Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής περίπου τριανταπέντε (35) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Νέα - Ανακοινώσεις |  Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς  

Προκήρυξη Πρακτικής ¶σκησης 2021 16/11/2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι προκηρύζονται νέες θέσεις Πρακτικής ¶σκησης για το έτος 2021.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, την αίτηση και τους ενδεικτικούς φορείς Πρακτικής ¶σκησης.


Συνημμένο Αρχείο Προκήρυξη Πρακτικής ¶σκησης 2021

Κατηγορία : Νέα - Ανακοινώσεις