Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Στυλιανός Κουρής

Στυλιανός Κουρής
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail: couris[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: (+30)2610996086       
Γραφείο: Γ' Κτήριο Φυσικής, 2ος όροφος    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Δευτέρα&Τρίτη 9:30-19:00 
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Φυσική των Laser και Εφαρμογές, Μη-Γραμμική Οπτική

ΣΠΟΥΔΕΣ

1976-1980         Πτυχίο στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1980-1981         D.E.A. στη Φυσική των Ιονισμένων Αερίων και Πλάσματος, Πανεπιστήμιο 

                          Τουλούζης, Γαλλία

1980-1984         Διδακτορικό στη Φυσική των Ιονισμένων Αερίων και Πλάσματος,

                          Πανεπιστήμιο Τουλούζης, Γαλλία

ΘΕΣΕΙΣ

2004-σήμερα      Καθηγητής Φυσικής των Λέιζερ και Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικής, Παν.

                            Πατρών, συν. ΔΕΠ με ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2000-2004          Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών, συν ΔΕΠ με

                            ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1997-2000          Κύριος Ερευνητής, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

1994-1997          Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, Επισκέπτης Αναπ. Καθηγητής (ΠΔ 407)

                            στο Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης

1989-1994          Ερευνητής ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα

                           Φυσικής, Παν. Κρήτης

1988-1989          Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, G.T.E. Labs, Materials Science Laboratory,

                           High Intensity Discharge Physics Dep., Βοστώνη, ΗΠΑ

1987-1988          Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Centre de Physique Atomique, Τουλούζης,

                           Γαλλία

1986-1987          Επισκέπτης Επικ. Καθηγητής (ΠΔ 407), Τμήμα φυσικής, Παν. Κρήτης

1984-1986          Στρατιωτική θητεία

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1988-1989          Υποτροφία ΝΑΤΟ Προχωρημένων Μεταδιδακτορικών Σπουδών

1987-1988          Υποτροφία ΕΟΚ "SCIENCE" Μεταδιδακτορικών Σπουδών

1981-1983          Υποτροφία Γαλλικής Κυβέρνησης

1976-1977          Υποτροφία ΙΚΥ

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: http://nam.upatras.gr/

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: http://nam.upatras.gr/images/CV_COURIS.pdf/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Lasers, Μη Γραμμικη και Κβαντικη ΟπτικηΔημοσιεύσεις
 1. I. Papagiannouli, P. Aloukos, D. Rioux, M. Meunier, S. Couris S., Effect of the Composition on the Nonlinear Optical Response of AuxAg1-x Nano-Alloys, J. Phys. Chem. C, 119(12), 6861-6872, 2015
 2. A. B. Bourlinos, G. Trivizas, M. A. Karakassides, M. Baikousi, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, K. Hola, O. Kozak, R. Zboril, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties, Carbon, 83, 173-179, 2015
 3. D. Potamianos, I. Papadakis, E. Kakkava, A.B. Bourlinos, G. Trivizas, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear optical response of gold-decorated nanodiamond hybrids, J. Phys. Chem. C, 119 (43) , 24614-24620, 2015
 4. D. Potamianos, I. Papadakis, E. Kakkava, A.B. Bourlinos, G. Trivizas, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear optical response of gold-decorated nanodiamond hybrids, J. Phys. Chem. C, 119 (43) , 24614-24620, 2015
 5. I. Papagiannouli, A. Szukalski, K. Iliopoulos, J. Mysliwiec, S. Couris, B. Sahraoui, Pyrazoline derivatives with a tailored third order nonlinear optical response, RSC. Adv., 5(60), 48363-48367, 2015
 6. M. Vasilopoulou, D.G. Georgiadou, A. Soultati, A.M. Douvas, G. Papadimitropoulos, D. Davazoglou, G. Pistolis, N.A. Stathopoulos, T. Kamalakis, D. Alexandropoulos, N. Vainos, C.T. Politi, L.C. Palilis, S. Couris, A.G. Coutsolelos, P. Argitis, Solution processed multi-color organic light emitting diodes for application in telecommunications, Microelectronic Engineering, 145, 21-28, 2015
 7. L. Dordevic, T. Marangoni, T. Miletic, J. Rubio-Magnieto, J. Mohanraj, H. Amenitsch, D. Pasini, N. Liaros, S. Couris, N. Armaroli, M. Surin, D. Bonifazi, Solvent Molding of Organic Morphologies Made of Supramolecular Chiral Polymers, J. Am. Chem. Soc., 137(25), 8150-8160, 2015
 8. K. Iliopoulos, D. Potamianos, E. Kakkava, P. Aloukos, I. Orfanos, S. Couris, Ultrafast third order nonlinearities of organic solvents, Optics Express, 23(19), 24171-24176, 2015
 9. M. Kotzagianni, E. Kakkava, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for the measurement of spatial structures and fuel distribution in flames, Appl. Spectr. 70(4), 627-634, 2016
 10. M. Kotzagianni, R. Yuan, E. Mastorakos, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy measurements of mean mixture fraction in turbulent methane flames with a novel calibration scheme, Combustion and Flame 167, 72-85, 2016
 11. N. Liaros, I. Orfanos, I. Papadakis, S. Couris, Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives, Microfluidics and Nanofluidics, 3(1), 53-58, 2016
 12. N. Liaros, J. Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K. S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zboril, S. Couris, The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide, Nanoscale, 8(5), 2908-2917, 2016
 13. N. Liaros, S. Couris, E. Koudoumas, P. A. Loukakos , Ultrafast Processes in Graphene Oxide during Femtosecond Laser Excitation, J. Phys. Chem. C, 120(7), 4104-4111, 2016
 14. L. Đorđević, T. Marangoni, F. De Leo, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, E. Pavoni, F. Monti, N. Armaroli, M. Prato, D. Bonifazi, [60] Fullerene–porphyrin [n] pseudorotaxanes: self-assembly, photophysics and third-order NLO response, Phys. Chem. Chem. Phys. 18(17), 11858-11868, 2016
 15. T. Miletić, A. Fermi, I. Papadakis, I. Orfanos, N. Karampitsos, A. Avramopoulos, N. Demitri, F. De Leo, S. J. A. Pope, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, A Twisted Bay-Substituted Quaterrylene Phosphorescing in the NIR Spectral Region, Helv. Chim. Acta, 100(11), , 2017
 16. J. Cimek, N. Liaros, S. Couris, R. Stępień, M. Klimczak, R. Buczyński, Experimental investigation of the nonlinear refractive index of various soft glasses dedicated for development of nonlinear photonic crystal fibers, Opt. Mater. Express, 7(10), 3471-3483, 2017
 17. I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, A.B. Bourlinos, V. Mouselimis, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, J. Ugolotti, R. Zboril, Hydrogenated Fluorographene: A 2D Counterpart of Graphane with Enhanced Nonlinear Optical Properties, J. Phys. Chem. C, 121(40) , 22567–22575, 2017
 18. T. Miletić, A. Fermi, I. Orfanos, A. Avramopoulos, F. De Leo, N. Demitri, G. Bergamini, P. Ceroni, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, Tailoring colors by O-annulation of polycyclic aromatic hydrocarbons, Chem. - A Eur. J., 23(10), 2363 –2378, 2017
 19. I. Papagiannouli, D. Potamianos, T. Krasia-Christoforou, S. Couris, Third-order optical nonlinearities of PVP/Pd nanohybrids, Opt. Mater., 72, 226–232, 2017


Aλλες Πληροφορίες

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συγγραφέας/συν-συγγραφέας περισσότερων των 160 δημοσιεύσεων με κριτές σε διεθνή περιοδικά, σε Ειδικούς Τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδριών, δύο κεφάλαιων σε βιβλία, περισσότερων των 100 συμμετοχών σε συνέδρια. Περισσότερες από 3000 ετερο-αναφορές με h index 30 (Scopus)
 • Κύριος ερευνητής / Επιστημονικός υπεύθυνος (PI) ή συμμετέχων ερευνητής (PR) σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα.
 • Επισκέπτης Καθηγητής / ερευνητής σε πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς: Πανεπιστήμιο Paris-Sud (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise (Γαλλία), CNRS-Observatoire de Paris-Meudon (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Purdue (ΗΠΑ), Πανεπιστήμιο Bourgogne (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Bochum (Γερμανία), University of Angers (Γαλλία).
 • Συν-εκδότης ειδικού τόμου του περιοδικού "Photonics and Nanostructures - Fundementals and Applications", Volume 9, Issue 2, April 2011.
 • Συν-εκδότης τόμου των AIP Conference Proceedings 1288 (December 2010; ISBN 978-0-7354-0843-2).
 • Συν-εκδότης ειδικού τόμου του περιοδικού "Opto-Electronics Review", Volume 18, Number 4, 2010.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κριτής για περιοδικά:  Applied Physics Letters, The Journal of Physical Chemistry, Applied Physics A, Journal of Applied Physics, Journal of Physics D, Measurement Science & Technology, European Journal of Physics, Optics Communications, Optical Materials, Optics Express, Journal of Modern Optics, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Nanotechnology, Journal of Nanoparticle Research, Combustion & Flame, Journal of Luminescence, Synthetic Metals, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Journal of Crystal Growth, Applied Spectroscopy, Chemical Physics Letters, Chemical Physics.

 • Συν-διοργανωτής του Διεθνούς Συνεδρίου “ICO PHOTONICS DELPHI 2009: International Commission for Optics Topical Meeting on Emerging Trends and Novel Materials in Photonics”, με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες. Οι εργασίες του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στο American Institute of Physics Proceedings και στο περιοδικόPhotonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications”.

 Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://nam.upatras.gr/images/CV_COURIS.pdf