Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής περίπου τριανταπέντε (35) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Νέα - Ανακοινώσεις |  Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς  

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

Μ. ΦΑΚΗΣ


Συνημμένο Αρχείο ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Κατηγορία : Έντυπα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 11/01/2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Συνημμένο Αρχείο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατηγορία : Έντυπα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 23/01/2021

Το τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης των φοιτητών Πρακτικής ¶σκησης για το ακ. έτος 2020-2021.


Συνημμένο Αρχείο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατηγορία : Έντυπα