Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Στυλιανός Κουρής

Στυλιανός Κουρής
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail: couris[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: (+30)2610996086       
Γραφείο: Γ' Κτήριο Φυσικής, 2ος όροφος    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Δευτέρα&Τρίτη 9:30-19:00 
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Φυσική των Laser και Εφαρμογές, Μη-Γραμμική Οπτική

ΣΠΟΥΔΕΣ

1976-1980         Πτυχίο στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1980-1981         D.E.A. στη Φυσική των Ιονισμένων Αερίων και Πλάσματος, Πανεπιστήμιο 

                          Τουλούζης, Γαλλία

1980-1984         Διδακτορικό στη Φυσική των Ιονισμένων Αερίων και Πλάσματος,

                          Πανεπιστήμιο Τουλούζης, Γαλλία

ΘΕΣΕΙΣ

2004-σήμερα      Καθηγητής Φυσικής των Λέιζερ και Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικής, Παν.

                            Πατρών, συν. ΔΕΠ με ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2000-2004          Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών, συν ΔΕΠ με

                            ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1997-2000          Κύριος Ερευνητής, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

1994-1997          Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, Επισκέπτης Αναπ. Καθηγητής (ΠΔ 407)

                            στο Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης

1989-1994          Ερευνητής ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα

                           Φυσικής, Παν. Κρήτης

1988-1989          Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, G.T.E. Labs, Materials Science Laboratory,

                           High Intensity Discharge Physics Dep., Βοστώνη, ΗΠΑ

1987-1988          Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Centre de Physique Atomique, Τουλούζης,

                           Γαλλία

1986-1987          Επισκέπτης Επικ. Καθηγητής (ΠΔ 407), Τμήμα φυσικής, Παν. Κρήτης

1984-1986          Στρατιωτική θητεία

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1988-1989          Υποτροφία ΝΑΤΟ Προχωρημένων Μεταδιδακτορικών Σπουδών

1987-1988          Υποτροφία ΕΟΚ "SCIENCE" Μεταδιδακτορικών Σπουδών

1981-1983          Υποτροφία Γαλλικής Κυβέρνησης

1976-1977          Υποτροφία ΙΚΥ

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: http://nam.upatras.gr/

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: http://nam.upatras.gr/images/CV_COURIS.pdf/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Lasers, Μη Γραμμικη και Κβαντικη Οπτικη

BΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Μη γραμμική οπτική, Δομή και μη-γραμμικές οπτικές ιδιότητες: Γραφένιο και παράγωγα, Φουλλερένια και παράγωγα, Κβαντικές τελείες και άλλα νανο-υλικά με βάση τον άνθρακα, Μεταλλικά και ημιαγώγιμα νανοσωματίδια, Νανοσωματίδια μεταλλικών οξειδίων, υβριδικά οργανικά-ανόργανα νανο-υλικά, διθειολένια, κλπ. Ατομική και μοριακή φασματοσκοπία λέιζερ, Πολυφωτονικλος Ιονισμός, Μόρια σε ισχυρά Η/Μ πεδία και έκρηξη Coulomb.                                                              ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ (LIBS), Φασματοσκοπία φθορισμού επαγόμενου από λέιζερ (LIF), Διαγνωστική καύσης με λέιζερ, Αναλυτικές εφαρμογές των λέιζερ (σε περιβαλλοντικές μελέτες, έλεγχο βιομηχανικών διαδικασιών, ανακύκλωση πλαστικών).


