Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κατά το έτος 2011, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα (40) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς |  Νέα - Ανακοινώσεις  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ 12/02/2016

Συνημμένο Αρχείο ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ

Κατηγορία : Έντυπα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017-18 14/11/2017

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017-18


Συνημμένο Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017-18

Κατηγορία : Έντυπα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 2017-18 14/11/2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 2017-18


Συνημμένο Αρχείο ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 2017-18

Κατηγορία : Συνεργαζόμενοι φορείς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016 και 1η ενημερωτική συνάντηση 07/03/2016

Συνημμένο Αρχείο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016 και 1η ενημερωτική συνάντηση

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-18 14/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-18


Συνημμένο Αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-18

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις