Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κατά το έτος 2011, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα (40) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Νέα - Ανακοινώσεις |  Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς  

Ανακοίνωση Πρακτικής άσκησης 2018-19 05/11/2018

Ανακοίνωση - προκήρυξη Πρακτικής άσκησης για το Έτος 2018-19


Συνημμένο Αρχείο Ανακοίνωση Πρακτικής άσκησης 2018-19

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις

Αίτηση Πρακτικής άσκησης 2018-2019 05/11/2018

Έντυπο Αίτησης Πρακτικής άσκησης για το έτος 2018-2019


Συνημμένο Αρχείο Αίτηση Πρακτικής άσκησης 2018-2019

Κατηγορία : Έντυπα

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 05/11/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019


Συνημμένο Αρχείο ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019

Κατηγορία : Συνεργαζόμενοι φορείς