Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική ’σκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής περίπου τριανταπέντε (35) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Νέα - Ανακοινώσεις |  Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς  

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης 02/10/2019

Συνημμένο Αρχείο Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης 02/10/2019

Συνημμένο Αρχείο Αίτηση Πρακτικής Άσκησης

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

Ενδεικτικά θέματα Πρακτικής Άσκησης στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ 2019-2020 14/10/2019

Συνημμένο Αρχείο Ενδεικτικά θέματα Πρακτικής Άσκησης στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ 2019-2020

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

Ενδεικτικοί φορείς Πρακτικής Άσκησης 2019-2020 23/10/2019

Συνημμένο Αρχείο Ενδεικτικοί φορείς Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020 30/10/2019

Συνημμένο Αρχείο ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020 08/11/2019

Συνημμένο Αρχείο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις