 2018-2019 ΙΕΧΜΗ 28/11/2018

Συνημμένο Αρχείο Θέματα Πρακτικής 2018-2019 ΙΕΧΜΗ

Κατηγορία : Συνεργαζόμενοι φορείς