Δημοσιεύσεις
 1. , Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις, , , 0
 2. A. Mateo-Alonso, K. Iliopoulos, S. Couris, “Efficient Modulation of the Third Order Nonlinear Optical Properties of Fullerene Derivatives”, M. Prato, J. Am. Chem. Soc. 130, 1534-1535, 2008
 3. A. Bakandritsos, N. Bouropoulos, R. Zboril, N. Boukos, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, “Optically active spherical Polyelectrolyte Brushes with a Nanocrystalline Magnetic Core”, Adv. Funct. Mater. 18 , 1694-1706 , 2008
 4. E. Xenogiannopoulou, K. Iliopoulos, S. Couris, T. Karakouz, A. Vaskevich, I. Rubinstein, “Third-order nonlinear optical response of gold island films”, Adv. Funct. Mater. 18 , 1281-1289, 2008
 5. C. Letty, A. Pastore, E. Mastorakos, R. Balachandran, S. Couris, “Comparison of electrical and laser spark emission spectroscopy for fuel concentration measurements”, Experimental Thermal and Fluid Science 34 , 338-345, 2010
 6. R. Zale ny, O. Loboda, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, G. Rotas, N. Tagmatarchis, A. Avramopoulos and M. G. Papadopoulos, “Linear and nonlinear optical properties of triphenylamine-functionalized C60: insights from theory and experiment”, Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 373-381, 2010
 7. A. Bakandritsos, G. Mattheolabakis, G. Chatzikyriakos, T. Szabo, V. Tzitzios, D. Kouzoudis, S. Couris, K. Avgoustakis, “Doxorubicin Nanocarriers Based on Magnetic Colloids with a bio-Polyelectrolyte Corona and High Non-Linear Optical Response: Synthesis, Characterization and Properties”, Adv. Funct. Mater. 21, 1465-1475, 2011
 8. G. Chatzikyriakos, I. Papagiannouli, S. Couris, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, “Nonlinear optical response of a symmetrical Au dithiolene complex under ps and ns laser excitation in the infrared and in the visible”, Chem. Phys. Lett. 513 , 229-235, 2011
 9. P. Aloukos, K. Iliopoulos, S. Couris, D. Guldi, C. Sooambar, A. Mateo-Alonso, P.G. Nagaswaran, D. Bonifazi, M. Prato, “Photophysics and transient nonlinear optical response of donor–[60]fullerene hybrids”, J. Mater. Chem., 21, 2524-2534, 2011
 10. N. Liaros, S. Couris, L. Maggini, F. De Leo, F. Cattaruzza, C. Aurisicchio and D. Bonifazi, “NLO response of photo-switchable azobenzene-based materials”, ChemPhysChem, 14, 2961-2972, 2013
 11. M. Kotzagianni and S. Couris, “Femtosecond laser induced breakdown spectroscopy of air–methane mixtures”, Chem. Phys. Lett. 561-562, 36-41, 2013
 12. N. Liaros, A. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, “Fluoro-graphene : nonlinear optical properties”, Opt. Express, 21, 21027-21038, 2013
 13. N. Liaros, P. Aloukos, A. Kolokithas-Ntoukas, A. Bakandritsos, T. Szabo, R. Zboril, and S. Couris, “Nonlinear Optical Properties and Broadband Optical Power Limiting Action of Graphene Oxide Colloids”, J. Phys. Chem. C, 117, 6842–6850, 2013
 14. I. Papagiannouli, M. Demetriou, G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, T. Krasia-Christoforou and S. Couris, “Palladium micellar nanohybrids with tunable nonlinear optical response”, Opt. Materials, 36, 123-129, 2013
 15. A. B. Bourlinos, M. A. Karakassides, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, K. Hola, R. Zboril, M. Krysmann, E. P. Giannelis, “Synthesis, characterization and non-linear optical response of organophilic carbon dots”, Carbon, 61, 640-643, 2013


Aλλες Πληροφορίες

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συγγραφέας/συν-συγγραφέας περισσότερων των 130 δημοσιεύσεων με κριτές σε διεθνή περιοδικά, σε Ειδικούς Τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδριών, δύο κεφάλαιων σε βιβλία, περισσότερων των 100 συμμετοχών σε συνέδρια. Περισσότερες από 2000 ετερο-αναφορές με h index 25 (Google Scholar)
 • Κύριος ερευνητής / Επιστημονικός υπεύθυνος (PI) ή συμμετέχων ερευνητής (PR) σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα.
 • Επισκέπτης Καθηγητής / ερευνητής σε πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς: Πανεπιστήμιο Paris-Sud (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise (Γαλλία), CNRS-Observatoire de Paris-Meudon (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Purdue (ΗΠΑ), Πανεπιστήμιο Bourgogne (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Bochum (Γερμανία), University of Angers (Γαλλία).
 • Συν-εκδότης ειδικού τόμου του περιοδικού "Photonics and Nanostructures - Fundementals and Applications", Volume 9, Issue 2, April 2011.
 • Συν-εκδότης τόμου των AIP Conference Proceedings 1288 (December 2010; ISBN 978-0-7354-0843-2).
 • Συν-εκδότης ειδικού τόμου του περιοδικού "Opto-Electronics Review", Volume 18, Number 4, 2010.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κριτής για περιοδικά:  Applied Physics Letters, The Journal of Physical Chemistry, Applied Physics A, Journal of Applied Physics, Journal of Physics D, Measurement Science & Technology, European Journal of Physics, Optics Communications, Optical Materials, Optics Express, Journal of Modern Optics, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Nanotechnology, Journal of Nanoparticle Research, Combustion & Flame, Journal of Luminescence, Synthetic Metals, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Journal of Crystal Growth, Applied Spectroscopy, Chemical Physics Letters, Chemical Physics.

 • Συν-διοργανωτής του Διεθνούς ΣυνεδρίουICO PHOTONICS DELPHI 2009: International Commission for Optics Topical Meeting on Emerging Trends and Novel Materials in Photonics”, με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες. Οι εργασίες του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στο American Institute of Physics Proceedings και στο περιοδικόPhotonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications”.

 Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://nam.upatras.gr/index.php/people-test?view=employee&id=1